NORME din 5 august 1994privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 10 august 1994  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 500 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 10 august 1994.
  Prin operațiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale aflate în patrimoniul agentilor economici se realizează actualizarea capitalului social din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993.La incheierea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale pe baza prezentelor norme, agentii economici urmeaza sa determine și sa inregistreze în contabilitate diferentele din reevaluare, atit cele aferente celor cuprinse în capitalul social, cit și cele înregistrate la alte fonduri.I. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare1. Sunt supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale (terenurile, amenajarile de terenuri și mijloacele fixe) aflate în patrimoniul agentilor economici, evidentiate în bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993, precum și cele intrate în patrimoniu în trimestrul I/1994, astfel:a) mijloacele fixe evidentiate în contul 212 "Mijloace fixe";b) mijloacele fixe concesionate, inchiriate, date în locatie de gestiune, precum și cele care reprezinta aport de capital la societățile comerciale, care se reevalueaza de către agentii economici care le au în patrimoniu;c) mijloacele fixe puse la dispoziție pentru efectuarea operațiunilor în participatie, conform contractelor de asociere, care se reevalueaza de către agentii economici care le au în evidentiate în patrimoniu;d) investițiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate în locatie de gestiune, care se reevalueaza de către agentii economici care le-au efectuat și le-au înregistrat în contabilitate;e) mijloacele fixe trecute în conservare;f) mijloacele fixe aflate la sucursalele, filialele și agentiile din strainatate, care se reevalueaza de către agentii economici din tara, în cazul în care figurează în patrimoniul acestora;g) terenurile aflate în administrarea agentilor economici înregistrate în contul 211 "Terenuri";h) amenajarile de terenuri se supun reevaluarii numai în situația în care acestea sunt evidentiate în contul 2112 "Amenajari de terenuri".2. Nu sunt supuse reevaluarii:a) mijloacele fixe în functiune a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la 31.12.1993;b) mijloacele fixe pentru care s-au întocmit formele legale de scoatere din functiune și care nu au fost demonstrate, demolate, dezmembrate etc.;c) utilajele și materialele în stoc pentru investitii, precum și investițiile în curs de execuție, evidentiate în conturile 301 "Materiale consumabile" și 231 "Imobilizari corporale în curs";d) investițiile puse în functiune sau parțial, pentru care nu s-au întocmit formele legale în înregistrare la mijloace fixe;e) imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici după data de 1 ianuarie 1994, precum și cele intrate după data de 1 aprilie 1994;f) cladirile de locuit construite din fondurile statului, supuse vinzarii către populatie, precum și locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale agentilor economici cu capital de stat.II. Modul de reevaluarePentru reevaluarea imobilizarilor corporale este necesar să se stabileasca valoarea rămasă actualizata la 31 decembrie 1993, avindu-se în vedere urmatoarele:– valoarea de intrare a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 1993, din bilantul contabil;– amortizarea calculată la 31.12.1993, evidentiata în contabilitate;– coeficientii de actualizare determinati în functie de indicii de prețuri la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 1 la prezentele norme;– gradul de utilizare a capacităților de productie industriala pe anul 1993, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme (numai la agentii economici cu profil industrial);– cursul valutar la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 3 la prezentele norme.Valoarea rămasă actualizata, precum și valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 4 la prezentele norme.Coeficienții de actualizare la 30 iunie 1994 pentru cladiri și constructii speciale, precum și pentru masini, utilaje și instalații de lucru din anexa nr. 1, col. 1 se aplică la valoarea acestor bunuri evidentiate în contabilitate în prețuri la 31 martie 1992.Pentru mijloacele fixe intrate în perioada 1.04.1992 - 31.03.1994 se aplică coeficientii corespunzatori perioadei în care a avut loc intrarea mijloacelor fixe.Pentru masini, utilaje, instalații de lucru și celelalte mijloace fixe, stabilirea valorii se face prin asimilare cu una dintre pozitiile din anexa nr. 1.III. Inregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluarii1. Pentru evidentierea distincta a diferentelor rezultate în urma reevaluarii, în planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
  1017"Capital social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  1018"Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  2111.1"Diferențe din reevaluarea terenurilor"
  2112.1"Diferențe din reevaluarea amenajărilor de terenuri"
  212.10"Diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe"
  261.1"Diferențe din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare".
