HOTĂRÂRE nr. 23 din 17 noiembrie 2020privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2020  Având în vedere propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. M7/663 din 12.10.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 23.884 din 12.10.2020,văzând observațiile și propunerile formulate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 22.711 din 16.11.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 26.666 din 16.11.2020,în temeiul art. 82^1 alin. (4) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 17 noiembrie 2020.Nr. 23.  +  ANEXĂPROCEDURĂde monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentruSenat și Camera Deputaților