ANEXE din 13 mai 2019privind cotele de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 bis din 14 mai 2019  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 673 din 13 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019.
  Notă
  Potrivit alin. (1) al art. unic din ORDINUL nr. 1.081 din 13 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 389 din 14 mai 2020, începând cu data de 14 mai 2020 se prelungește cu 60 de zile termenul de valabilitate a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019.
  Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile SENTINȚEI nr. 37 din 25 iunie 2020 a CURTII DE APEL BRAȘOV - SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 11 ianuarie 2021:
  Admite acțiunea formulată de reclamanta Asociația „Alianța pentru Combaterea Abuzurilor“ în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Anulează prevederile rubricilor aferente numerelor curente de la 0 la 2.175 ale subcoloanei verticale nr. 11 intitulate „ciocârlia de câmp“, de la coloana intitulată „cote de recoltă aprobate [la buc.]:“ din anexa din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 3 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile porumbel gulerat, porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță, ciocârlie de câmp, graur, sturz de vâsc, sturz cântător, sturzul viilor, sturz de iarnă și stăncuță, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019, anexă aprobată și care face parte integrantă din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673 din 13 mai 2019 pentru aprobarea cotelor de recoltă/vânătoare la speciile de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din 14 mai 2019, rubrici prin care s-a aprobat cota de recoltă la specia ciocârlie de câmp, pe fonduri cinegetice, în cuantum total de 439.330 de indivizi.
  Anulează prevederile rubricilor aferente numerelor curente de la 0 la 2.175 ale subcoloanei verticale nr. 15 intitulate „sturzul viilor“, de la coloana intitulată „cote de recoltă aprobate [la buc.]:“ din anexa din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 3 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile porumbel gulerat, porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță, ciocârlie de câmp, graur, sturz de vâsc, sturz cântător, sturzul viilor, sturz de iarnă și stăncuță, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019, anexă aprobată și care face parte integrantă din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673 din 13 mai 2019 pentru aprobarea cotelor de recoltă/vânătoare la speciile de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din 14 mai 2019, rubrici prin care s-a aprobat cota de recoltă la specia sturzul viilor, pe fonduri cinegetice, în cuantum total de 69.771 de indivizi.
  Anulează prevederile rubricilor aferente numerelor curente de la 0 la 2.175 ale subcoloanei verticale nr. 13 intitulate „rața sunătoare“ (aflată sub coloana intitulată „cote de recoltă aprobate [la buc.])“ din anexa din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 4 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile gâscă de vară, gârliță mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață cu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare și rață cu cap negru, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019, anexă aprobată și care face parte integrantă din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673 din 13 mai 2019 pentru aprobarea cotelor de recoltă/vânătoare la speciile de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din 14 mai 2019, cu modificările și completările ulterioare, rubrici prin care s-a aprobat cota de recoltă la specia rața sunătoare, pe fonduri cinegetice, în cuantum total de 2.803 indivizi.
  Anulează prevederile rubricilor aferente numerelor curente de la 0 la 2.175 ale subcoloanei nr. 17 intitulate „rața cu cap negru“ (aflată sub coloana intitulată „cote de recoltă aprobate [la buc.])“ din anexa din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 4 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile gâscă de vară, gârliță mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață cu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare și rață cu cap negru, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019, anexă aprobată și care face parte integrantă din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673 din 13 mai 2019 pentru aprobarea cotelor de recoltă/vânătoare la speciile de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din 14 mai 2019, cu modificările și completările ulterioare, rubrici prin care s-a aprobat cota de recoltă la specia rața cu cap negru, pe fonduri cinegetice, în cuantum total de 1.702 indivizi.
   +  Anexa nr. 1Centralizatorul nr. 1privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile cerb comun, cerb lopătar și capră neagră  +  Anexa nr. 2Centralizatorul nr. 2privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile mistreț, iepure, fazan și potârniche  +  Anexa nr. 3Centralizatorul nr. 3privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță,ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul deiarnă și stăncuța  +  Anexa nr. 4Centralizatorul nr. 4privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile gâscă de vară, gârlița mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rațăcu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar,rață cârâitoare și rață cu cap negru  +  Anexa nr. 5Centralizatorul nr. 5 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile: lișița, găinușa de baltă, sitar de pădure, becațina comună, becațina mică,cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coțofană și gaiță  +  Anexa nr. 6Centralizatorul nr. 6privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, șacal, jder de copac, jder de piatră,dihor, nevăstuica, hermelină și bizam  +  Anexa nr. 7
  Gestionar ..........Nr. ........../..........
  Situația realizării cotelor de recoltă la specia mistreț în perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020
  Nr.Crt.JudețulFondul cinegeticExemplare recoltateData recoltării exemplaruluiDocumentul prin care au fost transmise probele la laboratorObservații
  Nr.DenumireMascul/Femelă adultă/Femelă subadultă
  01234567
  1
  2
  3
  ...
  Întocmit:Director/împuternicit..................................
  Notă: Situația se realizează în format xls sau xlsx.Pentru fiecare exemplar recoltat pe un fond cinegetic se inserează un nou rând în care se înscriu datele corespunzătoare fiecărei coloane.