HOTĂRÂRE nr. 315 din 18 noiembrie 2020pentru aprobarea modificării Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020
EMITENT
 • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 7 decembrie 2020  În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0) și ținând seama de:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Nota de aprobare nr. 2.779 din 12.11.2020 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din 18 noiembrie 2020, hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Vicepreședintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
  Traian Halalai
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 315.  +  ANEXĂ
  MODIFICAREA
  Normei „Finanțări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0),
  aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020
   +  ARTICOL UNICLa Norma „Finanțări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ ( NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8În baza prezentei scheme, EximBank NCS acordă credite companiilor care depun dosarul de finanțare până cel târziu la data de 31.12.2020, iar acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31.12.2020.
  ----