HOTĂRÂRE nr. 13 din 20 ianuarie 2021pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 28 ianuarie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 și 372 bis din 8 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 19 va avea următorul cuprins:
  19. UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică computațională**Cluj-NapocamaghiarăIF120200
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Matematici avansate**Cluj-NapocaenglezăIF120
  2InformaticăAnaliza datelor și modelare**Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Baze de date**Cluj-NapocaromânăIF120
  Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie software**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inteligență computațională aplicată**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Programare bazată pe componente**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sisteme distribuite în internet**Cluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare**Cluj-Napocagermană și englezăIF120
  3FizicăBiofizică și fizică medicală**Cluj-NapocaromânăIF120150
  Fizica corpului solid**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Fizică computațională**Cluj-NapocaenglezăIF120
  4ChimieChimie avansată**Cluj-Napocaromână, englezăIF120220
  Chimie clinică**Cluj-NapocaromânăIF120
  Modelare moleculară în chimie și biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Tehnici moderne de sinteză în chimie**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Chimie criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF120
  5Inginerie chimicăChimia și ingineria nano- și biomaterialelor**Cluj-NapocamaghiarăIF120210
  Ingineria materialelor și protecția mediului**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria proceselor organice și biochimice**Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie chimică avansată de proces/ Advanced Process Chemical Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inginerie chimică avansată de proces**Cluj-NapocaromânăIF120
  Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)**Cluj-NapocaromânăIF120
  6GeografieGeomatică*Cluj-NapocaromânăIF120475
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Ecoturism și dezvoltare durabilă*GheorghenimaghiarăIF120
  Planificare și dezvoltare regională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic*Cluj-NapocaromânăIF120
  Turism și amenajarea teritoriului*Sighetu MarmațieiromânăIF120
  Turism și dezvoltare teritorială*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Știința sportului și educației fizice)*BistrițaromânăIF120
  Analiză spațială și organizarea teritorială/ Spatial Analysis and Territorial Organization**Cluj-NapocaenglezăIF120
  7GeologieGeologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF12050
  8Știința mediuluiCalitatea mediului și surse energetice*Cluj-NapocaromânăIF12075
  Evaluarea riscului și securitatea mediului*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și protecția mediului*Cluj-NapocaromânăIF120
  9Inginerie electricăSisteme electromecanice avansate*ReșițaromânăIF12030
  10Inginerie mecanicăConcepția și testarea sistemelor mecaniceReșițaromânăIF12060
  11Inginerie industrialăConcepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor industrialeReșițaromânăIF120100
  12Ingineria materialelorProcesarea avansată a materialelor metaliceReșițaromânăIF120100
  13Ingineria mediuluiDezvoltare sustenabilă și managementul mediului/Sustainable Development and Environmental Management*Cluj-NapocaenglezăIF12060
  Ingineria valorificării deșeurilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezastrelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  14BiologieBiologie medicală*Cluj-NapocamaghiarăIF120550
  Biologie medicală*Cluj-NapocaromânăIF120
  Biotehnologie moleculară**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie culturală**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie sistemică și conservare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie terestră și acvatică**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul ariilor protejate și al resurselor locale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Științele nutriției*Cluj-NapocaromânăIF120
  Științele nutriției*Cluj-NapocaromânăIFR120
  15DreptȘtiințe penale și criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF60280
  Drept privat al Uniunii Europene**Cluj-NapocamaghiarăIF60
  Drept privat comparat/Droit privé comparé**Cluj-NapocafrancezăIF60
  Dreptul european și dreptul național al afacerilor**Cluj-NapocaromânăIF60
  Dreptul internațional și comparat al afacerilor/International and comparative business law**Cluj-NapocaenglezăIF60
  Instituții de drept privat**Cluj-NapocaromânăIF60
  16Științe administrativeManagementul resurselor umane în sectorul public*Cluj-NapocaromânăIF120600
  Administrație publică*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Administrație publică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Analiza și managementul conflictelor/ Conflict analysis and management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management și politici publice*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul instituțiilor publice și nonprofit*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Politici de sănătate și management sanitar*Cluj-NapocaromânăIF120
  Sănătate publică/Master of public health*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică europeană*ReșițaromânăIF120
  17Științe ale comunicăriiPublicitate*Cluj-NapocaromânăIF120650
