LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice se pot pensiona la cerere și pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 1, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice de consilier relații, referent relații, cancelarist relații și curier relații pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu. Pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
  Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 2, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 1 se completează cu alineatul (1^1) și, va avea următorul cuprins:
  (1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 3, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare funcției de ambasador, aflate în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.
  (3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 4, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (3) se abrogă.
  (4) Pentru fiecare an care depășește vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 4, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (4) se abrogă.
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), care îndeplinesc condițiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție avută la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcție de execuție specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia anterior încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.
  (6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, pensionați anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, pensionați anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu.
  (7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (5) și (6), echivalarea funcțiilor de execuție avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de execuție specifică, se face prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de ambasador în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.
  (9) Membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice optează între pensia de serviciu și pensia din sistemul public.(10) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
   +  Articolul 2În cazul decesului titularului pensiei de serviciu, soțul supraviețuitor și copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.  +  Articolul 3(1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 6, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 25 de ani, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 8 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate.
  Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 7, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 3 se completează cu alineatul (1^1) și, va avea următorul cuprins:
  (1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.
  (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 8, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
  (3) De pensia de serviciu prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază și persoanele pensionate din Departamentul de Comerț Exterior care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de pensie din sistemul public de pensii.(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data încetării activității, și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 8, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
   +  Articolul 4Pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în Departamentul de Comerț Exterior, și care au fost trimiși în misiuni permanente în străinătate cu grade și funcții diplomatice sau consulare de către Departamentul de Comerț Exterior, perioadele respective se cumulează și se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de prezenta lege.  +  Articolul 5(1) Perioadele în care, pe durata angajării în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, persoanele prevăzute la art. 1 și 3 au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare, în țară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcții de demnitate publică numite sau alese, precum și pentru a îndeplini funcții în calitate de reprezentanți ai statului român în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale interguvernamentale ori experți în cadrul acestora, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.(2) Durata cursului postuniversitar de relații internaționale, înființat în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea și funcționarea cursului postuniversitar de relații internaționale, organizat pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din București, absolvit de către persoanele prevăzute la art. 1 și 3, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.  +  Articolul 6(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice.(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public, precum și partea din pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu, care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(5) Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată. (la 07-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 07 august 2017 ) Notă
  Conform alineatului (4) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, prin derogare de la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu și pensiile de urmaș stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.
  (6) Pensia de serviciu se acordă la cerere și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de pensionare la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.
   +  Articolul 7Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri definitive nu beneficiază de prevederile prezentei legi.  +  Articolul 8Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de prezenta lege, precum și baza de calcul al acestora se dovedesc cu documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului/Departamentul de Comerț Exterior, pe răspunderea acestora.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013, aprobată prin Legea nr. 381/2013.  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 9, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, actul se completează cu articolul 12 și, va avea următorul cuprins:
  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Notă
  Articolul X, XV-XVII din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023 prevăd:
  Articolul X(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, cuvenite sau aflate în plată devin pensii pentru limită de vârstă în sistemul public, considerându-se îndeplinite condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.(2) Pensiile de serviciu prevăzute la alin. (1) se recalculează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii conform legislației privind sistemul public de pensii.(3) Dacă în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mic decât cel al pensiei de serviciu se va menține în plată acesta din urmă până când din aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mare decât al pensiei de serviciu.(4) Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) și (3) pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, în cazul cărora a fost stabilită și pensia din sistemul public de pensii, situație în care se acordă cuantumul pensiei celei mai avantajoase.
  Articolul XVÎn vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituțiile implicate vor actualiza normele metodologice de aplicare a legislației referitoare la pensiile de serviciu.
  Articolul XVI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.(2) Pensia de serviciu netă reprezintă pensia de serviciu stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(4) Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.(5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse acestora prin prezenta lege pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.
  Articolul XVII(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care cumulează două sau mai multe pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru dreptul cel mai avantajos.(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii pot cumula această categorie de pensie cu pensia din sistemul public de pensii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 iulie 2015.Nr. 216. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 10, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, actul se completează cu anexele nr. 1 și 2 și, vor avea următorul cuprins:
  Anexa nr. 1
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru membrii
  Corpului diplomatic și consular al României
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300

  Anexa nr. 2
  VECHIMEA MINIMĂ NECESARĂ ÎN SPECIALITATE
  realizată de membrii Corpului diplomatic și consular al României
  Luna și anul pensionăriiVechime minimă necesară în specialitate (ani/luni)
  Ianuarie2024150
  Februarie 20241501
  Martie20241502
  Aprilie20241503
  Mai20241504
  Iunie20241505
  Iulie20241506
  August20241507
  Septembrie20241508
  Octombrie20241509
  Noiembrie20241510
  Decembrie20241511
  Ianuarie2025160
  Februarie20251601
  Martie20251602
  Aprilie20251603
  Mai20251604
  Iunie20251605
  Iulie20251606
  August20251607
  Septembrie20251608
  Octombrie20251609
  Noiembrie20251610
  Decembrie20251611
  Ianuarie2026170
  Februarie 20261701
  Martie20261702
  Aprilie20261703
  Mai20261704
  Iunie20261705
  Iulie20261706
  August20261707
  Septembrie20261708
  Octombrie 20261709
  Noiembrie20261710
  Decembrie20261711
  Ianuarie2027180
  Februarie20271801
  Martie20271802
  Aprilie20271803
  Mai20271804
  Iunie20271805
  Iulie20271806
  August20271807
  Septembrie 20271808
  Octombrie20271809
  Noiembrie 20271810
  Decembrie20271811
  Ianuarie2028190
  Februarie20281901
  Martie20281902
  Aprilie20281903
  Mai20281904
  Iunie20281905
  Iulie20281906
  August20281907
  Septembrie20281908
  Octombrie20281909
  Noiembrie20281910
  Decembrie20281911
  Ianuarie2029200
  Februarie 20292001
  Martie20292002
  Aprilie20292003
  Mai 20292004
  Iunie 20292005
  Iulie20292006
  August20292007
  Septembrie 20292008
  Octombrie20292009
  Noiembrie 20292010
  Decembrie 20292011
  Ianuarie 2030210
  Februarie 20302101
  Martie 20302102
  Aprilie20302103
  Mai 20302104
  Iunie 20302105
  Iulie20302106
  August20302107
  Septembrie20302108
  Octombrie20302109
  Noiembrie 20302110
  Decembrie 20302111
  Ianuarie2031220
  Februarie 20312201
  Martie 20312202
  Aprilie20312203
  Mai 20312204
  Iunie 20312205
  Iulie20312206
  August 20312207
  Septembrie 20312208
  Octombrie20312209
  Noiembrie 20312210
  Decembrie 20312211
  Ianuarie2032230
  Februarie 20322301
  Martie 20322302
  Aprilie20322303
  Mai20322304
  Iunie 20322305
  Iulie20322306
  August 20322307
  Septembrie 20322308
  Octombrie20322309
  Noiembrie 20322310
  Decembrie 20322311
  Ianuarie2033240
  Februarie 20332401
  Martie 20332402
  Aprilie20332403
  Mai20332404
  Iunie 20332405
  Iulie20332406
  August20332407
  Septembrie 20332408
  Octombrie 20332409
  Noiembrie 20332410
  Decembrie 20332411
  Ianuarie2034250
  -----