ORDIN nr. 203/207/188/2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 203 din 16 februarie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 207 din 17 februarie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 188 din 19 februarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 februarie 2021  În temeiul art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (1^1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (1^1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.  +  Articolul 7Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
   +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 1.1  +  Anexa nr. 1.2  +  Anexa nr. 2
  Nomenclatorul „Creanțe fiscale“
  Nr. crt.Denumire creanță fiscalăTemei legal
  1.Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilorArt. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.1.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați, potrivit legii și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) și art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  3.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  4.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  5.Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.1.Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  7.Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.Art. 2 alin. (1) și art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  8.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  9.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  10.Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  12.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  13.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  14.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  15.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  16.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  17.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  18.Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (1), art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  19.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  20.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  21.Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017Art. 2 alin. (2) și art. 168. alin. (7), alin. (7^1) și alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 3
  Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“
  ValoareExplicațieContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  2Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului BucureștiDaNuNu
  4Persoane beneficiare de ajutor social NuNuNu
  5Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodareNuNuNu
  6Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 aniNuNuNu
  10Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonateDaNuNu
  11Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensiiNuNuNu
  13Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unitățile trimițătoare DaNuNu
  14Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare DaNuNu
  15Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăDaNuNu
  28Pensionarii, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensiiNuDaNu
  17Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  30Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  31Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația compensatorie prevăzută la art. XV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată de plătitorul de venit DaDaNu
  32Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul de statDaDaNu
  26Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătateNuDaNu
  22Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  27Persoane fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  29Persoane fizice care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  33Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilorDaDaNu
  34Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.NuDaNu
   +  Anexa nr. 4
  Nomenclatorul „Tip asigurat“
  Nr. crt.Tip asiguratContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  1Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)DaDaDa
  1.0Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.1.Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaDaDa
  1.1.1Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii NuDaDa
  1.2.Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaNuDa
  1.3.Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului.DaDa Da
  1.4.Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperațieiDaDaDa
  1.5.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare DaDaDa
  1.5.1Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.6.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj.DaDaNu
  1.6.1.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaNu
  1.7.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suplimentară, suportată de angajator din fondul de salarii DaDaDa
  1.8.Persoană fizică ce desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.Nu Nu Nu
  1.9.Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.DaDaNu
  1.10.Persoane fizice care, pe perioada suspendării din funcție, beneficiază potrivit legii de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de către angajator. NuDaNu
  1.11.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioareDaDaDa
  1.11.1Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.12.Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioareDaDaNu
  1.13.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioareDaDaDa
  1.13.1Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  2Salariat militar, inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condițiile pentru pensionare, precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale conform art. 157 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscalNuDaDa
  3Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legiiDaDaDa
  3.2. Consilierii locali, consilierii județeni și ai municipiului BucureștiDaDaDa
  3.3. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial DaDaDa
  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de legeDaDaDa
  3.5. Administratori ai societăților și manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unității, potrivit legii sau actului constitutiv, după cazDaDaDa
  3.6. Salariați care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncăDaDaDa
  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizații lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncăNuDaNu
  3.8. Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridiceDaDaDa
  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator DaNuDa
  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASSDaNuNu
  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncăNuNuNu
  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale și beneficiază de indemnizație suportată de angajator NuNuDa
  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legiiDaDaDa
  3.14. Reprezentanți în organisme tripartite, potrivit legiiDaDaNu
  4Membrii ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietariDaDaNu
  5Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncăDaDaDa
  5.1Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitateDaDaDa
  6Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație; administratorii, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere și comitetului consultativ, precum și reprezentanții statului sau reprezentanții membrilor consiliului de administrație, fie în adunarea generală a acționarilor, fie în consiliul de administrație, după cazDaDaDa
  7Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activitățiiDaDaDa
  8Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legiiNuDaDa
  9Persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioareDaNuNu
  10Persoanele fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările ulterioareDaDaDa
  11Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilorDaDaDa
  12Persoane fizice nerezidente care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România și care nu datorează contribuții sociale în România NuNuNu
  13Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați din anexa nr. 4.Da/NuDa/NuDa/Nu
   +  Anexa nr. 5
  Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite“
  ValoareExplicație
  1Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  2Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
  3Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
  4Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  5Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  6Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  7Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  8Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  9Condiții speciale, conform art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, modificată și completată de Legea nr. 234/2019
  10Condiții deosebite, conform art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 6
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
  impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
  Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (1^1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) și art. 174 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.I. Termenul de depunere a declarațieiDeclarația se depune:– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.ATENȚIE! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/ aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie se declară până la data de 21 decembrie.În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.Organul fiscal central competentOrganul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, potrivit legiiModul de depunere1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.II. Completarea declarației1. Caseta „Perioada de raportare“În rubrica „Lună“ se completează cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).În rubrica “An“ pentru care se completează declarația se completează cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).2. Rectificarea declarației2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative. 2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;– modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii și/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și/sau cuantumul indemnizației de șomaj care se calculează în conformitate cu dispozițiile legale, stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru situația când a fost omisă completarea unui/unor asigurat/ asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;– modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum și a informațiilor referitoare la certificatele de concediu medical;– corectarea altor informații prevăzute de formular.2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului. 2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.a) Caseta „Declarație rectificativă“ - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului, precum și în situația în care este necesară actualizarea declarației ca urmare a implementării unor modificări/completări ale prevederilor legislative incidente.b) Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (3^1), art. 169 alin. (3) și alin. (3^2) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.c) Caseta „Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu“ - se bifează cu X în situația în care declarația se depune în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situația în care se depune declarație rectificativă, se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta „Declarație rectificativă“.În situația în care, ca urmare inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.d) Caseta „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală“- se bifează cu X în situația în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condițiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta „Declarație rectificativă“.e) Caseta „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situația îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație, se completează cu codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a plătitorului“, la rubrica „cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.f) Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și alin. (11) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:– indemnizații de șomaj;– indemnizații de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006;– indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodare;– ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;g) Caseta „Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situația în care declarația inițială se rectifică urmare a unei hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă, pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de cote de CAS. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu anexa nr. 1).În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul și contribuțiile sociale se calculează și se rețin în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și normelor de aplicare ale acestuia.  +  Secțiunea „Date de identificare a plătitorului“Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriinduse cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicitul desemnat potrivit legii, aceasta se va completa cu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea“ din formular se completează cu „Împuternicit“.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se completează cu codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuță se completează cu prefixul RO.Caseta „Denumire“ - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții sociale.Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.În situația contribuabililor prevăzuți la art. 147 alin. (12), alin. (13) și alin. (15), precum și art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligația depunerii declarației.Caseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activității principale.  +  Secțiunea „Creanțe fiscale“Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție socială prevăzute în Nomenclatorul „Creanțe fiscale“, datorate în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriinduse în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau contribuțiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată“ se completează cu cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din această secțiune, pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse/necuprinse în vectorul fiscal, pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.Coloana „Denumire creanță fiscală“ - se completează cu denumirea obligației de plată conform Nomenclatorului „Creanțe fiscale“, datorată în perioada de raportare.Coloana „Suma“:– Rândul 1 „Suma datorată“ - se completează cu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuții sociale obligatorii datorate în luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, prevăzute la art. 60 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, se vor înscrie ca sume datorate.– Rândul 2 „Suma deductibilă“ - se completează cu suma reprezentând impozit pe venit/contribuții sociale obligatorii care este deductibilă în luna de raportare, potrivit legii, după cum urmează: pentru creanța impozit pe venit se completează cu suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susținerea activității unei/unor entități nonprofit/unități de cult și/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă.Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, potrivit legii, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 „Suma deductibilă“ se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj și se deduc de aceasta din creanța fiscală „Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii“ datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.“– Rândul 3 „Suma scutită/exceptată“ - se completează cu sumele reprezentând impozit pe venit și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, conform art. 60 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 4 „Suma de plată (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3)“ - se completează cu suma de la rd. 1 sau, după caz, diferența între suma de la rd. 1 și cea de la rd. 2 și/sau rd. 3.– Rândul „Total obligații de plată“ - se completează cu totalul obligațiilor de plată, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 „Suma de plată“.  +  Anexa nr. 1.1 Anexa angajator  +  Secţiunea A Alte date de identificare a plătitoruluiCaseta „Număr ordine registrul comerțului“ - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului, de către angajatorii și entitățile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului.Caseta „Adresă sediu social“ - se completează adresa sediului social al plătitorului.Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator“ - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul.Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 din Codul fiscalCaseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul construcțiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.Casetele: Cifra de afaceri totală“ realizată în anul fiscal anterior, Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții“ în anul fiscal anterior, Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior,Cifra de afaceri totală“ realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții“ în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent,se completează în conformitate cu Metodologia privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri publicată pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, la rubrica „Construcții“.Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză dat în temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.Caseta „Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcții“ se completează cu:"D“ - dacă „ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent“, după caz, este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;"N“ - dacă „ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent“, după caz, este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.NOTĂ:Potrivit prevederilor Ordinului președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză dat în aplicarea art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, pentru determinarea ponderii de 80% din cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții, entitățile vor avea în vedere numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din activitatea de construcții prin sucursale externe se vor avea în vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale, realizate din întreaga activitate.Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România, în scopul realizării de produse și prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidență al beneficiarilor.Pentru stabilirea ponderii de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, care reprezintă condiție pentru acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, raportarea se va face la anul calendaristic. În cazul angajatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, facilitățile fiscale referitoare la reducerea cotei de contribuție asiguratorie pentru muncă și la scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, aferente condițiilor deosebite de muncă sau condițiilor speciale de muncă, se aplică numai cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor.Secțiunea B - Indicatori statistici– Rândul 1 „Număr de asigurați șomaj“ - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj“ = „1“, iar în secțiunea A sau/și subsecțiunea B.1 din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ = „1 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2. - Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației“, „1.5 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ și „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, „13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asigurați“ din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu același angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată.– Rândul 2 „Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații“ - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația și pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 3 „Număr de asigurați care datorează CAS“ - se completează cu numărul de asigurați care datorează contribuția de asigurări sociale.– Rândul 4 „Total fond de salarii brute“ - se completează cu suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși la „Rândul 2“ (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, și sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 5 „Număr salariați“ - se completează cu numărul de salariați care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor (în concordanță cu rândul 4).  +  Secţiunea CC.1. Condiții de muncăSecțiunea C.1. „Condiții de muncă“ conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă.Coloana „Total venit realizat“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale - total venit realizat“ (C1_11) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege. – Rândul 2 „Condiții deosebite - total venit realizat“ (C1_21) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 3 „Condiții speciale - total venit realizat“ (C1_31) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 4 „Total“ (C1_T1) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.Coloana „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale“ (C1_12) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 2 „Condiții deosebite“ (C1_22) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 3 „Condiții speciale“ (C1_32) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.Coloana „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005“ (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, exclusiv ajutorul de deces.Coloana „Scutiri angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale - scutiri angajator“ (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții normale de muncă.– Rândul 2 „Condiții deosebite - scutiri angajator“ (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții deosebite de muncă.– Rândul 3 „Condiții speciale - scutiri angajator“ (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții speciale de muncă.– Rândul 4 „Total scutiri angajator“ (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.Coloana „Contribuție CAS angajator“ se completează astfel:– Rândul 4 „Total“ - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiții deosebite și speciale.– Rândul 5 „Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire“ - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporțional cu numărul de zile de șomaj tehnic.– Rândul 6 „Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire, din care:“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 „Carantină“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru carantină.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu totalul concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu totalul concedii medicale pentru risc maternal.Coloana „Total zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 „Carantină“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale carantină.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Zile prestații suportate de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolări“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. – Rândul 2.2 „Carantină“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020. Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării“ - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020. – Rândul 2.2 „Carantină“ - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru carantină, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020. Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă. – Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 „Total“ - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioareColoana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total“ - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.C.4. Contribuție asiguratorie pentru muncă "Baza de calcul“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat."Cota“ - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal."Sumă“ - se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calculC.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal"Baza de calcul“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat."Cota“ - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal"Sumă“ - se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul  +  Secţiunea D Indicatori statisticiSe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 1 „Număr de asigurați (concedii și indemnizații)“ - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmește declarația. – Rândul 2 „Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS“ - se completează cu numărul de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.  +  Secţiunea ESe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.E.1. Condiții de muncăSecțiunea E.1 „Condiții de muncă“ conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.Coloana „Total venit realizat“ se completează pentru „Condiții normale de muncă“ (E1_venit) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin). Coloana „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005“ se completează pentru „Condiții normale de muncă“ (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin).E.2. Indemnizații de sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării“ - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire, din care:“ - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 „Carantină“- se completează cu total concedii medicale pentru carantină.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.Coloana „Total zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 „Incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire, din care:“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 „Carantină“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020. – Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Total zile prestații pentru risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Sarcină și lăuzie“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Risc maternal“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 „Total“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. – Rândul 7 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații. E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioareColoana „Număr cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.Coloana „Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entitățile asimilate angajatorului.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale – Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Caseta „Ajutoare de deces“– „Număr cazuri“ - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenție județeană/municipiului București pentru ocuparea forței de muncă.– „Sumă“ - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenție județeană/municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Secţiunea F „Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare“F.1. Sediul principalColoana „Suma datorată“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.Coloana „Suma deductibilă“ - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private. Coloana „Suma scutită“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea se completează și cu alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.Coloana „Suma de plată“ - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum și cu sumele scutite potrivit legii.F.2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar“ - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligații de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.Coloana „Suma datorată“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.Coloana „Suma deductibilă“ - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private. Coloana „Suma scutită“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea se completează și cu alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.Coloana „Suma de plată“ - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum și cu sumele scutite potrivit legii.  +  Secţiunea G Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncăSe completează cu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:Coloana „Date de identificare persoană decedată“ - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei decedate.Coloana „Certificat de deces“ - se completează cu seria și numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces“ - se completează codul numeric personal al persoanei care primește ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei beneficiare.Coloana „Cuantumul ajutorului de deces“ - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislației în vigoare la data decesului.  +  Anexa nr. 1.2 Anexa asiguratAnexa asigurat Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligația declarării, conform legii.Secțiunea „Date de identificare ale asiguratului“1. Caseta „CNP/NIF“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.2. Caseta „CNP/NIF anterior“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declarația anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declarațiilor rectificative).2.1. Caseta „CIS“ - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/ soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.NOTĂ:Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora.3. Caseta „Nume“ și caseta „Prenume“ - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului.4. Caseta „Nume anterior“ și caseta „Prenume anterior“ - se completează numai în cazul declarațiilor rectificative - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declarația anterioară).5. Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.6. Caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului.Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ și caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat“, după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația.NOTĂ:În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândește calitatea de asigurat conform legii, iar obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz.În cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., acestea nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii, fiind raportate de angajator prin declarația D112 astfel:a) în luna de raportare în care persoanele mai sus menționate își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta „data ieșirii din categoria de asigurat“ este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creștere copil;b) la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creștere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care această persoană și-a reluat activitatea, iar caseta „data ieșirii din categoria de asigurat“ nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator.Prevederile de la lit. a) și b) se aplică și în cazul în care persoana salariată își suspendă raporturile de muncă la cerere, precum și de către angajatorii care detașează angajați la un alt angajator, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătește de către angajatorul la care sunt detașați angajații.7. Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații în funcție de opțiunea acestora și cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: B este CAS Municipiul București, A este AOPSNAJ. Pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.NOTĂ:Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - se completează cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).8. Caseta „Asigurat/Neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu persoanele asigurate/neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații în luna de raportare, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, și se completează astfel:"1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006 (de exemplu, persoanele care în luna de raportare au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indemnizații de șomaj etc.)"2“ - pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcția de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională etc.).9. Caseta „Asigurat/Neasigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj“ - se completează pentru a se evidenția dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:"1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situația în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;"2“ - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare.10. Caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit“ - se completează pentru a se evidenția dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:"1“ - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum și pentru venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual și/sau întro formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare."2“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare."3“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare."4“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an, în luna de raportare."5“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii nr. 566/2004, Legea cooperației agricole."6“ - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii."7“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților de construcții menționate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal."8“ - persoană fizică care desfășoară activitate în domeniul agricol, conform dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.11. Caseta „Salariat detașat de un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat“ - se completează în cazul în care salariatul român este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea cu care are încheiat raport de muncă/serviciu. 12. Caseta „CUI-ul angajatorului la care este detașat“ - se completează cu CUI-ul entității la care este detașat salariatul.13. Caseta „Salariat detașat de la un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat“ - se completează în cazul în care salariatul este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea la care își desfășoară efectiv activitatea.14. Caseta „CUI-ul angajatorului de la care este detașat“ - se completează cu CUI-ul entității de la care este detașat salariatul.15. Caseta „Salariat detașat din România în alte state membre UE sau din afara UE:“ - se completează în cazul în care salariatul român este detașat în baza unui act de detașare la o entitate dint-un stat membru UE sau din afara UE.16. Caseta „Plătit de angajatorul din România care îl detașează“ - se completează cu „D“ pentru salariatul care este plătit în continuare de către angajatorul care îl detașează.17. Caseta „Plătit de angajatorul la care este detașat“ - se completează cu „D“ pentru salariatul care este plătit de către angajatorul la care este detașat.18. Caseta „Statul unde este detașat“ - se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială. 19. Caseta „Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE“ - se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.NOTĂ:Casetele 12-20 se completează începând cu obligațiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe siteul ANAF aplicația informatică a prezentului ordin.Secțiunea „Detalii coasigurați“Se completează cu coasigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:– CNP coasigurat/„CIS coasigurat“;– Nume coasigurat;– Prenume coasigurat;– Tip coasigurat, se completează astfel:S - soț/soție;P - părinte (mamă, tată).NOTĂ:"CIS coasigurat“ reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate și se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător transfrontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.ATENȚIE! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secțiunile A, B sau/și C, după caz.  +  Secţiunea ASe completează cu datele pentru asigurații care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii și/sau asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează remunerații brute în calitate de zilier se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship în baza Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, se selectează tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoane fizice, care încasează venituri din salarii și/sau asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați, se selectează tipul de asigurat nr. 13 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice angajatorii/plătitorii de venituri să își îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative. După modificarea ordinului și a aplicației informatice aferente declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest tip de asigurat, ci se va utiliza tipul de asigurat corespunzător din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordinul modificat ulterior corespunzător.– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, „1 Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1. Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2 Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005“, „1.5 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.13 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ sau „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“ sau „13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asigurați“ în situația în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0“ pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu:– „N“ - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau– „Pn“ (parțial P1, P2 ... P7), unde „n“ reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 „Ore normă zilnică a locului de muncă“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii și sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București, se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate în lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. Pentru tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa „0“.În cazul zilierilor, se completează cu cuantumul remunerației brute realizate.– Rândul 9 „Baza de calcul al contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de către asigurat, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către acesta, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 10 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.– Rândul 11 „Contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii.– Rândul 12 „Baza de calcul al contribuție asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv, și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.– Rândul 13 „Baza de calcul al indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.  +  Secţiunea BSe completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secțiunea A, spre exemplu, dacă a avut mai multe contracte de muncă la același angajator, a avut concedii medicale, a încasat indemnizații prevăzute la art. XI alin. (1) și/sau alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, a încasat indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare (în cazul membrilor cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă), a încasat indemnizația prevăzută în Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, a încasat indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) sau la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, a încasat indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau a lucrat în condiții diferite de muncă sau a încasat indemnizația acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.NOTĂ:Pentru indemnizațiile acordate potrivit prevederilor art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată și declarare al obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj/bugetul de stat, după caz.Indemnizațiile acordate potrivit prevederilor art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat, după caz, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal nu se acordă pentru indemnizația primită de persoanele fizice de la bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat, după caz, pe perioada suspendării temporare a activității, potrivit prevederilor art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizația acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizația aferentă zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă pentru indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, și pentru indemnizațiile acordate membrilor cooperatori în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare.B.1. Contract/Contracte de muncă și/sau contract de muncă suspendat în condițiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, timp de muncă redus în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, zile libere plătite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și salariații a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice, cu modificările și completările ulterioareÎn situația în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.