HOTĂRÂRE nr. 982 din 12 noiembrie 2020privind recunoașterea Asociației Județene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 17 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația Județeană de Turism Sibiu, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în Sibiu, str. Konrad Haas nr. 14, județul Sibiu, înscrisă cu nr. 4.118/A/2005 în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor, aflat în păstrare la grefa Judecătoriei Sibiu, prin Încheierea nr. 6.457 din 12.09.2005 dată în Dosarul nr. 7.947/2005, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 982.-----