HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 30 decembrie 2020privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1326 din 31 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICPentru anul 2021 se stabilește un contingent de 50.000 de lucrători străini nouadmiși pe piața forței de muncă din România. (la 12-08-2021, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 1.133.----