HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 9 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 5 februarie 2018, cu modificările ulterioare, punctele 39 și 42 se modifică și vor avea următorul cuprins:39. Art. 3 alin. (2) lit. a) și b), art. 4, art. 6 lit. a) și c), art. 7 alin. (1) lit. d) și f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a)-d), g) și h), art. 13 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) și e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) și e), art. 19 alin. (6) lit. g)-i), m) și o) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare;……………………………………………………………………………………….42. Art. 10 lit. f)-h), j) și u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.027.-----