  Diferentele din reevaluare ce urmeaza a fi înregistrate în conturile de mai sus vor fi extrase din anexa nr. 4, col. 10.
  2. Incepind cu raportarile pe trimestrul III/1994, sumele reprezentind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor introduce în formularul cod 01 "Rezultate financiare", în subsolul acestuia, după rindul 107 (în coloana 2), pe urmatorele rinduri:
  rd. 108"Diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe" (cont 212.10)
  rd. 109"Diferențe din reevaluarea terenurilor" (cont 2111.1)
  rd. 110"Diferențe din reevaluarea amenajărilor de terenuri" (cont 2112.1)
  rd. 111"Capital social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale" (cont 1017)
  rd. 112"Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale" (cont 1018)
  rd. 113"Diferențe din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare" (cont 261.1).
  Inregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale este prevăzută în anexa nr. 5.
  IV. Agentii economici cu capital de stat care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 26/1992 au obligația sa procedeze în prealabil la reevaluarea acestora conform Normelor Ministerului Finanțelor nr. 71906/29.V.1992, astfel incit coeficientii prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentele norme să fie aplicati la valorile determinate în preturile în vigoare la 31.03.1992.V. Agentii economici cu capital privat, precum și unitatile de grup pot aplica în mod corespunzător prevederile prezentelor norme.De asemenea, prevederile prezentelor norme se aplică și societatilor bancare și de asigurări adaptate corespunzător la specificul acestora, cu avizul Ministerului Finanțelor.VI. Pe baza rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale, societățile comerciale vor stabili capitalul social și patrimoniul net pe baza datelor la 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6.Diferentele rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale, înregistrate în conturi distincte, se mentin în conturile respective până la aprobarea reglementarilor fiscale privind regimul de amortizare a acestora.Societățile comerciale vor inregistra la Registrul comerțului diferentele de capital social rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale, aprobate de adunările generale ale acționarilor. De asemenea, vor fi comunicate Fondului Proprietății de Stat și Fondurilor Proprietății Private sumele aferente acestora din capitalul social potrivit cotelor prevăzute de lege.Societățile comerciale cu capital de stat, înființate prin hotărârile Guvernului nr. 29-32/1991, și celelalte societăți tip holding comunicata, de asemenea, Fondului Proprietății de Stat și Fondurilor Proprietății Private sumele aferente cotelor prevăzute de lege, pe baza comunicarilor privind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale efectuate de unitatile care participa la formarea capitalului social al acestora.În cazul în care participarea statului la capitalul social al unei societăți comerciale nu aparține unui agent economic cu capital de stat, diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi comunicate direct Fondului Proprietății de Stat care, potrivit legii, este detinator de drept al acestor participatii.VII. Capitalul recalculat potrivit prezentelor norme va fi rotunjit la o sumă divizibila cu 25.000 lei, reprezentind valoarea nominala a unei acțiuni. Diferentele rezultate se vor reflecta într-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".  +  Anexa nr. 1
  COEFICIENȚI
  de actualizare a imobilizărilor corporale în clădiri, construcții speciale, mașini, utilaje și instalații
  în prețurile din luna iunie 1994
  - pe baza bilanțului la 31 decembrie 1993 -
  GrupaCoeficienții de actualizare în prețurile din luna iunie 1994 pentru imobilizări corporale:
  Existente la 31 martie 1992Intrate în perioadaTrim. I 1994
  19921993
  Trim. IITrim. IIITrim. IVTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
  A123456789
