LEGE nr. 287 din 9 decembrie 2020privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 9 decembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICDispozițiile alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 9 decembrie 2020.Nr. 287.-----