HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 30 decembrie 2020privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 31 decembrie 2020  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 565/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, județul Covasna,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Arcuș, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și Chichiș din județul Covasna, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Arcuș, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și Chichiș din județul Covasna, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Arcuș, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și Chichiș din județul Covasna, sunt în cuantum de 1.130,40 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“- FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 1.138.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, aflate pe raza localităților Arcuș, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și Chichiș
  din județul Covasna, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr.crt.JudețulUnitateaadministrativ-teritorialăNume și prenume proprietar / deținător terenTarlaParcelăCateg.defolosințăintravilan/extravilanNr.Cad/Nr.TopNr. CFSupraf.totală(mp)Suprafață de expropriat (mp)Valoare despăgubire teren conform Legii 255/2010 (lei)
  0123456789101112
  1CovasnaArcușVancsa Botond28195/2Fextravilan2773427734118001.422,001.350,90
  2CovasnaArcușRctyi Odon23169/3Fextravilan27857278574900893,00848,35
  3CovasnaArcușTegzo K. Erzsebet23169/2Fextravilan180002.508,002.382,60
  4CovasnaArcușAntal K. Magdolna23169/J9Aextravilan2100205,00221,40
  5CovasnaArcușAntal K. Magdolna, Bagoly K. Edit, Sebestyen K. Eva, Toth K. Kalman, Toth K. Inna23169/28Aextravilan7900966,001.043,28
  6CovasnaArcușRetyi Odon23169/27Aextravilan268382683889001.111,001.199,88
  7CovasnaArcușKurta K. Lajos, Kurta K. Ferenc23169/26Aextravilan200003.697,003.992,76
  8CovasnaArcușNagy L. Piroska23169/25Aextravilan150002.233,002.411,64
  9CovasnaArcușAntal Noemi, Antal Gyorgy23169/24Aextravilan2333223332138001.938,002.093,04
  10CovasnaArcușRetyi Csaba, Retyi Zsigmond23169/23, 169/22CCintravilan2403424034129001.812,0025.368,00
  11CovasnaArcușForest Mate SRL Filiala Ilfov23169/21, 169/20, 169/19CCintravilan2399823998411009.816,00137.424,00
  12CovasnaArcușReparații Autocomprcs SRL ArcușCCintravilan234162341670931.563,0025.008,00
  13CovasnaArcușBarabas Dezso23169/18Aextravilan13900429,00463,32
  14CovasnaArcușVanesa Mihaly, Berde lda. Vanesa Simon, Vanecsa Viktor23169/17Aextravilan330037,0039,96
  15CovasnaArcușBalint Endte, Balint Denes, Balint Zoltan23169/16Aextravilan2687726877710060,0064,80
  16CovasnaArcușHorvath S. Emilia21169/15Aextravilan26873268731040069,0074,52
  17CovasnaArcușLedan Laszlo-Barna23169/14Aextravilan23566235668500144,00155,52
  18CovasnaArcușSzekely A. Erzsebet23159/13Aextravilan5200134,00144,72
  19CovasnaArcușSzekely J. Agncs23169/12Aextravilan4000122,00131,76
  20CovasnaArcușSzasz J.Ida23169/11Aextravilan4000128,00138,24
  21CovasnaArcușRetyi Odon Sen., Retvi Iren23169/10Aextravilan2312823128180056,0060,48
  22CovasnaArcușSzasz J.Jozsef23169/9Aextravilan6900196,00211,68
  23CovasnaArcușSelcjan J. Ana23169/8Aextravilan5000112,00120,96