  Publicitate*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Comunicare mediatică - Media communication*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management media*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Producție media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Publicitate și relații publice*Cluj-Napocagermană, englezăIF120
  Relații publice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Relații publice*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Relații publice și publicitate/ Public relations and Advertising*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii media aplicate*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Științele informării și documentării*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici avansate de comunicare*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Studii de media digitală și de jocuri/ Digital Media and Games Studies*Cluj-NapocaenglezăIF120
  18Sociologie Analiza datelor complexe*Cluj-NapocaromânăIF120400
  Antropologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF120
  Cercetare sociologică avansată**Cluj-NapocaromânăIF120
  Comunicare, societate și mass-media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul strategic al resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Sociologie aplicată în conducerea instituțiilor publice și a ONG-urilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sociologie aplicată în dezvoltarea locală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  19Asistență socialăAsistența socială pentru sănătate mentală*Cluj-NapocamaghiarăIF120350
  Asistența socială și economie socială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Asistența socială și economie socială*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Consiliere și asistență în serviciile sociale*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Gerontologie socială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale*Cluj-Napocaromână, englezăIF120
  Masterat european în drepturile copiilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul serviciilor de asistență socială*ReșițaromânăIF120
  20Relații internaționale și studii europeneAfaceri europene și management de programe*Cluj-NapocaromânăIF120900
  Comunicare internațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Evaluarea dezvoltării regionale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europene*Cluj-NapocaromânăIF120
  Guvernanță europeană**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie contemporană și relații internaționale**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Leadership și comunicare în organizațiile internaționale**Cluj-NapocaromânăIF120
  Management și negocieri internaționale și europene* Cluj-NapocaromânăIF120
  Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii politice europene comparate**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Studii transatlantice/Transatlantic Studies**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Diplomație culturală și relații internaționale/ Cultural Diplomacy and International Relations**Cluj-NapocaenglezăIF120
  21Științe politiceManagementul organizațiilor politice*Cluj-NapocaromânăIF120425
  Dezvoltare internațională/International Development*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale/Research design and data Analysis in Social Sciences**Cluj-NapocaenglezăIF120
  22Studii de securitateManagementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIF120225
  Managementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Securitate, intelligence și competitivitate în organizații* Cluj-NapocaromânăIF120
  23Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF120450
  Administrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management hotelier*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management hotelier*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor internaționale/ International Business Administration*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*ReșițaromânăIF120
  24Cibernetică și statisticăEconometrie și statistică aplicată*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de asistare a deciziilor economice*Cluj-NapocaromânăIF120
  25Informatică economicăE-Business*Cluj-NapocaromânăIF120125
  Modelarea afacerilor și calculul distribuit/ Business modelling and distributed computing*Cluj-NapocaenglezăIF120
  26ContabilitateAuditul și managementul financiar al fondurilor europene*Cluj-NapocaromânăIF120425
  Contabilitate și organizații/ Accounting and organizations**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Diagnostic și evaluare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Expertiză contabilă și audit*Cluj-NapocaromânăIF120
  Expertiză contabilă și audit*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Expertiză contabilă și evaluarea firmei*ReșițaromânăIF120
  27EconomieAgrobusiness*Cluj-NapocaromânăIF120150
  Dezvoltare regională durabilă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și evaluarea proiectelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  28FinanțeBănci și piețe de capital*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Finanțe corporative-asigurări*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fiscalitate*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiune financiară corporativă*Cluj-Napocamaghiară, englezăIF120
  29ManagementManagementul afacerilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Managementul resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIFR120
