ORDIN nr. 2.365 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1166 din 2 decembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în baza Memorandumului interior nr. M7/1.109/2020,în temeiul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din data de 28 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea „Note“, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintă dovada de reședință.2. La poziția 87, coloana „Țara“ se modifică și va avea următorul cuprins: Republica Elenă3. La poziția 87, la coloana „Documentele“, după punctul 4 se introduc șapte noi puncte, punctele 5-11, cu următorul cuprins:5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv Ministerul elen al Afacerilor Externe, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști-FRONTEX, militari, funcționari internaționali, persoane asimilate acestora)6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației7. Permisul de conducere elen, eliberat de direcțiile regionale ale Ministerului Transporturilor8. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM)9. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale10. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA)11. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene.4. La poziția 106, coloana „Documentele“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare, kennitala.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Bogdan-Lucian Aurescu
    București, 27 noiembrie 2020.Nr. 2.365.-----