ORDIN nr. 719/740/M.57/2.333/2014privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 719 din 12 mai 2014
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE nr. 740 din 13 mai 2014
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE nr. M.57 din 13 mai 2014
 • MINISTERUL CULTURII nr. 2.333 din 13 mai 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014  (la 08-02-2021, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare, și art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul apărării naționale și viceprim-ministrul, ministrul culturii, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 2(1) Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare autentificat de notarul public, precum și în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, dacă promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie.(2) Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalitățile prevăzute la alin. (1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât și o cotă-parte din dreptul asupra acestuia.(3) Condițiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt cumulative. (la 08-02-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Viceprim-ministru, ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
   +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilorce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri dereglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrareterenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființareaAgenției Domeniilor Statului  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEpentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legiinr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuriproprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea AgențieiDomeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale  +  Anexa nr. 3NORME METODOLOGICEpentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legiinr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuriproprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea AgențieiDomeniilor Statului, în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Culturii