  International business management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management performant*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Sfântu GheorgheromânăIF120
  30MarketingStrategii și politici de marketing*Cluj-NapocamaghiarăIF120250
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIF120
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Marketing digital*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Marketing și comunicare în afaceri*ReșițaromânăIF120
  31Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Management internațional*Cluj-NapocagermanăIF120
  32PsihologieConsultanță și intervenție psihologică*Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia sănătății publice și clinice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologie judiciară*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman*Cluj-NapocaromânăIF120
  33Științe ale educațieiManagement educațional*Cluj-NapocaromânăIF120630
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Designer instrucțional*Cluj-NapocaromânăIF120
  Didactica limbii și literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de Sud-Est*Cluj-NapocagermanăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Strategii de învățare eficientă*Odorheiu SecuiescmaghiarăIF120
  Terapia limbajului și audiologie educațională* Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în Teologie (Teologie greco-catolică)Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în MatematicăCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocagermanăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Management educaționalReșițaromânăIF120
  34FilologieComunicare multilingvă și multiculturală*Cluj-Napocaromână, italiană/ spaniolă/ francezăIF120700
  Direcții actuale în lingvistică**Cluj-Napocaengleză, francezăIF120
  Germanistica în context european**Cluj-NapocagermanăIF120
  Istoria imaginilor - istoria ideilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Limba română în context romanic**Cluj-NapocaromânăIF120
  Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Masterat european de interpretare de conferință*Cluj-Napocaromână, două limbi moderne (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă)IF120
  Masterat european de traductologie-terminologie*Cluj-Napocaromână, două limbi moderne (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)IF120
  Studii culturale britanice**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii de lingvistică și literatură maghiară*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Studii irlandeze**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii literare românești**Cluj-NapocaromânăIF120
  35FilosofieFilosofie antică și medievală**Cluj-NapocaromânăIF120150
  Filosofie, cultură, comunicare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Teorie critică și studii multiculturale**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  36IstorieArheologie și studii clasice*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Istoria Europei de Sud-Est**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istoria și socioantropologia epocii moderne**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX**Cluj-NapocaromânăIF120
  Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate**Cluj-NapocaromânăIF120
  37TeologieArta sacră - Conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale*Cluj-NapocaromânăIF120650
  Consiliere pastorală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Consiliere pastorală și asistență psihosocială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fundamente creștine ale identității europene*OradearomânăIF120
  Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)*Cluj-NapocaromânăIF120
  Mediere interculturală și interconfesională*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie aplicată*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie biblică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Teologie pastorală în comunitățile ecleziale*BlajromânăIF120
  Teologie romano-catolică pastorală aplicată*Alba IuliamaghiarăIF120
  Teologie-educație**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Bioetică-morală, etică și deontologie*Cluj-NapocaromânăIF120
  Studii de teologie pastorală și misiune creștină*CaransebeșromânăIF120
  38Studii culturaleCultură și societate - tradiție și modernitate*Cluj-NapocamaghiarăIF12050
  Patrimoniu și turism cultural**Cluj-NapocaromânăIF120
  Studii iudaice**Cluj-NapocaromânăIF120
  39Teatru și artele spectacoluluiArtă teatrală*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Teatru contemporan (actorie și teatrologie)*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Arte performative și film**Cluj-NapocaromânăIF120
  Management și antreprenoriat cultural*Cluj-NapocaromânăIF120
  40Cinematografie și mediaArta scurtmetrajului*Cluj-NapocamaghiarăIF120100
  Arte digitale interactive/Digital interactive arts*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Producție de film documentar/ Documentary filmmaking*Cluj-NapocaenglezăIF120
  41MuzicăMuzică bisericească ecumenicăCluj-NapocamaghiarăIF12020
  42Știința sportului și educației fiziceAntrenament și performanță sportivă*Cluj-NapocaromânăIF120230
  Educație fizică și agrement în turism*Cluj-NapocaromânăIF120
  Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul organizațiilor și activităților sportive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Educație fizică școlară și activități extracurriculare*ReșițaromânăIF120
  * Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  ** Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  2. Poziția 37 se abrogă.
