ORDIN nr. 1.486/4.255/2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.486 din 8 decembrie 2020
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 4.255 din 8 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 22 decembrie 2020  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 14.734 din 19.11.2020 și confirmarea avizului prin Adresa nr. 14.734 din 19.11.2020, precum și Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 110.374 din 3.12.2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020,ministrul fondurilor europene și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor“ din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
   +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISDigitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltareaproduselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2"Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020