ORDIN nr. 2.311 din 23 noiembrie 2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în baza Memorandumului interior nr. M7/1.036/2020,în temeiul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 28 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:La poziția 36, coloana „Documentele“ va avea următorul cuprins:1. viză de rezident permanent2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)3. carte de rezident permanent4. viză de rezident temporar5. permis de studii6. permis de muncă7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board8. titlu de călătorie pentru refugiați9. certificat de identitate10. permis de conducere  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Bogdan Lucian Aurescu
    București, 23 noiembrie 2020.Nr. 2.311.----