ORDIN nr. 3.238 din 5 februarie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 februarie 2021  În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Contractului de finanțare nr. POCU/254/6/20 al proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți“ - CRED, Cod SMIS 2014+:118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,în temeiul art. 15 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 5 februarie 2021.Nr. 3.238.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii