ORDIN nr. 2.063 din 2 decembrie 2020pentru înființarea comisiilor de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate în vederea efectuării tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1170 din 3 decembrie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 13.188 din 2.12.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 100 alin. (5), (5^1) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, la nivelul unităților sanitare care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri, cu modificările și completările ulterioare, se constituie comisii de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate, în vederea efectuării tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2Comisia poate aproba transferul în străinătate numai pentru cazurile care întrunesc criteriile de internare în centrele pentru arși conform prevederilor anexei nr. 5 la Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017, cu modificările și completările ulterioare, și numai in cazul în care paturile pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave de la nivel național sunt integral ocupate, prin confirmare de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 3(1) Comisia este formată din 3 membri: medicul curant al pacientului, un medic în specialitatea anestezie și terapie intensivă și un medic în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz, desemnați în prealabil prin decizie a directorului medical al unității sanitare care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave, ținând cont de graficul lunar al gărzilor.(2) În cazul în care medicul curant al pacientului este medicul desemnat în prealabil în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz, Comisia de la alin. (1) se completează cu un medic din specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz, prin dispoziție a șefului de secție chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz.  +  Articolul 4Comisia se întrunește în regim de urgență la solicitarea medicului curant al pacientului, în maximum 2 ore de la primirea cazului.  +  Articolul 5(1) Comisia analizează dosarul medical al pacientului și, după caz, aprobă, motivând necesitatea, transferul pacientului în vederea efectuării tratamentului în străinătate, pe baza criteriilor de internare în centrul pentru arși și a criteriilor de internare în compartimentul de terapie intensivă al centrului pentru arși, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017, cu modificările și completările ulterioare. (2) Evaluarea oportunității transferului se realizează cu respectarea prevederilor anexei nr. 8 - Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars, „Pasul 1: Evaluarea probabilității de supraviețuire a pacientului“, din Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care există mai multe victime, respectiv accident cu victime multiple sau mai multe accidente cu victime unice, evaluarea oportunității transferului se realizează cu respectarea prevederilor anexei nr. 8 - Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars, „Pasul 2: Acordarea nivelului de prioritate“ și „Pasul 3: Reevaluarea atunci când triajul este gata“, din Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Deciziile Comisiei se iau prin consens.  +  Articolul 7(1) Aprobarea Comisiei pentru transferul pacientului în vederea efectuării tratamentului în străinătate se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Departamentul, în vederea îndeplinirii atribuțiilor privind realizarea transferului pacientului către unități specializate din străinătate, specifice structurilor aflate în componența, coordonarea sau coordonarea operațională a acestuia.(2) Pentru realizarea transferului pacientului către unități specializate din străinătate, structurile specializate ale Ministerului Sănătății colaborează cu structurile din componența, coordonarea sau coordonarea operațională a Departamentului, potrivit modalităților stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 8În cazul în care pacientul nu îndeplinește criteriile de transfer în vederea efectuării tratamentului în străinătate, Comisia va consemna acest lucru în foaia de observație a pacientului prin sintagma „Nu îndeplinește criteriile stabilite pentru transfer“ și va acorda asistența medicală în continuare conform standardelor de specialitate.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătății inițiază demersurile necesare pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu unități medicale din străinătate care asigură asistență medicală bolnavilor cu arsuri.  +  Articolul 10Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și unitățile sanitare care asigură managementul cazurilor cu arsuri grave vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 2 decembrie 2020.Nr. 2.063.-----