   +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 și 375 bis din 11 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 19 va avea următorul cuprins:
  19. UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180150
  Informatică (în limba germană)AIF180100
  MatematicăMatematicăAIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)APIF180100
  2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18036
  Fizică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică informaticăAIF18030
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18060
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24020
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
  3Facultatea de Chimie și Inginerie ChimicăChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF18045
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24045
  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba maghiară)AIF24030
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiAIF24045
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24045
  Inginerie biochimicăAIF24045
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24045
  4Facultatea de Biologie și GeologieBiologieBiochimieAIF18075
  BiologieAIF180100
  Biologie (în limba maghiară)AIF18060
  Biologie ambientalăAPIF18030
  GeologieGeologieAIF18040
  Geologie (în limba maghiară)AIF18030
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24050
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediului (în limba germană)AIF18015
  Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară)AIF18025
  Științe inginerești aplicateBiotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)AIF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF18050
  Geografia turismului (la Bistrița)AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025
  Geografia turismului (la Sighetu Marmației)AIF180100
  Geografia turismului (la Zalău)AIF18050
  Geografia turismului (în limba germană)APIF18050
  GeografieAIF18080
  Geografie (în limba maghiară)AIF18050
  Hidrologie și meteorologieAIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18030
  6Facultatea de Știința și Ingineria MediuluiIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24030
  Știința mediuluiȘtiința mediuluiAIF180140
  Știința mediului (în limba maghiară)AIF18040
  Știința mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF18040
  Management și audit de mediuAPIF18050
  7Facultatea de DreptDreptDreptAIF240550
  DreptAID240150
  8Facultatea de LitereLimbă și literaturăFilologie clasicăAIF18050
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană)/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/ Limba greacă veche/Literatura universală și comparatăAIF18030
  Limba și literatura maghiară AIF18030
  Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/ modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Latină/ Greacă veche/ Ebraică/Literatura universală și comparatăAIF180700
  Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală și comparatăAIF180150
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura chinezăAIF18030
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura coreeanăAIF18050
  Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală și comparatăAIF18050
  Limba și literatura japoneză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză/franceză/germană/rusă/italiană/ spaniolă/norvegiană/finlandeză/coreeană/ chineză/ucraineană)/latină/greacă veche/ ebraică/Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ ebraică/Literatura universală și comparatăAIF18050
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă vecheAIF18070
  Limba și literatura maghiară/Limba și literatura română/Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă/rusă/ucraineană/ norvegiană/finlandeză/japoneză/chineză/ coreeană) - Literatură universală și comparată (în limba maghiară)AIF18035
  Limba și literatura portugheză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (maghiară/engleză/franceză/norvegiană/ germană/rusă/italiană/finlandeză/chineză/ coreeană/japoneză/spaniolă)/Limba latină/ Limba greacă veche/Literatura universală și comparatăAPIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)AIF180200
  Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18020
  Studii culturale (în limba maghiară)AIF18030
  9Facultatea de Istorie și FilosofieFilosofieFilosofieAIF18075
  FilosofieAID18025
  Filosofie (în limba maghiară)AIF18050
  IstorieArheologieAIF18050
  Arheologie (în limba maghiară)AIF18025
  ArhivisticăAIF18020
  Arhivistică (în limba maghiară)AIF18015
  Istoria arteiAIF18030
  Istoria artei (în limba maghiară)AIF18020
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Istorie (în limba maghiară)AIF18040
  Istorie (în limba maghiară)AID18025
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180125
  Relații internaționale și studii europene (în limba maghiară)AIF18040
  Studii culturaleEtnologie AIF18015
  Turism culturalAIF18075
  Turism cultural (în limba maghiară)AIF18040
  Științe ale comunicăriiȘtiințe ale informării și documentăriiAIF18025
  Științe ale informării și documentării (în limba maghiară)AIF18020
  Studii de securitateStudii de securitateAIF180150
  Studii de securitateAPID18050
  Studii de securitate (în limba engleză)APIF180100
  10Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180150
  Asistență socialăAID180125
  Asistență socială (în limba maghiară)AIF18050
  Asistență socială (în limba maghiară)AID18030
  Asistență socială (la Reșița)AIF18060
  SociologieAntropologieAIF18050
  Antropologie (în limba maghiară)AIF18025
  Resurse umaneAIF180125
  Resurse umane (în limba maghiară)AIF18030
  SociologieAIF180125
  Sociologie (în limba maghiară)AIF18030
  11Facultatea de Psihologie și Științe ale EducațieiPsihologiePsihologieAIF180350
  PsihologieAID180250
  Psihologie (în limba maghiară)AIF18080
  Psihologie (în limba maghiară)AID180100
  12Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorȘtiințe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar AID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)AID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș)AIF18035
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)AIF18080
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)AID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației)AID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș)AIF18080
