HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 decembrie 2020privind modificarea poziției nr. 427 din lista sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 4 decembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) și art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând prevederile art. VII din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,ținând cont de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,observând propunerea Ambasadei României la Londra privind modificarea sediului secției de votare nr. 427 și argumentele expuse în acest sens, transmise prin Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. M7/1.120 din 1 decembrie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 29.428 din 1.12.2020,văzând Nota Departamentului coordonarea organismelor electorale nr. 29.492 din 2.12.2020 prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor necesare pentru aprobarea propunerii Ambasadei României la Londra privind modificarea sediului secției de votare nr. 427, în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziția nr. 427 din lista sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 și 1105 bis din 19 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  427Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de NordBristolHoliday Inn, Bond Street, Bristol, BS1 3LEAltele
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 3 decembrie 2020.Nr. 35.-----