DECIZIE nr. 94 din 1 februarie 2021privind numirea domnului Paul-Marian Ștefănescu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 1 februarie 2021  În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Paul-Marian Ștefănescu se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea
  București, 1 februarie 2021.Nr. 94.-----