DECRET nr. 1.046 din 7 decembrie 2020pentru încetarea funcției de prim-ministru al Guvernului României
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 7 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) și ale art. 106 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 42 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere demisia prim-ministrului, domnul Ludovic Orban,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe ia act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Guvernului României și se constată vacanța acestei funcții.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 7 decembrie 2020.Nr. 1.046.----