  I. Clădiri și construcții speciale8,4006,4004,9183,8763,1962,4271,9811,5031,235
  II. Terenuri8,873*)
  III. Mașini, utilaje și instalații---------
  Construcții metalice și părți componente8,3257,6146,6705,0854,9873,2152,4871,8051,138
  Structuri și tâmplării metalice10,0799,5998,0185,6944,8934,1602,6811,5081,302
  Rezervoare, cisterne și conteinere metalice7,4957,4955,1014,4824,4633,2482,7181,8561,192
  Generatoare de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire)12,0688,1275,0564,6222,2191,9951,9951,6291,449
  Produse metalice obținute prin deformare plastică6,6546,4774,6544,2703,3282,7831,9951,6581,518
  Produse de tăiat5,2444,8024,8023,4683,3212,6251,4461,4341,434
  Scule de mână6,1836,3155,9074,1983,0692,9051,8131,5341,248
  Recipienți, conteinere și alte produse similare din oțel9,5007,9176,3335,3524,1043,2242,6942,3851,818
  Ambalaje din metale ușoare9,4507,9976,2515,1214,9373,1122,2411,7631,227
  Motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane și vehicule)7,7255,1334,1134,3893,9722,7311,7921,3741,270
  Pompe și compresoare6,8456,2246,2243,8833,7103,0572,7222,1501,513
  Lagăre, angrenaje și organe mecanice de transmisie6,9666,9666,9664,8414,3843,3112,2641,5491,217
  Cuptoare industriale și arzătoare7,2137,1286,9674,3454,2032,8282,0471,4451,162
  Echipamente de ridicat și manipulat4,3854,3854,3763,1432,9642,7942,1311,4651,102
  Echipamente de ventilare și condiționare a aerului10,7548,7545,9364,5853,9903,9082,9802,0071,243
  Alte echipamente de utilizare generală4,9664,8882,8472,8332,2831,7111,1451,1191,033
  Tractoare5,1305,0214,8674,7554,7113,1842,6301,9861,000
  Alte mașini și utilaje agricole și forestiere6,2936,1355,9773,6513,6512,5441,8581,6921,257
  Mașini-unelte10,54310,2369,5678,6497,8514,9504,1102,9081,183
  Utilaje pentru metalurgie10,88010,7087,4286,1034,5334,1792,9281,8011,118
  Utilaje pentru mine, cariere și construcții10,96610,9669,3657,9354,4703,5693,3751,9831,720
  Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului6,7485,8815,4804,1483,3503,1071,6921,3281,138
  Utilaje pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei6,9686,9614,3414,0163,0912,2272,2272,1691,284
  Utilaje pentru industria hârtiei și cartonului6,5836,2034,1904,1902,9952,2102,0101,9751,248
  Utilaje pentru foraj și exploatare sonde12,20010,1678,6837,6157,0934,4773,7922,3301,678
  Alte mașini și utilaje specifice7,7927,7847,7846,5435,7192,6642,3041,6151,432
  Mașini și aparate electrocasnice6,5906,5816,5713,9513,7772,8621,8831,3721,067
  Aparate neelectrice5,1005,0925,0833,7813,3532,6032,0091,4151,146
  Mașini de birou8,2768,1546,0935,9843,9663,2381,7791,1561,075
  Calculatoare și alte echipamente electronice10,7239,7488,9068,1116,4645,7934,4644,0391,026
  Motoare, generatoare și transformatoare electrice6,3055,6174,8333,9263,0192,7651,9461,4671,206
  Aparate pentru distribuție și comandă electrică5,4085,3985,3833,5513,1502,5552,2151,5081,254
  Acumulatori, baterii și pile electrice5,0915,0913,3773,3083,0972,5952,0241,7431,200
  Emițătoare radio-TV, echipamente și aparate telefonice și telegrafice10,2609,7489,7487,2646,1403,9293,3012,7181,278
  Receptoare radio-TV, aparate de înregistrare și reproducere audio-video6,3105,0744,9353,2962,5191,7721,4651,2961,117
  Aparatură și instrumente medicale10,0468,7197,7506,7075,0304,9352,2761,0981,098
  Aparatură și instrumente de măsură și verificare11,83811,83811,3637,4416,6675,5813,7013,2771,804
  Echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale5,7055,2463,3043,2563,0492,4591,9771,4721,363
  Aparatură și instrumente optice și fotografice13,5739,0496,4635,5403,4212,5691,6901,5751,124
  Autovehicule5,9385,1414,5433,9193,5692,9692,1561,6391,160
  Caroserii, remorci și semiremorci6,1186,1185,9973,7012,9962,3721,8051,3041,000
  Nave maritime și fluviale5,5235,2104,6024,0913,3213,2661,5551,5451,371
  Mijloace de transport feroviar și material rulant6,4346,4346,1565,8595,4964,8474,5844,4901,234
  Aeronave8,4196,3794,1253,8532,8452,4211,9161,4611,041
