ORDIN nr. 13 din 14 ianuarie 2010privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2010  Având în vedere:● Referatul privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului la Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești nr. S/4/162 din 14 ianuarie 2010 al Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere;● art. 19 și art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru transportul prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, prevăzute în anexele nr. 1-5.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 243/2008 privind aprobarea tarifelor de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Alexandru Pătruți
  București, 14 ianuarie 2010.Nr. 13.  +  Anexa nr. 1
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din țară
  Tipul de activitateTariful^*) - lei/tonă -
  • Transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului91,03
  ^*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA. (la 08-02-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 19 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import către Rafinăria Arpechim
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful^*) - lei/tonă -
  • Până la 120.000 tone42,00
  • Peste 120.000 tone17,90
  ^*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă. (la 08-02-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 19 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la rafinăriile din Bazinul Ploiești
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful^*) - lei/tonă -
  • Până la 120.000 tone40,90
  • Peste 120.000 tone17,60
  ^*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă. (la 08-02-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 19 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la Rafinăria Rafo Onești
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luni Tariful*) - lei/tonă -
  ● Până la 100.000 tone 29,88
  ● Peste 100.000 tone 27,38
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA. Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.----------Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 32 din 2 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016 conform modificării aduse de art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la Rafinăria Petromidia
  Interval de cantități de transportat în cursul unei luniTariful^*) - lei/tonă -
  • Până la 120.000 tone16,50
  • Peste 120.000 tone14,40
  ^*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă. (la 08-02-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 19 din 25 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )