HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 11 decembrie 2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 14 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională „Apele Române“, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 11 decembrie 2020.Nr. 1.069.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2020
  -----