  Scaune (exclusiv cele din metal)7,3996,3895,6574,2303,4102,8912,3171,6621,509
  Mobilier pentru birou și magazine (exclusiv din metal)5,2464,5544,1774,0603,3632,7251,8591,4021,155
  Mobilier pentru bucătării8,8977,6766,8336,0524,8833,6992,6521,8201,396
  Alte tipuri de mobilier7,3466,3715,3824,8753,7732,7072,1261,5721,146
  Mobilier din metal pentru birouri și magazine12,5009,9768,3337,3536,1854,5134,0221,7611,286
  Articole sportive15,08815,11315,07311,8169,2295,8135,6661,9881,194
  *) Coeficientul se aplică la valoarea determinata potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991.NOTĂ:Pentru categoriile de masini și utilaje care nu se gasesc în tabel, se vor lua coeficientii aferenti grupelor cele mai apropiate.
   +  Anexa nr. 2
  FUNDAMENTAREA
  corectiei influentelor rezultate din aplicarea coeficientilor de actualizare pentru unitatile cu profil industrial
  1. Gradul de utilizare a capacităților de productie *).....2. Agentii economici, la care gradul de utilizare a capacităților de productie pe anul 1993 se situeaza sub 55%, vor lua în calcul, la determinarea gradului de utilizare a capacităților de productie folosit în scopul ajustarii diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale, și alte elemente, cum ar fi: lipsa de comenzi, lipsa de materii prime, materiale și energie, după cum urmeaza:a) capacitatea de productie medie anuală utilizata în anul 1993 (în milioane lei),b) productie medie anuală realizata în anul 1993 (în milioane lei),c) lipsa de comenzi de desfacere (în milioane lei),d) lipsa de materii prime, materiale și energie (în milioane lei),e) producția medie anuală recalculata, tinind seama de lipsa de comenzi și lipsa de materii prime, materiale și energie (b+c+d) (în milioane lei),f) gradul de utilizare a capacităților recalculate (în %) e) --- X 100 = .... a)*) Potrivit raportului statistic F.F.I. "Capacităților de productie industriale și utilizarea lor în anul 1993".
   +  Anexa nr. 3
  CURSUL VALUTAR
  la data de 30.06.1994
  Felul valutei Curs în lei
  1 dolar S.U.A.1.677,00
  1 liră sterlină2.609,58
  1 dolar australian1.212,72
  1 șiling austriac151,31
  1 franc belgian51,62
  1 dolar canadian1.211,92
  1 coroană daneză270,65
  1 liră egipteană495,20
  1 franc elvețian1.265,66
  1 marcă finlandeză319,80
  1 franc francez310,18
  1 marcă germană1.064,26
  1 drahmă grecească7,04
  1 rupie indiană53,32
  1 liră irlandeză2.576,71
  1 liră italiană1,08
  1 yen japonez16,91
  1 coroană norvegiană244,14
  1 gulden olandez948,66
  1 escudo portughez10,34
  1 pesetă spaniolă12,93
  1 coroană suedeză220,92
  100 lire turcești5,35
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA
  determinării valorii rămase actualizate a imobilizărilor corporale supuse reevaluării
  Nr. crt.Denumirea imobilizării corporaleValoarea de înregistrare în contabilitate **)Amortizarea calculatăValoarea rămasă (col. 2 - col. 3)Coeficientul de actualizare în prețuri la 30.06.1994Coeficientul de actualizare pentru imobilizările corporale din import***)Gradul de utilizare a capacităților de producție ****)Valoarea rămasă actualizată (col. 4 x col. 5 sau col. 6 x col. 7)Valoarea de intrare actualizată la 31.12.1993 (col. 8 + col. 3)Diferențe din reevaluare (col. 8 - col. 4)
  012345678910
  I.Imobilizări corporale
  TOTAL
  din care:
  A.Terenuri*)
  B.Amenajări de terenuri
  C.Mijloace fixe
  Conducătorul unității,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
  *) Coeficientul de actualizare folosit pentru evaluarea terenurilor este de 8,873 și se aplică la valoarea determinata potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991. **) Nu sunt incluse imobilizarile corporale iesite din patrimoniu în perioada 01.01-30.06.1994. ***) Se stabileste prin raportarea cursului valutar de schimb la 30 iunie 1994 (anexa nr. 3 la norme) la cursul valutar de schimb la data întocmirii documentelor vamale de import pentru bunurile respective. ****) La nivelul unității cu profil de productie industriala.
