ORDIN nr. 2.231 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2019    Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 15.498 din 20.11.2018 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.060/2016*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,în aplicarea dispozițiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.845/2016*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Management a Proiectului, cu modificările și completările ulterioare,*) Ordinele ministrului culturii nr. 2.060/2016 și 3.845/2016 și Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuțiile de Operator de Program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 4 aprilie 2019.Nr. 2.231.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publiculuiîn cadrul programului RO-CULTURA