ORDIN nr. 4.134/3.875/2020pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 4.134 din 18 noiembrie 2020
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 3.875 din 20 noiembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1216 din 11 decembrie 2020  În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Gheorghe Păsat,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
   +  ANEXĂNORME TEHNICEprivind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unormăsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții,arhitectură și urbanism