ORDIN nr. 2.098 din 27 mai 2020privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,luând în considerare prevederile Procesului-verbal nr. 3, încheiat în data de 25 mai 2020, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 358/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților se transferă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare astfel:a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 1;b) de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Utilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 27 mai 2020.Nr. 2.098.  +  Anexa nr. 1
  SUME
  alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  A. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ- teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care:2018 (realizat)2019 (realizat)2020 (programat)
  1BacăuBacăuModernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa9.559.068,516.571.482,251.918.727,030,004.652.755,22
  2BihorOradeaModernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice - PT 119 și PT 875)10.742.307,307.519.615,113.339.959,530,004.179.655,58
  3BihorOradeaModernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice - PT 130, PT 604, PT 820, PT 849)7.462.119,905.223.483,931.551.065,760,003.672.418,17
  4BihorOradeaReabilitarea rețelelor secundare PT 1366.460.239,944.522.167,962.106.933,460,002.415.234,50
  5GiurgiuGiurgiuCentrală termică zona Giurgiu Nord4.370.810,783.059.567,011.741.950,010,001.317.617,00
  6GiurgiuGiurgiuCentrală termică zona Istru1.301.884,13867.810,23635.374,230,00232.436,00
  7GorjMotruAchiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă având putere termică de 3-4 Gcal/h din producția de serie, echipat cu arzător pe CLU cu posibilitate de trecere pe gaze naturale970.200,31227.201,220,000,00227.201,22
  8IașiIașiRefacere izolație magistrala de legătură 2 x Dn 110029.346.052,0018.294.885,004.946.670,000,0013.348.215,00
  Total70.212.682,8746.286.212,7116.240.680,020,0030.045.532,69
  B. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări noi
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ- teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care:2020 (programat)2021 (estimat)2022 (estimat)
  1AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 6V11.606.645,568.638.233,76351.098,088.287.135,680.00
  2AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 4 Macul Roșu10.099.431,247.463.260,22313.250,287.150.009,940.00
  3AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT pasaj7.753.368,515.793.345,01256.168,765.537.176,250.00
  4BacăuBacăuDezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III-a - racordarea la SACET Bacău a spitalului județean și a Colegiului Economic Ion Ghica4.233.832,783.598.757,863.272.256,33326.501,530.00
  5BihorOradeaDezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice4.567.076,093.680.333,501.840.166,731.840.166,770.00
  6BihorOradeaDezafectare PT 855 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.398.922,041.123.344,71561.668,17561.676,540.00
  7BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 8726.447.451,564.836.928,261.422.545,043.414.383,220.00
  8BihorOradeaDezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.673.828,761.345.528,57672.764,29672.764,280.00
  9BihorOradeaDezafectarea PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.444.460,501.156.038,061.156.038,060.000.00
  10BihorOradeaModernizarea sistemului de termoficare pe Str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian5.278.241,864.245.611,842.122.805,922.122.805,920.00
  11BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 1046.746.575,475.169.302,841.386.788,863.782.513,980.00
  12BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 8715.909.893,574.519.642,211.023.432,673.496.209,540.00
  13BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 61013.243.437,1010.050.067,162.010.013,438.040.053,730.00
  14BihorOradeaModernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății, respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice8.937.774,187.170.070,883.585.035,443.585.035,440.00
  15BihorOradeaUnitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent167.781.838,61134.013.792,520.0032.200.751,33101.813.041,19
  16BrașovBrașovPompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord1.303.397,211.107.887,621.107.887,620.000.00
  17GiurgiuGiurgiuRețea de transport agent termic primar tronson F56 - Str. Gloriei648.549,33551.266,00551.266,000.000.00
  18GiurgiuGiurgiuRețea termică bretea de legătură Nord-Centru5.690.965,424.837.320,004.837.320,000.000.00
  19GorjMotruModernizare instalație de evacuare a zgurii și cenușii din cazanul CR010230.215.526,7825.683.197,768.500.000,008.500.000,008.683.197,76
  20HunedoaraBradAdaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic, pentru centrala termică cu funcționare pe biomasă, în municipiul Brad. județul Hunedoara. Etapa II - tronson între punctele de racord la rețeaua existentă C-F11.722.350,001.382.807,001.382.807,000.000.00
  21SibiuSibiuReabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)1.763.191,491.454.654,841.381.922,1072.732,740.00
  Total298.466.758,06237.821.390,6237.735.234,7889.589.168,90110.496.238,95
  C. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, cu contracte de finanțare încheiate, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ- teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care:2018 (realizat)2019 (realizat)2020 (programat)
  1SuceavaVatra DorneiReabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuția energiei termice în municipiul Vatra Dornei26.894.000,0018.825.800,001.469.748,8815.321.272,002.034.779,12
  Total26.894.000,0018.825.800,001.469.748,8815.321.272,002.034.779,12
  (la 18-12-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.286 din 15 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1253 din 18 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  SUME
  alocate din Fondul pentru mediu
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ- teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu
  Total, din care:2020 (programat)2021 (estimat)2022 (estimat)
  1HarghitaGheorgheniModernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Gheorgheni15.567.808,3612.357.428,80977.500,001.936.550,859.443.377,95
  2HunedoaraBradModernizare punct termic nr. 4 și a rețelelor aferente în municipiul Brad, județul Hunedoara1.842.484,001.509.012,001.109.173,00399.839,000
  3IașiIașiExtinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul Iași22.497.752,0018.332.542,0010.999.527,007.333.015,000
  4SuceavaVatra DorneiReabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei - etapa II66.791.294,0059.772.599,901.101.863,5027.835.368,2027.835.368,20
  5TulceaTulceaReabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h - municipiul Tulcea14.728.146,429.972.799,258.500.000,001.472.799,250
  Total121.427.484,78101.944.381,9522.688.063,5038.977.572,3037.278.746,15
  (la 18-12-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.286 din 15 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1253 din 18 decembrie 2020 )