   +  Anexa nr. 5
  INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
  a diferentelor în urma reevaluarii imobilizarilor corporale și a modificarii capitalului social
  2111.1 = 1017- cu diferențele din reevaluarea terenurilor
  2112.1 = 1017- cu diferențele din reevaluarea amenajărilor de terenuri
  212.10 = 1017- cu diferențele din reevaluarea mijloacelor fixe
  2111.1 = 1018- cu diferențele din reevaluarea terenurilor, la regii autonome
  2112.2 = 1018- cu diferențele din reevaluarea amenajărilor de terenuri, la regii autonome
  212.10 = 1018- cu diferențele din reevaluarea mijloacelor fixe, la regii autonome
  261.01 = 1017- cu diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale reprezentând participații la capitalul social al altor societăți.
   +  Anexa nr. 6
  Denumirea agentului economic .............................
  Codul fiscal .............................................
  Fondul Proprietății Private la care este arondat .........
  - milioane lei -
  La 31.12.1993RecalculatDiferența
  TOTAL capital social
  din care:
  - aferent statului ..........
  - aferent persoanelor fizice și juridice române ..................
  - aferent persoanelor fizice și juridice străine ..................
  SITUAȚIA determinării capitalului social și a patrimoniului net la 31.12.1993, corectate cu diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale*)
  - mii lei -
  Nr. rd.Simbol contDenumire indicatoriNr. rd. din bilanț la 31.12.1993Suma
  1.TOTAL ACTIV65
  2.TOTAL - SURSE ATRASE (rd. 3 la rd. 12) din care:X
  3.Fond de cercetare-dezvoltare81
  4.Fond de premiere83
  5.Fond de participare la profit84
  6.Fond pentru acțiuni sociale, culturale și sportive85
  7.Rezerve pentru cheltuieli preliminate93
  8.Obligații - total108
  9.Credite și împrumuturi130
  10.Diferențe favorabile de curs valutar la 31.12.1993131
  11.Venituri anticipate și de realizat133
  12.Profit aferent facturilor emise și neîncasate (cont 750 minus cont 751)87 minus 90
  13.Patrimoniul net (rd. 1 - rd. 2)X
  14.2111.1 + 2112.1 + 212.10 + 261.01Diferențe din reevaluarea imobilizărilor corporale (mijloace fixe, terenuri și amenajări la terenuri) din col. 10, anexa nr. 4 la norme
  15.Patrimoniul net corectat cu diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale (rd. 13 + rd. 14) = rd. 29 compus din:X
  16.Capital social75
  17.1017Capital: social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporaleX
  18.Total capital social corectat (rd. 16 + 17)X
  19.Fond social78
  20.Fond de rezervă79
  21.Fond de investiții82
  22.Alte fonduri86
  23.Subvenții91
  24.Decontări privind investițiile132
  25.Decontări privind reevaluarea stocurilor80
  26.1018Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporaleX
  27.Pierderi din anul curent88
  28.Pierderi din anii precedenți89
  29.Patrimoniul net corectat (rd. 18 la 26 - rd. 27 și rd. 28) = rd. 15
  Conducătorul unității,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
  *) Inclusiv diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate în cursul trim. I/1994.
  -------