În cazul unei persoane care beneficiază de indemnizație atât în baza art. XI alin. (1), cât și în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege tipul de asigurat 1.6 și/sau 1.7 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.În cazul unei persoane care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, se va alege tipul de asigurat 1.6.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.În cazul unui salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1, 1.1, sau 1.2, după caz, cât și tipul de asigurat 1.11 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.În cazul unui salariat, asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, și care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1, după caz, cât și tipul de asigurat 1.11.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.În cazul unui membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care beneficiază într-o lună atât de drepturi salariale pentru zile lucrate, cât și de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1.4, cât și tipul de asigurat 1.12 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, „1 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2 - Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005“, "1.5 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.13 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“, „1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, 6 - „Administratorii societăților, companiilor/ societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ sau „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, sau „13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asigurați“ în situația în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0“ pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parțial P1, P2, ..., P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 „Ore normă zilnică a locului de muncă“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate/reduse/libere în lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate), cu numărul de ore aferente reducerii timpului de muncă în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Din care ore suspendate/reduse/libere, acordate în condițiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 9 „Zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare și la art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoana primește indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul de zile aferente reducerii timpului de muncă în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau zilele libere acordate potrivit OUG nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare. se va proceda astfel: se vor însuma zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).Formula de convertire a numărului de ore de reducere în zile este: ∑ ore de reducere dintr-o lună/norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.– Rândul 10 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru indemnizația prevăzuta la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează „0“Pentru indemnizațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, acordate membrilor cooperatori, angajatorul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 11 „Baza de calcul al indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare. precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.– Rândul 12 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferente indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau indemnizația acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau indemnizația acordată în baza art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și sau indemnizația acordată în baza prevederilor O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele fizice, beneficiare ale acestor indemnizații, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa „0“.– Rândul 13 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare. precum și potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă, dacă a fost acordată de angajator, indemnizația prevăzută de art. XI alin. (11) din același act normativ și/sau indemnizația acordată în baza art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau indemnizația acordată în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare.Pentru membrul cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza acestui act normativ.Pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de prevederile O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu indemnizația acordată în baza acestor acte normative.Notă - privind facilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) și art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscalFacilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) și art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal, constau în:– scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;– reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;– exceptarea de la plata contribuției de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;– reducerea cotei contribuției asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;– scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.Facilitățile fiscale se acordă și persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detașate desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării. Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.De asemenea, facilitățile fiscale nu se acordă salariaților detașați în România din state membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană sau din alte state terțe.Condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul minim, se consideră îndeplinită după cum urmează:– în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectiv salariul minim brut pe țară de 3.000 lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;– în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.– în cazul contractelor de internship și de ucenicie, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.– În situația în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor (contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare și altele asemenea) în aceeași lună, la același angajator, în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) prima teză, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, în cazul contractului individual de muncă sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puțin egal cu 3.000 lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte. Pentru acordarea facilităților fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respectă condiția de raportare la 3.000 lei, se cumulează. În acest caz facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc 30.000 lei lunar. Pentru partea care depășește plafonul de 30.000 lei nu se acordă facilitățile fiscale.Pentru veniturile lunare din salarii și asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, să fie de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minim 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracție de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilitățile fiscale pentru venitul realizat.B.2. C.N.P.P. - Condiții de muncăSe completează pe tipuri de condiții de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiții.– Rândul 1 „Indicativ condiții speciale/deosebite“ - conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă sau în condiții deosebite de muncă conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite“ la ordin).În cazul asiguraților sistemului public de pensii, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă în condiții deosebite, prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, rândul 1 „Indicativ condiții speciale/deosebite“ nu se va completa. În vederea identificării acestei categorii de asigurați, se vor completa rândurile 3 - „Zile lucrate în condiții deosebite“ și 6 - „Baza contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ din Secțiunea B.2, respectiv rândul 2 - „Zile indemnizații în condiții deosebite“ din Secțiunea B.3, dacă este cazul.– Rândul 2 „Zile lucrate în condiții normale“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.În cazul asiguraților care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordată în baza art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu numărul de zile în care aceștia au desfășurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care au beneficiat de reducere a timpului de muncă, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).Formula de convertire a numărului de ore lucrate în zilele în care a beneficiat de reducere în zile lucrate este: ∑ ore lucrate din zile în care a beneficiat de reducere dintr-o lună/norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.– Rândul 3 „Zile lucrate în condiții deosebite“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.– Rândul 4 „Zile lucrate în condiții în speciale“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.– Rândul 5 „Baza contribuției de asigurări sociale - condiții normale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale în vigoare.– Rândul 6 „Baza contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.– Rândul 7 „Baza contribuției de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.B.2.1. „Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscalSe completează pe tipuri de condiții de muncă: deosebite și specialeColoana 1 - „Cu acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 - „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.– Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.Coloana 2 - „Fără acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 - „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.– Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.B.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, sau prestații conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioareSe completează dacă există în luna de raportare indemnizații de asigurări sociale sau concedii medicale.– Rândul 1 „Zile indemnizații în condiții normale“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, și de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate).– Rândul 2 „Zile indemnizații în condiții deosebite“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situații, condițiilor normale de muncă.– Rândul 3 „Zile indemnizații în condiții speciale“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.– Rândul 4 „Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.– Rândul 5 „Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 6 „Zile prestații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 7 „Zile de concediu fără plata indemnizație pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri“ - se completează cu numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, după primele 3 nașteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, după primii 3 copii.Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menționat.ATENȚIE!– Rândul 8 „Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat“ - conține suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională și a ajutorului de deces.– Rândul 9 „Sumă prestații de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat de către angajator.– Rândul 10 „Sumă prestații de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.– Rândul 11 „Total venit asigurat din prestații (conform Legii nr. 346/2002)“ - conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională.– Rândul 12 „Total indemnizație sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)“ - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 13 „Total indemnizație sănătate suportată din FNUASS“ - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.B.4. CentralizatorSe completează obligatoriu.Se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:– Rândul 1 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul de zile lucrate în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăși numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul asiguraților care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu numărul de zile în care aceștia au desfășurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care a beneficiat de reducere a timpului de muncă, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).– Rândul 2 „Total zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoana primește indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu zilele de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu zilele libere acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda astfel: se vor însuma zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).ATENȚIE!În cazul asiguraților care beneficiază de zilele de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, numărul zilelor lucrate însumate cu numărul zilelor de reducere a timpului de muncă, ambele calculate conform instrucțiunilor din prezentul ordin, nu pot depăși numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Aceeași regulă se aplică și în cazul membrilor cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care într-o lună au atât zile lucrate, cât și zile de reducere temporară a activității, în baza art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 3 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția de asigurări de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către asigurat, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 4 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, calculată asupra tuturor veniturilor realizate în luna de raportare de către acesta pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 5/6 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asigurați conform legilor în vigoare și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, precum și cuantumul indemnizațiilor acordate în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.a/6.a „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale (exclusiv indemnizațiile acordate în baza O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare)“ - se completează cu câștigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asigurați conform legilor în vigoare și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.b/6.b „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.c/6.c „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.d/6.d „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.1/6.1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.2/6.2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru lunile anterioare lunii de raportare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 și 1.9 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.3/6.3 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 7 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează „0.– Rândul 8 „Baza de calcul al indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul al indemnizației de șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. De asemenea se completează cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020. În caz contrar se completează cu „0“.Secțiunea B.4.1. „Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscalSecțiunea B.4.1 se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.Angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completează și secțiunea B, rândurile 1 și 2, inclusiv.Pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor raporturi juridice la același angajator ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilităților fiscale se realizează distinct pentru fiecare raport juridic, după caz.  +  Secţiunea C Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatoruluiSe completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin, astfel:– Rândul 1 „Tip asigurat alte entități asimilate“ - se completează conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Pentru asigurații din sistemul public de pensii și/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17“ sau „30“ după caz.Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, se va selecta din nomenclator valoarea „22“, „26“, „27“, „29“, după caz.Pentru asigurații din sistemul public de pensii, care beneficiază de indemnizație atât în baza art. XV alin. (2), cât și în baza art. XV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege tipul de asigurat 31 și/sau 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 care realizează venituri pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021), asigurat în sistemul public de pensii, se va alege tipul de asigurat 33 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 care realizează venituri pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021), asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va alege tipul de asigurat 34 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 2 „Zile“ - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creșterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical și zilele suspendate acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 2.1 „Zile suspendate acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020*, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează doar pentru tipul de asigurat 31 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin. Se completează cu numărul total de zile lucrătoare din lună în care persoana beneficiază de indemnizația compensatorie prevăzută la art. XV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare. Se va completa de către structura sportivă pentru persoanele care au încheiate contracte de activitate sportivă.– Rândul 3 „Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006.– Rândul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de muncă“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 5 „Zile prestații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare de prestații de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 6 „Venit brut“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în vederea calculării contribuțiilor de asigurări sociale sau venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 7 „Prestații pentru accidente de muncă“ - se completează cu suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 „Sumă prestații suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - conține suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 9 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.– Rândul 10 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat și plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.– Rândul 11 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează, după caz, cu:– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat „13“ și „14“ așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin;– venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare (tipul de asigurat „17“ și „30“ așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin);– cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, pentru tipul de asigurat „10“, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin;– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, și/sau cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, pentru tipul de asigurat „2“, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin;– cuantumul indemnizației compensatorii acordate, în baza art. XV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, de structura sportivă cu care are persoana încheiat contract de activitate sportivă, pentru tipul de asigurat 31, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 11.1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferentă indemnizației acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020*, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completează cu suma indemnizației prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Se va completa de structura sportivă pentru persoanele care au încheiate contracte de activitate sportivă.