HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 privind Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005  Notă
  HOTĂRÂREA nr. 28 din 24 octombrie 2005 privind Regulamentul Senatului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 948 din 25 octombrie 2005. După data publicării în Monitorul Oficial al României, acest act nu a mai fost republicat, fiind republicat numai Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 în următoarele Monitoare Oficiale: Monitorul Oficial nr. 152 din 29 februarie 2016, Monitorul Oficial nr. 387 din 20 mai 2016, Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2018, Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018; Monitorul Oficial nr. 990 din 27 octombrie 2020.
  Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, a fost republicat în temeiul art. II din Hotărârea Senatului nr. 16/2020 pentru completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 26 martie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Regulamentul Senatului republicat prevăzut în anexă include modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 123 din 22 decembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 125 din 23 decembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 9 din 22 februarie 2021; HOTĂRÂREA nr. 10 din 22 februarie 2021; HOTĂRÂREA nr. 12 din 8 martie 2021.
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  ANEXĂREGULAMENTUL SENATULUI