HOTĂRÂRE nr. 365 din 16 decembrie 2020pentru aprobarea Normei "Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-II/0)
EMITENT
  • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1325 din 31 decembrie 2020    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-II/0) și ținând seama de:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Nota de aprobare nr. 3.083 din 11.12.2020, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 16 decembrie 2020, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 privind aprobarea Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020, cu modificările ulterioare. b) Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 314/2020 pentru aprobarea modificării Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 7 decembrie 2020.
    Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
    Gheorghe Pecingină
    București, 16 decembrie 2020.Nr. 365.  +  ANEXĂNORMĂ"Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-II/0)