– Rândul 11.2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, pentru tipul de asigurat 33, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.În cazul tipului de asigurat „34“ din anexa nr. 3 „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin se va completa valoarea „0“.– Rândul 12 „Contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului sumelor prevăzute la rândul 11 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“, din Secțiunea C.– Rândul 12.1 „Contribuție de asigurări sociale aferentă indemnizațiilor acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizației acordate, în baza art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 12.2 „Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021.– Rândul 13 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizației acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020*), cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu suma indemnizației prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipul de asigurat 30 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Se va completa, după caz, de structura sportivă pentru persoanele fizice cu care au încheiate contracte de activitate sportivă.– Rândul 14 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizațiilor acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asupra cuantumului indemnizației acordate în baza art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipul de asigurat 30 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.  +  Secţiunea D Concedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:– Rândul 1 „Seria certificatului de concediu medical“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical.– Rândul 2 „Numărul certificatului de concediu medical“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.– Rândul 3 „Seria certificatului de concediu medical inițial“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 4 „Numărul certificatului de concediu medical inițial“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 5 „Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)“ - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 5 „Dată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa) - se completează data începerii valabilității concediului medical inițial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 6 „Dată început valabilitate concediu medical“ - se completează data începerii valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 7 „Data încetare valabilitate concediu medical“ - se completează data încetării valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate“ - se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație „09“ sau „91“, după caz.NOTĂ:Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal.– Rândul 9 „Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical“ - se completează cu codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.– Rândul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical“ - se completează cu:"1“ - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;"2“ - când certificatul a fost eliberat de spital;"3“ - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;"4“ - când certificatul a fost eliberat de casa de asigurări de sănătate, numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare;"5“ - când certificatul a fost eliberat de casa de asigurări de sănătate pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară/persoanele asigurate care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1.131/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și în cazul certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă persoanele în drept însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.– Rândul 11 „Cod de urgență medico-chirurgicală“ - se completează codul de urgență medico-chirurgicală care este înscris în certificat.– Rândul 12 „Cod boală infectocontagioasă grupa A“ - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.– Rândul 13 „Numărul avizului medicului expert“ - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.– Rândul 14 „Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator“ - se completează numărul de zile de prestații (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.– Rândul 15 „Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS“ - se completează numărul de zile prestații (zile lucrătoare) suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 16 „Total Zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical“ - se completează numărul total de zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.NOTĂ:Pentru stabilirea indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical, atât în cazul persoanelor care desfășoară activitatea în cadrul unui program de lucru normal, zilele libere sunt cele de sâmbătă și duminică, cât și în cazul celor cu program atipic, pentru care prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare, altele decât sâmbetele și duminicile, este necesar să se țină cont de faptul ca numărul de zile lucrătoare din concediul medical pentru care se acordă indemnizație însumate cu numărul de zile pentru care se acordă venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate să nu depășească numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 18 „Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 19 „Media zilnică a bazei de calcul“ - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor și se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni și numărul total de zile aferente celor 6 luni.– Rândul 20 „Indemnizație sănătate suportată de angajator“ - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 21 „Indemnizație sănătate suportată din FNUASS“ - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 22 „Cod boală - se completează conform codului de boală din certificatul medical.  +  Secţiunea E Date privind impozitul pe venitSe completează de către angajatori și entități asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bazăSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.Prin activitate dependentă la funcția de bază se înțelege orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul declară fiecăruia locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.Funcția de bază poate fi declarată de angajat în condițiile legii și la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.– Rândul 1 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.– Rândul 2 „Contribuții sociale obligatorii“- se completează cu suma totală reprezentând contribuții sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.– Rândul 3 „Număr persoane aflate în întreținere“ - se completează cu numărul de persoane aflate în întreținere, potrivit legii.– Rândul 4 „Deduceri personale“ - se completează cu suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia, în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Codul fiscal.– Rândul 5 „Alte deduceri“ - se completează cu suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcția de bază (cotizația sindicală, contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro).– Rândul 6 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează cu suma reprezentând diferența dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni și următoarele:– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;– cotizația sindicală plătită în luna respectivă;– contribuțiile la fondurile de pensii facultative și cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei a 400 euro;– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.– Rândul 7 „Impozit reținut“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.2. Alte venituri din salariiSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcției de bază, potrivit legii.– Rândul 1 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.– Rândul 2 „Contribuții sociale obligatorii“ - se completează cu suma totală a contribuțiilor sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.– Rândul 3 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează cu diferența dintre venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.– Rândul 4 „Impozit reținut“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatoriiSe va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secțiunea „A“, „B“ sau „C“, astfel:– Rândul 1 „Secțiunea“ - se completează cu secțiunea selectată anterior, „A“, „B“ sau „C“.– Rândul 2 „Tip asigurat“ - se completează tipul de asigurat.– Rândul 3 „Funcție de bază“ - se completează cu valorile „1 - da“, „2 - nu“ sau „3 - nu e cazul“. Valorile „1 - da“ și „2 - nu“ se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.– Rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ - se completează cu „P“ sau „A“, după caz, astfel:"P“ - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declarația);"A“ - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfășurarea efectivă a unei activități în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).– Rândul 5 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună început“ - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opțiunea „A“.– Rândul 6 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit“ - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opțiunea „A“.– Rândul 6.1 „Perioada de raportare aferentă indemnizației acordate conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare (LL-AAAA)“ - se completează cu luna pentru care se acordă indemnizația în baza art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 și 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin și pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 6.2 „Număr zile suspendate conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care se acordă indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipul de asigurat 1.6 și 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin și pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 6.3 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020“ - se completează cu suma reprezentând indemnizațiile acordate în baza art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 și 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin și pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 6.4 „Contribuție de asigurări sociale pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizației acordate în baza art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 și 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin și pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 6.5 „Bază de calcul al contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu suma reprezentând indemnizațiile acordate în baza art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 si 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.– Rândul 6.6 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu CASS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asupra cuantumului indemnizației acordate în baza art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru indemnizația acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 si 1.9 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.– Rândul 6.7 „Perioada de raportare aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (LLAAAA)“ - se completează cu luna pentru care se acordă sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurați 33 sau 34 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 6.8 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat 33 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin. Pentru tipul de asigurat 34, se va înscrie valoarea „0“.– Rândul 6.9 „Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra venitului brut încasat de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat 33 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin. Pentru tipul de asigurat 34, se va înscrie valoarea „0“.– Rândul 6.10 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de pretări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat 33 sau 34 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorulu“ la ordin.– Rândul 6.11 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de pretări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completează cu CASS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asigurat asupra venitului brut încasat de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurați 33 sau 34 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.– Rândul 7 „Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = „A“)“ - se completează cu codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul „N1 - justificări“, de mai jos:Nomenclatorul N1 - justificări
  Justificare venit din altă perioadăCod
  Hotărâre judecătorească/conform legii10
  Primă/Bonus de natură ocazională20
  Sume din profitul net30
  Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de muncă și/sau prin contractul individual de muncă40
  Al 13-lea salariu50
  Restanțe de plată din perioadele anterioare60
  Indemnizații suportate de ANOFM/ANPIS, după caz, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare70
  Altele100
  – Rândul 8 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii, și care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal. Venitul brut include și indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, bonusuri, etc. prin alte acte normative.– Rândul 9 „Contribuții sociale obligatorii“ - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii.– Rândul 10 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creșă/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanță“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creșă/vouchere de vacanță, acordate potrivit legii.– Rândul 11 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creșă/tichetelor cadou/voucherelor de vacanță“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creșă/vouchere de vacanță, restituite, potrivit legii.– Rândul 11.1 „Stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență“ - se completează cu valoarea stimulentului de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 11.2 „Alte venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii, potrivit legii“ - se completează cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, sporuri etc., care, potrivit legii, sunt impozabile, dar nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.– Rândul 12 „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completează cu venitul total din salarii și asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.– Rândul 13 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată.– Rândul 14 „Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.– Rândul 15 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.– Rândul 16 „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.– Rândul 17 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.– Rândul 18 „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“- se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 19 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 20 „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 4 din Codul fiscal.– Rândul 21 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.– Rândul 22 „Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu venitul scutit din arendă, realizat de membrii cooperativelor agricole, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 23 „Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu impozitul pe arendă scutit, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 24 „Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru susținerea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară“ - se completează cu venitul scutit realizat de persoanele fizice prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.– Rândul 25 „Impozit aferent venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară“ - se completează cu valoarea impozitului scutit, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.– Rândul 26 „Număr persoane aflate în întreținere“ - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreținere, conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 27 „Deduceri personale“ - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 28 „Alte deduceri“ - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 29 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează, după caz, conform secțiunii „E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.– Rândul 30 „Impozit reținut“ - se completează, după caz, conform secțiunii „E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.– Rândul 31 „Suma încasată“ - se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le reține și le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară etc.).
  NOTĂ:Pentru încadrarea în scutirea prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c), la stabilirea venitului brut lunar din salarii și asimilate salariilor se ia în calcul suma de la rd. 8 din aceeași secțiune.
  E.4. Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozitSe completează în situația în care contribuabilii optează pentru calcularea, reținerea și plata, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susținerea unei/unor entități nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.Tabelul de la lit. a) se completează în situația acordării de burse private, astfel:Coloana „CNP beneficiar“ - se completează cu CNP-ul persoanei fizice care este beneficiar al bursei private.Coloana „Contract nr./data“ - se completează cu numărul și data contractului/contractelor privind acordarea bursei/burselor private.Coloana „Cota distribuită“- se completează cu cota distribuită pe fiecare beneficiar de bursă privată.Coloana „Suma“ - se completează cu suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private.Tabelul de la lit. b) se completează în situația susținerii unei/unor entități nonprofit/unități de cult, reprezentând până la 3,5% din impozit.Coloana „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“ - se completează cu denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.Coloana „Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult“ - se completează cu codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult.Coloana „Cota distribuită“ - se completează cu cota distribuită.Coloana „Suma“ - se completează cu suma distribuită care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul fiecărei entității nonprofit/unității de cult.Tabelul de la lit. c) se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult până la 3,5% din impozitColoana „Total cotă distribuită“ - se completează cu suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) și b).Coloana „Total sumă distribuită“ - se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) și b).ATENȚIE:Totalul cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult nu trebuie să depășească cota de 3,5%.NOTĂ:Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din bugetul de stat, după caz, acordate potrivit art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, precum și ale indemnizațiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după caz, acordate potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, și art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, precum și potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.
   +  Anexa nr. 7
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare
  a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
  Denumirea formularului: Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurateCod:Format: A4/t2Caracteristici de editare:Se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.Se utilizează la declararea contribuțiilor sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și de entitățile asimilate acestuia.Se întocmește de angajator și de entitățile asimilate acestuia.Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal competent.
  -----