ORDIN nr. 5.956 din 4 noiembrie 2020privind înființarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 9 noiembrie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 99 alin. (1), (3^1)-(3^3), art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.562/2020,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se înființează în fiecare județ și în municipiul București centrul județean de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență, ca unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratele școlare, având sediile la adresele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Statul de funcții și organigrama centrului județean de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență sunt aprobate de inspectoratul școlar, cu încadrarea strictă în numărul maxim de posturi finanțat de la bugetul de stat, aprobat județului/municipiului București de Ministerul Educației și Cercetării pentru funcționarea inspectoratului școlar și a unităților conexe/instituțiilor din subordinea acestuia.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, centrele județene de excelență înființate în perioada 2012-2018 își încetează activitatea și se abrogă: Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.956/2012 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2012, cu completările ulterioare; Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.169/2015 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Bistrița-Năsăud, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 noiembrie 2015; Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.394/2015*) privind înființarea Centrului Județean de Excelență Brașov; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.776/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014; Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.975/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Dolj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 8 august 2014; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.813/2013 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Harghita, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 27 august 2013; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.003/2013 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Iași, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 5 iulie 2013; Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.674/2013 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Maramureș, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 11 iunie 2013; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.634/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Neamț, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 septembrie 2014; Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.018/2012 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Olt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2012, cu completările ulterioare; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.808/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 29 octombrie 2014; Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.958/2012 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Satu Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2012; Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.410/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Sălaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2014; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.809/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Timiș, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 29 octombrie 2014; Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.352/2018 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Vaslui, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 11 aprilie 2018; Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.810/2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Vâlcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 789 din 29 octombrie 2014.*) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.394/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și centrele de excelență duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 4 noiembrie 2020.Nr. 5.956.  +  ANEXĂ
  Nr. crt.JudețulUnitatea conexă înființatăAdresa
  1.AlbaCentrul Județean de Excelență AlbaStr. Gabriel Bethlen nr. 7, Alba Iulia
  2.AradCentrul Județean de Excelență AradStr. Mucius Scaevola nr. 9, Arad
  3.ArgeșCentrul Județean de Excelență ArgeșBd. Eroilor nr. 4-6, Pitești
  4.BacăuCentrul Județean de Excelență BacăuStr. Oituz nr. 24, Bacău
  5.BihorCentrul Județean de Excelență BihorStr. Mihai Eminescu nr. 11, Oradea
  6.Bistrița-NăsăudCentrul Județean de Excelență Bistrița-NăsăudStr. Calea Moldovei nr. 18, Bistrița
  7.BotoșaniCentrul Județean de Excelență BotoșaniStr. Mihail Kogălniceanu nr. 27-31, Botoșani
  8.BrașovCentrul Județean de Excelență BrașovStr. Șirul Gheorghe Dima nr. 4
  9.BrăilaCentrul Județean de Excelență BrăilaStr. Petru Maior nr. 18-20, Brăila
  10.BuzăuCentrul Județean de Excelență BuzăuBd. Nicolae Bălcescu nr. 20, Buzău
  11.Caraș-SeverinCentrul Județean de Excelență Caraș-SeverinStr. Bega nr. 1, Reșița
  12.CălărașiCentrul Județean de Excelență CălărașiStr. Sloboziei nr. 28, Călărași
  13.ClujCentrul Județean de Excelență ClujStr. Argeș nr. 24, Cluj-Napoca
  14.ConstanțaCentrul Județean de Excelență ConstanțaStr. Mihail Kogălniceanu nr. 22, Constanța
  15.CovasnaCentrul Județean de Excelență CovasnaStr. Kőrösi Csoma Sándor nr. 19, Sfântu Gheorghe
  16.DâmbovițaCentrul Județean de Excelență DâmbovițaStr. Calea Domnească nr. 127, Târgoviște
  17.DoljCentrul Județean de Excelență DoljStr. Ion Maiorescu nr. 6, Craiova
  18.GalațiCentrul Județean de Excelență GalațiStr. Mihai Bravu nr. 28, Galați
  19.GiurgiuCentrul Județean de Excelență GiurgiuStr. Dr. Ion Munteanu nr. 3, Giurgiu
  20.GorjCentrul Județean de Excelență GorjStr. Victoriei nr. 132-134, Târgu Jiu
  21.HarghitaCentrul Județean de Excelență HarghitaStr. Toplița nr. 20, Miercurea-Ciuc
  22.HunedoaraCentrul Județean de Excelență HunedoaraStr. Gh. Barițiu nr. 2, Deva
  23.IalomițaCentrul Județean de Excelență IalomițaStr. Lacului nr. 19, Slobozia
  24.IașiCentrul Județean de Excelență IașiStr. Nicolae Bălcescu nr. 19, Iași
  25.IlfovCentrul Județean de Excelență IlfovCalea 13 Septembrie nr. 209, sectorul 5, București
  26.MaramureșCentrul Județean de Excelență MaramureșStr. Petöfi Sándor nr. 12-14, Baia Mare
  27.MehedințiCentrul Județean de Excelență MehedințiBd. Carol I nr. 24, Drobeta-Turnu Severin
  28.MureșCentrul Județean de Excelență MureșBd. 1 Decembrie 1918 nr. 93, Târgu Mureș
  29.NeamțCentrul Județean de Excelență NeamțStr. Lt. Drăghiescu nr. 4A, Piatra-Neamț
  30.OltCentrul Județean de Excelență OltStr. Ionașcu nr. 38, Slatina
  31.PrahovaCentrul Județean de Excelență PrahovaStr. Mărășești nr. 239, Ploiești
  32.Satu MareCentrul Județean de Excelență Satu MareStr. 1 Decembrie 1918 nr. 6, Satu Mare
  33.SălajCentrul Județean de Excelență SălajStr. Unirii nr. 2, Zalău
  34.SibiuCentrul Județean de Excelență SibiuStr. Henry Coandă nr. 51, corp B, Sibiu
  35.SuceavaCentrul Județean de Excelență SuceavaAleea Nucului nr. 10, Suceava
  36.TeleormanCentrul Județean de Excelență TeleormanStr. Carpați nr. 15, Alexandria
  37.TimișCentrul Județean de Excelență TimișStr. Amforei nr. 4, Timișoara
  38.TulceaCentrul Județean de Excelență TulceaStr. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, Tulcea
  39.VasluiCentrul Județean de Excelență VasluiStr. Donici nr. 2, Vaslui
  40.VâlceaCentrul Județean de Excelență VâlceaBd. Nicolae Bălcescu nr. 30, Râmnicu Vâlcea
  41.VranceaCentrul Județean de Excelență VranceaStr. Dornei nr. 5, Focșani
  42.Municipiul BucureștiCentrul Municipiului București de ExcelențăStr. Icoanei nr. 19, sectorul 2, București
  -----