DECIZIE nr. 2 din 28 ianuarie 2021pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 9 februarie 2021    În temeiul art. 614 lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:  +  Articolul IArticolul 2 din Decizia Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 2 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 1, farmaciștii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu exercită activități profesionale în baza diplomei sunt obligați la plata unei cotizații în cuantum de 5 lei pe lună pentru lunile în care nu desfășoară activitate.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 28 ianuarie 2021.Nr. 2.----