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș)AID18075
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AID18030
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18030
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Reșița)AIF18060
  PedagogieAIF18050
  Psihopedagogie specialăAIF18075
  Psihopedagogie specialăAID18050
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară)AIF18065
  Administrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF180150
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe)AIF18030
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Reșița)AIF18060
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AID18050
  Administrarea afacerilor (în limba germană)APIF180100
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF180240
  Informatică economicăAID180125
  Informatică economică (în limba maghiară)AIF18060
  Statistică și previziune economicăAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180250
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180100
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AIF18050
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) AIF18050
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației)AIF18050
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației)AID18030
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Reșița)AIF18075
  EconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF18075
  Economie generalăAIF18090
  Economie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180150
  Economie și afaceri internaționaleAID18050
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)APIF18050
  FinanțeFinanțe și bănciAIF180240
  Finanțe și bănciAID18050
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF18060
  Finanțe și bănci (în limba maghiară)AIF18075
  ManagementManagementAIF180150
  ManagementAID180100
  Management (în limba engleză)AIF18050
  Management (în limba maghiară)AIF18075
  Management (în limba maghiară)AID18025
  MarketingMarketingAIF180150
  MarketingAID180100
  Marketing (în limba maghiară)AIF18050
  Marketing (la Reșița)AIF18075
  Marketing (la Reșița)AID18075
  ManagementManagementAIF18075
  13Facultatea de Studii EuropeneRelații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180375
  Relații internaționale și studii europeneAID180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AIF180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba germană)AIF180100
  Diplomație în afaceriAPIF180100
  Științe administrativeAdministrație europeanăAIF18075
  14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilorAID180150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  Administrarea afacerilor (la Bistrița)AIF18090
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAIF18075
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAID18050
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)AIF18050
  15Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Administrație publicăAID180100
  Administrație publică (în limba maghiară)APIF18050
  Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18050
  Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Administrație publică (la Bistrița)AIF180100
  Administrație publică (la Bistrița)AID18050
  Administrație publică (la Satu Mare)AIF18050
  Administrație publică (la Satu Mare)AID18030
  Administrație publică (la Sfântu Gheorghe)AIF180100
  Administrație publică (la Reșița)AIF18050
  Administrație publică (la Reșița)AID18075
  Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză)AIF18050
  Leadership în sectorul public (în limba engleză)APIF18050
  Studii de conflict APIF18050
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180150
  Comunicare și relații publiceAID18075
  Comunicare și relații publice (în limba germană)AIF18050
  Comunicare și relații publice (în limba maghiară)AIF18060
  JurnalismAIF180200
  JurnalismAID18050
  Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
  Jurnalism (în limba germană)AIF18030
  Jurnalism (în limba maghiară)AIF18025
  PublicitateAIF180100
  Media digitală APIF18070
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180100
  Științe politice (în limba maghiară)AIF18025
  Științe politice (în limba engleză)AIF180100
  16Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180175
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Educație fizică și sportivă (în limba maghiară)AIF18060
  Educație fizică și sportivă (la Bistrița)AIF18040
  Educație fizică și sportivă (la Reșița)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF18070
  Sport și performanță motrică (în limba maghiară)AIF18030
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180120
  Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară)AIF18060
  17Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18040
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18030
  Teologie ortodoxă didactică AIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240150
  Teologie ortodoxă didactică (la Caransebeș)AIF18030
  18Facultatea de Teologie Greco-CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistență socialăAIF18030
  Teologie greco-catolică didactică AIF18030
  Teologie greco-catolică pastoralăAIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AIF24050
  19Facultatea de Teologie Reformată și MuzicăMuzicăMuzică (în limba maghiară)AIF18025
  TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)AIF18090
  20Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)AIF18050
  Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)AIF24025
  21Facultatea de Teatru și Film Cinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) AIF18030
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)AIF18025
  FilmologieAIF18015
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie) AIF18030
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)AIF18015
  Artele spectacolului (regie) AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)AIF18015
  22Facultatea de Inginerie** Inginerie mecanică Inginerie mecanică AIF24060
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24030
  Științe inginerești aplicateInformatică industrialăAIF24030
  ** Funcționează în cadrul Centrului Universitar al UBB din Reșița.
  2. Poziția 37 se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 20 ianuarie 2021.Nr. 13.-----