ORDIN nr. 6.368 din 23 decembrie 2020privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare nr. 9.281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020  Având în vedere:– Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III); – Avizul Consiliului Concurenței nr. 16.031 din 23.12.2020 privind proiectul de „Ordin pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare nr. 9.281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020“,în temeiul art. 15 alin. (3) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare nr. 9.281/2015*) pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 se modifică după cum urmează:*) Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare nr. 9.281/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.1. La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Educației și Cercetării. (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile proprii, prin instituțiile publice din subordine sau prin alte organizații care implementează programele componente ale PNCDI III, în calitate de conducători de program.2. La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schema se aplică până la 31 decembrie 2021. (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2024.3. La anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Bugetul schemei, finanțat din fonduri publice, este de 3.600.000.000 lei pe perioada 2015-2021. Bugetul de plăți este repartizat anual după cum urmează:
  milioane lei
  Program PNCDI III2015201620172018201920202021Total ajutor de stat
  Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare6006006006006004002003.600
  4. La anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Educației și Cercetării. (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile proprii, prin instituțiile publice din subordine sau prin alte organizații care implementează programele componente ale PNCDI III, în calitate de conducători de program.5. La anexa nr. 2, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schema se aplică până la 31 decembrie 2021. (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2024.6. La anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Bugetul schemei finanțat din fonduri publice este de 1.500.000.000 lei pe perioada 2015-2021. Bugetul anual de plăți este repartizat anual după cum urmează:
  milioane lei
  Program PNCDI III2015201620172018201920202021Total ajutor de stat
  Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare și inovare2502502502502501001501.500
  7. La anexa nr. 3, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Educației și Cercetării. (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile proprii, prin instituțiile publice din subordine sau prin alte organizații care implementează programele componente ale PNCDI III, în calitate de conducători de program.8. La anexa nr. 3, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schema se aplică până la 31 decembrie 2021.(2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2024.9. La anexa nr. 3, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Bugetul schemei finanțat din fonduri publice este de 3.000.000.000 lei pe perioada 2015-2021. Bugetul anual de plăți este repartizat anual după cum urmează:
  milioane lei
  Program PNCDI III2015201620172018201920202021Total ajutor de stat
  Cooperare europeană și internațională5005005005005003002003.000
  10. La anexa nr. 5, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Educației și Cercetării. (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile proprii, prin instituțiile publice din subordine sau prin alte organizații care implementează programele componente ale PNCDI III, în calitate de conducători de program.11. La anexa nr. 5, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schema se aplică până la 31 decembrie 2021. (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2024.12. La anexa nr. 5, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Bugetul schemei finanțat din fonduri publice este de 1.764.000.000 lei pe perioada 2015-2021. Bugetul anual de plăți este repartizat anual după cum urmează:
  milioane lei
  Program PNCDI III2015201620172018201920202021Total ajutor de stat
  Cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO3003002852852941501501.764
  13. La anexa nr. 6, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Educației și Cercetării. (2) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin direcțiile proprii, prin instituțiile publice din subordine sau prin alte organizații care implementează programele componente ale PNCDI III, în calitate de conducători de program.14. La anexa nr. 6, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schema se aplică până la 31 decembrie 2021. (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2024.15. La anexa nr. 6, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Bugetul schemei finanțat din fonduri publice este de 637.000.000 lei pe perioada 2015-2021. Bugetul anual de plăți este repartizat anual după cum urmează:
  milioane lei
  Program PNCDI III2015201620172018201920202021Total ajutor de stat
  Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic150871001001005050637
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecția managementul strategic al programelor CDI și Direcția parteneriate internaționale și românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Educației și Cercetării duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dragoș Mihael Ciuparu,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 2020.Nr. 6.368.----