  24CovasnaArcușBalint Endre, Balint Denes, Balint Zoltan23169/7Aextravilan340022,0023,76
  25CovasnaArcușVeres Iudita. Veress Andras, Veress Judit24173Fextravilan23920239208200332,00315,40
  26CovasnaGhidfalăuDezsi F. Ferenc, Fako F. Marta57436/2Aextravilan20400522,00563,76
  27CovasnaGhidfalăuDezsi F. Ferencz, Fako F. Martha57436/1/39Aextravilan4200107,00115,56
  28CovasnaGhidfalăuCsomos Inna, Potra Ildiko, Csomos Bela, Csomos Gabor57436/1/38/2Aextravilan6400164,00177,12
  29CovasnaGhidfalăuSandor J. Jozsef, Sandor J. Judith57436/1/38/1Aextravilan5000128,00138,24
  30CovasnaGhidfalăuLorincz A. Andras, Lorincz A. Istvan57436/1/37Aextravilan23900611,00659,88
  31CovasnaGhidfalăuNagy L. Margit57436/1/36Aextravilan140036,0038.88
  32CovasnaGhidfalăuMorariu r. Emilia57436/1/35Aextravilan25470254705000128,00138,24
  33CovasnaGhidfalăuSuto Nagy Al.Laszlo 57436/1/34Aextravilan200051,0055,08
  34CovasnaGhidfalăuCsakany Rozalia. Csakany Laszlo-Jozsef57436/1/33Aextravilan5000128,00138,24
  35CovasnaGhidfalăuMate G. Katalin Eleonora, Szilagyi G. Gabriella57436/1/32Aextravilan5000128,00138,24
  36CovasnaGhidfalăuFerenczi 1. Istvan-Erno. Bodali Ferencz I. Viorica57436/1/31Aextravilan5000128,00138,24
  37CovasnaGhidfalăuKiss-Bartha Annamaria, Kiss-Bartha Peter-Vi linos57436/1/30Aextravilan232872328710000321,00346,68
  38CovasnaGhidfalăuDeak K. Karoly57436/1/29Aextravilan70052,0056,16
  39CovasnaGhidfalăuFodor Judit-Monika57436/1/28Aextravilan24365243655000465,00502,20
  40CovasnaGhidfalăuSzekeres Erika, Szekeres Attila Istvan57436/1/27Aextravian3500373,00402,84
  41CovasnaGhidfalăuKosa 1. Andras, Imre I. Inna57436/1/26Aextravilan5000550,00594,00
  42CovasnaGhidfalăuGyenge Ghe. Ilona57436/1/25Aextravilan5100554,00598,32
  43CovasnaGhidfalăuSimon J. Jozsef57436/1/24Aextravilan172001.800,001.944,00
  44CovasnaGhidfalăuNagy F. Csaba-Albert, Nagy F. Arpad-Hugo57436/1/23Aextravilan1000978,001.056,24
  45CovasnaGhidfalăuBotos D. Denes57436/1/22Aextravilan9700844,00911,52
  46CovasnaGhidfalăuJakabos F. Ferencz, Aczel F. Piroska, Pap F. Janka57436/1/21Aextravilan500016,00449,28
  47CovasnaGhidfaläuLepedus A. Ferencz, Pilbath A. Ida57436/2/20Aextravilan5000408,00440,64
  48CovasnaGhidfaläuVasu Vasile, Vasu Violeta-Mariana57436/1/19/2Aextravilan10600840,00907,20
  49CovasnaGhidfaläuGazdac Rodica, Gazdac Romulus-Gelu57436/1/19/1Aextravilan5000386,00416,88
  50CovasnaGhidfaläuOtvos M. Mozes-Tohotom57436/1/18Aextravilan150001.126,001.216,08
  51CovasnaGhidfaläuMathe D. Judita57436/1/17/2Aextravilan5000367,00396,36
  52CovasnaGhidfaläuNaev D. Zoltan57436/1/17/1Aextravilan5000364,00393,12
  53CovasnaGhidfaläuKolcza F Eva, Szabo L. Varia57436/1/16Aextravilan700005.070,005.475,60
  54CovasnaGhidfaläuJakabos F. Ferercz, Aczel F. Piroska, Pap F. Janka57436/1/15Aextravilan2100157,00169,56
  55CovasnaGhidfaläuSolfarm S.R.L.57436/1/14Aextravilan905425305278002.858,003.086,64
  56CovasnaGhidfaläuJakabos I. Csaba-Istvan, Jakabos I. Imola-Iren. Ardelean I. Ilona, Jakabos F. Ferencz, Pap F. Janka, Aczel F. Piroska, Kosa E. Klara, Kosa E. Endre57436/1/13Aextravilan236001.685,001.819,80
  57CovasnaGhidfaläuKosa E. Klara, Kosa E. Endre57436/1/12Aextravilan3300235,00253,80
  58CovasnaGhidfaläuNagy Eva,Nagy Sandor-Levente, Nagy Zsombor57436/1/11Aextravilan1192440411200805,00869,40
  59CovasnaGhidfaläuMagherusan Katalin, Farkas Emeric, Farkas Alina-Mihaela57436/1/10/2Aextravilan2489924899500003.714,004.011,12
  60CovasnaGhidfaläuGaspar R. Judita. Kuhn Ladislau57436/1/10/1Aextravilan2489824898450003. 501,003.781,08
  61CovasnaGhidfalăuFarkas K. Karoly57436/1/9Aextravilan2500200,00216,00
  62CovasnaGhidfalăuTegzo K. Ilona57436/1/8Aextravilan350002.858,003.086,64
  63CovasnaGhidfalăuBacs Istvan-Barna. Bacs Katalin57436/1/7Aextravilan2522925229494004.012,004.332,96
  64CovasnaGhidfalăuLepedus A. Ferenez, Pilbath A. Ida57436/1/6Aextravilan32700551,00595,08
  65CovasnaGhidfalăuKicsi B. Bela58443/30Aextravilan513002.236,002.414,88
  66CovasnaGhidfalăuKolcza K. Piroska58443/31Aextravilan385006.889,007.440,12
  67CovasnaGhidfalăuFazakas G Gyorgy, Fazakas G. v/abor, Khel G. Marg:'(58443/33Aextravilan113002.655,002.867,40
  68CovasnaGhidfalăuJancso A. Ferenc58443/34Aextravilan120002.902,003.134,16
  69CovasnaGhidfalăuZsigmon D. Magdolna, Vitajos J.Iosif, Vitajos J. Bela5o443/35Aextravilan356001.783,001.925,64
  70CovasnaGhidfalăuKatai K. Istvan58443/32/1Aextravilan2388223882300006.816,007.361,28
  71CovasnaGhidfalăuVass A. Albert, Soos A. Lcnkc58443/36/3(443/36)Aextravilan59001.158,001.250,64
  72CovasnaGhidfalăuVitalyos A. Erzscbet60452/4Aextravilan8000150,00162,00
  73CovasnaGhidfalăuToth Gy. Istvan, Fazakas Ilona, Kadar J. Mihaly60451/3 (457/3)Fextravilan88001.396,001.326,20
  74CovasnaGhidfalăuKolcze S. Ibolya, Imreh S. Lenke, Peter A. Gizlella60451/2 (457/2)Fextravilan7000351,00333,45
  75CovasnaSfantu GheorgheRctyi Rozalia Frzsebct45547/1Aextravilan72 10941,001.882,00
  76CovasnaSfantu GheorgheDeak Jozsef45547/2Aextravilan3820638206541003.709,007.418,00
  77CovasnaSfantu GheorgheStanciu St. Francisc45547/3Aextravilan39537395373150021,0042.00
  78CovasnaSfantu GheorgheVeres F. Judit, Donath Ferenez, Donath Lajos, Inczc Erzsebet45547/1Aextravilan720080,00160,00
  79CovasnaSfantu GheorgheSanta Istvan, Santa Mihaela2296/24/5Aextravilan3346233462163002.970,005.940,00
  80CovasnaSfantu GheorgheLote A. Ibolya2296/24/40Aextravilan2400284,00568,00
  81CovasnaSfantu GheorgheSzabo Maria, Bodali Roza2296/24/4BAextravilan3000345,00690,00
  82CovasnaSfantu GheorgheNagy Janoi A Vos, Nagy Eva2294/24/4CAextravilan3783137831100001.042,002.084,00
  83CovasnaSfantu GheorgheNagy Janos Akos, Culinaru Rozalia2296/24/4Aextravilan3783637836364003.543,007.086,00
  84CovasnaSfantu GheorgheProprietar neidentificat*)2296/24/3Aextravilan3200358,00716,00
  85CovasnaSfantu GheorgheKadar Iosif,Buzsi Zoltán, Buzsi Maria Magdolna2296/24/2Aextravilan4074340743179002.245,004.490,00
  86CovasnaSfantu GheorgheBuzsi Zoltán2296/24/1Aextravilan39715397153340011.582,0023.164,00
  87CovasnaSfantu GheorgheFekete Edit Emma694/26/15Aextravilan245352453511134214,00428,00
  88CovasnaSfantu GheorgheFekete Edit Emma694/26/15Aextravilan2453624536111331.163,002.326,00
  89CovasnaSfantu GheorgheDonath Laszlo, Donath Tunde694/26/15Aextravilan2453724537111331.684,003.368,00
  90CovasnaSfantu GheorgheSzabo S. Stefan Dezideriu2194/26/16/1Aextravilan1500240,00480,00
  91CovasnaSfantu GheorgheAntal A Aranka2194/26/16/2Aextravilan100001.595,003.190,00
  92CovasnaSfantu GheorgheNagy S Simon2194/26/16/3Aextravilan2820628206237004.084,008.168,00
  93CovasnaSfantu GheorgheImreh Sandor, Imrch Eva, Imreh Eva-Emoke2194/26/16/4/1Aextravilan3840738407335005.191,0010.382,00
  94CovasnaSfantu GheorgheNagy Janos Akos2194/26/16/4Aextravilan3780237802419506.016,0012.032,00
  95CovasnaSfantu GheorgheDonath J Edith2194/26/17Aextravilan4055940559478001.212,002.424,00
  96CovasnaSfantu GheorgheMiklos P. Laios44535/1/34Aextravilan490059,00118,00
  97CovasnaSfantu GheorgheMiklos P. Eugen44535/36Aextravilan910081,00162,00
  98CovasnaSfântu GheorgheBarabas Gyula, Barabas Blanka44535/36/1Aextravilan378133781310003,006,00
  99CovasnaSfântu GheorgheBarabas Gyula, Barabas Blanka44535/35Aextravilan3352133521174004,008,00
  100CovasnaSfântu GheorgheKocsis M. Arpad, Kocsis M. Iren, Adam Francise, Adam Eva44535/14Aextravilan2821028210150002.402,004.804,00
  101CovasnaSfântu GheorgheBarabas Ferenc44535/15Aextravilan919838091116002.211,004.422,00
  102CovasnaSfântu GheorgheDemeter C. Etelka, Rapolti C. Eugen, Rapolti C. Bela, Rapolti C. Karoly, Rapolti C. Emma44535/16Aextravilan58001.114,002.228,00
  103CovasnaSfântu GheorgheRapolti I. Amalia, Rapolti I. Gyula, Rapolti I. Dezso, Rapolti I. Istvan, Albert I. Iolan44535/17Aextravilan80001.549,003.098,00
  104CovasnaSfântu GheorgheDonath S. Laszlo, Domokos S. Erzsebet, Donath S Istvan, Szilagyi S. Edit, Donath S. Anna, Szasza S. Emma44535/18Aextravilan80001.565,003.130,00
  105CovasnaSfântu GheorgheImreh Gheorghe, Imreh Margareta44535/19Aextravilan36132361323000591,001.182,00
  106CovasnaSfântu GheorgheDemeter F. Janos, Demeter F. Ferenc, Demeter B. Magdolna, Kocsis F. Agneta, Demeter B. Irma-Agota, Nagy A. Andras44535/20Aextravilan3000575,001.150,00
  107CovasnaSfântu GheorgheBoros F. Iulianna44535/21Aextravilan3700736,001.472,00
  108CovasnaSfântu GheorgheProprietär neidentificat*)44Aextravilan3018837,001.674,00
  109CovasnaSfântu GheorgheDonath S. Erzsebet, Nagy S. Klara43527/2/59Aextravilan16600272,00544,00
  110CovasnaSfântu GheorgheIncze Csaba, Incze Blanka43527/2/58/1Aextravilan389363893650002.326,004.652,00
  111CovasnaSfântu GheorgheMar Lajos43527/2/58/2Aextravilan389373893750004.452,008.904,00
  112CovasnaSfântu GheorgheBotos S. Sarolta, Safrany Matyas, Safrany Agneta43527/2/57Aextravilan388763887659004.454,008.908,00
  113CovasnaSfântu GheorgheDonath Jozsef, Donath Erika43527/2/41Aextravilan9322380391790034,0068,00
  114CovasnaSfântu GheorgheDonath Jozsef, Donath Erika43527/2/41Aextravilan932238039179001.274,002.548,00
  115CovasnaSfântu GheorgheSzilagyi Edit, Szilagyi Andras43527/2/8Aextravilan3822538225101006.212,0012.424,00
  116CovasnaSfântu GheorgheSzilagyi J. Rozalia, Korodi J. Mihaly43527/2/9Aextravilan27001.995,003.990,00
  117CovasnaSfântu GheorgheKorodi J. Dezso43527/2/10Aextravilan4100486.00972.00
  118CovasnaSfântu GheorgheKaracsony M. Etelka43520/16Aextravilan7600179,00358,00
  119CovasnaSfântu GheorgheKadar J. Andras43520/25Aextravilan156008.948.0017.896.00
  120CovasnaSfântu GheorgheSzakacs J. Ilona, Rapolti A. Dezso, Rapolti A. Andras43520/18Aextravilan22001.203,002.406,00
  121CovasnaSfântu GheorgheBoros F. Julianna43520/23Aextravilan125002.555.005.110.00
  122CovasnaSfântu GheorgheProprietär neidentificat*)43Aextravilan3237167,00334,00
  123CovasnaSfântu GheorgheRapolti Francisc, Rapolti Irma43520/22Aextravilan23951239511340091,00182,00
  124CovasnaSfântu GheorgheCsosz Janos, Csosz Erzsebet41510/1/17Aextravilan3348833488840012,0024,00
  125CovasnaSfântu GheorgheSzabo A. Pal41510/2/1Aextravilan174007.032,0014.064,00
  126CovasnaSfântu GheorgheKuti B. Aranka41510/2/2Aextravilan137006.627.0013.254.00
  127CovasnaSfântu GheorgheKuti B. Aranka41510/2/3Aextravilan900356,00712,00
  128CovasnaSfântu GheorgheElekes Vilma41510/2/4Aextravilan398903989050001.872.003.744.00
  129CovasnaSfântu GheorgheKocsis M. Arpad, Laszlo A. Jolan41510/2/5Aextravilan55002.002,004.004,00
  130CovasnaSfântu GheorgheKocsis M. Arpad41510/2/6Aextravilan800290,00580,00
  131CovasnaSfântu GheorgheCsiszer V. Ciaba41510/2/7Aextravilan24109241099400349,00698,00
  132CovasnaSfântu GheorgheCsiszer V. Ciaba41510/2/7Aextravilan241092410994001.636,003.272,00
  133CovasnaSfântu GheorgheAlbert Paraschiva41510/2/8/1Aextravilan138386058450231.00462.00
  134CovasnaSfântu GheorgheTolgyesi Zoltán41510/2/3/2Aextravilan382503825017100832,001.664,00
  135CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert41510/2/3/3Aextravilan2995729957200004.074,008.148,00
  136CovasnaSfântu GheorgheNagy Janos-Akos, Nagy Eva41510/2/2Aextravilan2914329143176003.556,007.112,00
  137CovasnaSfântu GheorgheNagy Janos-Akos, Nagy Eva41510/2/2Aextravilan2914329143176008,0016,00
  138CovasnaSfântu GheorgheNagy Janos-Akos, Nagy Eva41510/2/1Aextravilan2914592447660010.521,0021.042,00
  139CovasnaSfântu GheorgheManya B. Bela, Veress Grigorie, Veress Zsolt40490/2/4Aextravilan383403834014600702,001.404,00
  140CovasnaSfântu GheorgheVeres Gy. Gyula, Veres Gy. Janos, Veres Al. Anna40490/2/5Aextravilan9700838,001.676,00
  141CovasnaSfântu GheorgheVeres A. Maria40490/2/6Aextravilan123001.690.003.380.00
  142CovasnaSfântu GheorgheMihaly I. Rozalia, Juga I. Maria,Iuga I. Jozsef, Iugareanu I. Paraschiva40490/2/7Aextravilan100001.669,003.338,00
  143CovasnaSfântu GheorgheMihaly E. Margit, Mihaly E. Ferenc, Mihaly E. Lajos40490/2/8Aextravilan430025,0050,00
  144CovasnaSfântu GheorgheMihaly E. Margit, Mihaly E. Ferenc, Mihaly E. Lajos40490/2/8Aextravilan4300291,00582,00
  145CovasnaSfântu GheorgheMihaly E. Margit, Mihaly E. Ferenc, Mihaly E. Lajos40490/2/9Aextravilan27751277514300278,00556,00
  146CovasnaSfântu GheorgheState Viorel-Valentin40490/2/10Aextravilan26658266588500523.001.046.00
  147CovasnaSfântu GheorgheState Pompilica40490/2/11Aextravilan24662246627100416,00832,00
  148CovasnaSfântu GheorgheBaracut A. Margit40490/2/12Aextravilan10100562.001.124.00
  149CovasnaSfântu GheorgheKoncz I. Maria40490/2/13Aextravilan314001.657.003.314.00
  150CovasnaSfântu GheorgheDonath Lajos, Donath Ferenc, Veress Judita40490/1/5Aextravilan2372523725211003.892,007.784,00
  151CovasnaSfântu GheorgheMirese J. Rozalia40490/1/4Aextravilan89002.463.004.926.00
  152CovasnaSfântu GheorgheMirese I. Rozalia40490/1/3Aextravilan5800270.00540.00
  153CovasnaSfântu GheorgheOrganizația Utilizatorilor de Apăpentru Irigații Ozun40493CNextravilan218,00436,00
  154CovasnaSfântu GheorgheSzabo P. Bela40496/21/1Aextravilan61001,002,00
  155CovasnaSfântu GheorgheKadar J. Jozsef40496/21Aextravilan8500297,00594,00
  156CovasnaSfântu GheorgheToth I. Magdolna40496/20Aextravilan5000340,00680,00
  157CovasnaSfântu GheorgheVirag Bama40496/19/2Aextravilan4055140551192752.015,004.030,00
  158CovasnaSfântu GheorgheDaczo Sandor, Daczo Agnes-Erzsebet40496/19/2Aextravilan405504055064251.360,002.720,00
  159CovasnaSfântu GheorgheDaczo Sandor, Daczo Agnes-Erzsebet40496/19/2Aextravilan404024040264251.283,002.566,00
  160CovasnaSfântu GheorgheDaczo Sandor, Daczo Agnes-Erzsebet40496/19/2Aextravilan3916139161192754.317,008.634,00
  161CovasnaSfântu GheorgheVirag M. Sandor, Virag M. Bama40496/19/1/2Aextravilan3100781,001.562,00
  162CovasnaSfântu GheorgheDaczo Sandor, Daczo Agnes-Erzsebet40496/19/1/1Aextravilan406344063474502.013,004.026,00
  163CovasnaSfântu GheorgheSzekely Zsuzsanna, Musitzne Szekely Timea Zsuzsanna, Szekely Zsolt40496/19/1/1Aextravilan406354063574502.275,004.550,00
  164CovasnaSfântu GheorgheReghina N. Rozalia40496/18Aextravilan30001.061,002.122,00
  165CovasnaSfântu GheorgheBuzsi Carol40496/17Aextravilan35001.600.003.200.00
  166CovasnaSfântu GheorgheSimon Gheorghe, Simon Maria Georgeta40496/16Aextravilan4055840558338005.833,0011.666,00
  167CovasnaSfântu GheorgheOrganizația Utilizatorilor de Apăpentru Irigații Ozun40501CNextravilan402,00804,00
  168CovasnaSfântu GheorgheRaduly I. Emeric, Raduly I. Anna, Raduly I. Emil, Nemessanyi Iuliana40505/1/2/6Aextravilan3910639106242005.300,0010.600,00
  169CovasnaSfântu GheorgheKedves I. Arpad40505/1/2/5Aextravilan87005.891,0011.782,00
  170CovasnaSfântu GheorghePeter Arpad, Peter Rozalia40505/1/2/4Aextravilan3472024010000537.001.074.00
  171CovasnaSfântu GheorgheDaragics A. Etelka, Szava Gy. Iren, Gergely Gy. Irma, Kovacs Gy. Margit32407/1/18Aextravilan28700297,00594,00
  172CovasnaSfântu GheorgheSerban G. Gizella32407/1/17Aextravilan3600120.00240.00
  173CovasnaSfântu GheorgheSerban G. Gizella32407/1/17Aextravilan3600375.00750.00
  174CovasnaSfântu GheorgheKocsis Endre, Kocsis Olga, Gyorgyjakab Ida, Gyorgyjakab Edit32407/1/16Aextravilan3944239442440008.977,0017.954,00
  175CovasnaSfântu GheorgheLepedus I. Agnes32407/1/8Aextravilan238002.327.004.654.00
  176CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert32407/1/7/3Aextravilan21640115127004.025,008.050,00
  111CovasnaSfântu GheorghePapp Ibolvka32407/1/7/2Aextravilan21540123127003.362.006.724.00
  178CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert32407/1/7/1Aextravilan214401172100511,001.022,00
  179CovasnaSfântu GheorgheDaragics G. Gvorgy32407/1/6Aextravilan180003.901.007.802.00
  180CovasnaSfântu GheorgheDaragics G. Gyorgy, Bacs G. Julianna32407/1/1/5Aextravilan160001.001,002.002,00
  181CovasnaSfântu GheorgheMolnar Z. Marta, Csaszar J. Aranka29344/12Aextravilan58003,006,00
  182CovasnaSfântu GheorgheDonath Andras-Zsigmond, Donath Klara29344/11Aextravilan39209392094300272,00544,00
  183CovasnaSfântu GheorgheBadi M. Rozalia29344/10Aextravilan150092.00184.00
  184CovasnaSfântu GheorgheBartha M. Sandor29344/9Aextravilan6100319.00638.00
  185CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert29344/8Aextravilan34149341496900784,001.568,00
  186CovasnaSfântu GheorgheGvorgy V. Emma29344/6Aextravilan1500230.00460.00
  187CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert29344/7Aextravilan341523415272001.255,002.510,00
  188CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert29344/5Aextravilan3414534145115001.993,003.986,00
  189CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert29344/4Aextravilan3415134151115001.957,003.914,00
  190CovasnaSfântu GheorgheDemeter Dorottya, Demeter Albert29344/3Aextravilan34147341475600941,001.882,00
  191CovasnaSfântu GheorgheFabian I. Anna29344/2Aextravilan2200368.00736.00
  192CovasnaSfântu GheorgheȘerban I. Nicolae, Vlad Maria, Poteca Ana29344/1Aextravilan3999339993480007.127,0014.254,00
  193CovasnaSfântu GheorgheFundația Sapientia29357/1/7/17Aextravilan38811388111176009.802.0019.604.00
  194CovasnaSfântu GheorgheIvan Niculae-Gheorghe29357/1/7/16Aextravilan3777237772506003.665,007.330,00
  195CovasnaSfântu GheorgheFejes Zsigmond Zoltan29357/1/7/15Aextravilan3803438034343002.478,004.956,00
  196CovasnaSfântu GheorgheFeies Zsigmond Zoltan29357/1/7/14Aextravilan3803838038175001.261.002.522.00
  197CovasnaSfântu GheorgheFejes Sigismund-Zoltan, Fejes Clara-Ildica-Lenke29357/1/7/13Aextravilan3048430484170001.221,002.442,00
  198CovasnaSfântu GheorgheVeress F. Judit, Donath F. Ferenc, Donath F. Lajos, Incze F. Erzsebet29357/1/7/6Aextravilan5600691,001.382,00
  199CovasnaSfântu GheorgheVeress F. Francisc, Nagy J. Gizella, Moldvai J. Eva29357/1/7/5Aextravilan4300530,001.060,00
  200CovasnaSfântu GheorgheDonath M. Ferenc29357/1/7/4Aextravilan4900603.001.206.00
  201CovasnaSfântu GheorgheDonath M. Ferenc, Kovacs M. Ida, Donath M. Berta29357/1/7/3Aextravilan3600442,00884,00
  202CovasnaSfântu GheorgheDonath M. Ferenc29357/1/7/2Aextravilan1500184.00368.00
  203CovasnaSfântu GheorgheVeress A. Maria29357/1/7/1/2Aextravilan3100380.00760.00
  204CovasnaSfântu GheorgheVeress Gy. Gyula, Veress Gy. Janos, Veress Gy. Anna29357/1/7/1/1Aextravilan4400539,001.078,00
  205CovasnaSfântu GheorgheBartos. G. Sandor, Laszlo G. Ildiko29357/1/6Aextravilan950006.684,0013.368,00
  206CovasnaSfântu GheorgheFerenczi I. Istvan-Emo, Bodali Ferencz I. Viorica29357/1/5Aextravilan172001.198,002.396,00
  207CovasnaSfântu GheorgheFodor Judit-Monika29357/1/3Aextravilan48037491198001.375.002.750.00
  208CovasnaSfântu GheorgheVarga Andras, Varga Magdalena29357/1/2Aextravilan2567225672447003.085,006.170,00
  209CovasnaSfântu GheorgheVarga Andras, Varga Magdalena29357/1/1/1Aextravilan2563725637150001.030,002.060,00
  210CovasnaSfântu GheorgheVarga Andras, Varga Magdalena29357/1/1Aextravilan2564525645333002.917,005.834,00
  211CovasnaSfântu GheorgheOrganizația Utilizatorilor de Apăpentru Irigații Ozun29361CNextravilan214,00428,00
  212CovasnaSfântu GheorgheHalasi I. Zsuzsanna30378/8Aextravilan20000019.220.0038.440.00
  213CovasnaSfântu GheorgheHalasi I. Zsuzsanna30378/7Aextravilan23470044.295.0088.590.00
  214CovasnaSfântu GheorgheHalasi I. Zsuzsanna30378/6Aextravilan16530014.173.0028.346.00
  215CovasnaSfântu GheorgheIvan Niculae-Gheorghe30378/4Aextravilan31369313697000020.867,0041.734,00
  216CovasnaSfântu GheorgheNagy F. Ciaba Albert30378/3/2Aextravilan37073.707,007.414,00
  217CovasnaSfântu GheorgheNagy F. Ciaba Albert30378/3/1Aextravilan644411667409318.406,0036.812,00
  218CovasnaSfântu GheorgheBartha loan, Bartha Elena23279/3Aextravilan7110011.140,0022.280,00
  219CovasnaSfântu GheorgheNagy D. Zoltán23279/4Aextravilan54003.760,007.520,00
  220CovasnaSfântu GheorgheMathe D. Judita23279/5Aextravilan54002.600,005.200,00
  221CovasnaSfântu GheorgheBurian Anna Maria, Burian Arpad, Olasz Erzsebet, Olasz Gergely23279/6Aextravilan606001.569,003.138,00
  222CovasnaSfântu GheorgheVasarhelyi Rozalia21265/2Aextravilan10310325000432,00864,00
  223CovasnaSfântu GheorgheMarton-Lichtfusz Katalin21265/1/4Aextravilan1041044800557,001.114,00
  224CovasnaSfântu GheorghePiroska Janos21265/1/3Aextravilan1051055800993,001.986,00
  225CovasnaSfântu GheorgheSimon Janos21265/1/2Aextravilan10610665001.180,002.360,00
  226CovasnaSfântu GheorgheLakatos Bela21265/1/1/1Aextravilan10710772001.345,002.690,00
  227CovasnaSfântu GheorgheVargyasi Jozsef, Csurulya Julianna21265/1/1/2Aextravilan10810870001.345,002.690,00
  228CovasnaSfântu GheorgheMajoran Zsuzsanna, Becsek Laszlo21265/1/1/3Aextravilan10910957001.122,002.244,00
  229CovasnaSfântu GheorgheMajoran Zsuzsanna, Becsek Laszlo21265/1/1/4Aextravilan11011072001.453,002.906,00
  230CovasnaSfântu GheorgheIzsak Agnes-Pirosca, Balog Katalin21265/1/1/5Aextravilan11111161001.248,002.496,00
  231CovasnaSfântu GheorgheBartók Anna, Bartók Gergely, Bartók Csaba, Ugron Ildiko21265/1/1/6Aextravilan11211297001.963,003.926,00
  232CovasnaSfântu GheorgheKovacs Rozalia21265/1/1/7Aextravilan113113147002.884,005.768,00
  233CovasnaSfântu GheorgheKoncz Dalma21265/1/1/8Aextravilan11411411200875,001.750,00
  234CovasnaSfântu GheorgheZatyi Irma, Palfi Judit20259/1/1/1Aextravilan6868540004.171,008.342,00
  235CovasnaSfântu GheorgheBoricean Mircea20259/1/1/2Aextravilan6767318003.977,007.954,00
  236CovasnaSfântu GheorgheVass Maria20259/1/1/3Aextravilan66662300294,00588,00
  237CovasnaSfântu GheorgheStanica Eniko20259/1/1/4Aextravilan65652300303,00606,00
  238CovasnaSfântu GheorgheHajdu V. Ilona Salamon V. Elisabeta41510/2/4Aextravilan21138613923Chilieni940027,0054,00
  239CovasnaSfântu GheorgheAlbert Magdolna41510/3/3Aextravilan4092140921350020,0040,00
  240CovasnaSfântu GheorgheNagy Janos-Akos, Nagy Eva41510/2/1Aextravilan2914592447660027,0054,00
  241CovasnaSfântu GheorgheNagy Janos-Akos, Nagy Eva41510/2/2Aextravilan29143291431760020,0040,00
  242CovasnaSfântu GheorgheAntal A. Andras2194/26/19Aextravilan1870077,00154,00
  243CovasnaSfântu GheorgheImreh Sandor, Imreh Eva, Imreh Eva-Emoke2194/26/16/4/1Aextravilan38407384073350025,0050,00
  244CovasnaChichișNagy F. Atila30133/1/6AExtravilan25791257912.5001520,85
  245CovasnaChichișBartha B. Lajos, Bartha B. Elisaveta, Nagy B. Iren, Pall B. Julianna, Orbok B. Ibolya30133/1/5AExtravilan25790257905.00082113,98
  246CovasnaChichișBeres Zsolt, Beres Ildiko30133/1/3AExtravilan257892578913.900253351,67
  247CovasnaChichișUrmosi S. Borbala30133/1/2AExtravilan25788257889.000209290,51
  248CovasnaChichișBokor Katalin30133/1/1AExtravilan25787257876.700135187,65
  TOTAL522.359,00 1.130.506,08
  Notă: *) Pentru pozițiile nr. crt. 84, 108 și 122 în care se regăsește mențiunea "Proprietar neidentificat", numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii. (la 29-04-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 404 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024 )
  Notă
  Art. I și III din HOTĂRÂREA nr. 404 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024, prevăd:
  Articolul I
  Se aprobă suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe“, cu suma totală de 144 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027“.
  Articolul III
  (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschiderede credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2020, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
  ----