HOTĂRÂRE nr. 34 din 10 februarie 2021privind acordarea unui ajutor de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 10 februarie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare totală de 45.000 lei din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, potrivit legii, pentru sprijinirea medicului Denciu Ioan Cătălin care se află în situație de necesitate cauzată de incendiul produs în data de 14 noiembrie 2020, la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, titularul ajutorului de urgență fiind soția medicului, respectiv doamna Denciu Alina Claudia, cu domiciliul în municipiul Piatra-Neamț, str. Borzoghean nr. 2C, județul Neamț, în vederea susținerii cheltuielilor privind investigațiile medicale, tratamentele de recuperare, precum și pentru achiziționarea unui costum de recuperare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 10 februarie 2021.Nr. 34.----