ORDIN nr. 2.961 din 5 noiembrie 2020privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020.  +  Articolul 2Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 2.961.  +  Anexa nr. 1
  TERMENI FINALI
  Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2021, nominative,
  denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
  („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri
  de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
  Perioada ofertei:9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
  Preț de emisiune:100% din valoarea nominală
  Data emisiunii:4 decembrie 2020
  ISIN:ROTHE9BT0YU8
  Cod CFI:DBFUFR
  Simbol:R2112A
  NOTĂ IMPORTANTĂ:Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“). Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.rod) pe website-ul BCR - www.bcr.roe) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfpInformații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.TERMENI ȘI CONDIȚIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
  VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
  Valutalei
  Valoarea nominală a unui titlu de stat100 lei
  Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
  TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
  Rata dobânzii (rata cuponului)3,50% pe an
  Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv
  4 decembrie 2020 3 decembrie 2021
  Plata dobânzii (cuponului)anuală
  Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Data de înregistrare23 noiembrie 2021
  Data de plată a dobânzii (cuponului)4 decembrie 2021
  RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
  Rambursare la scadență (data scadenței)4 decembrie 2021
  AGENT DE PLATĂ
  Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
  Banca TransilvaniaStr. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
  LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
  Legea aplicabilăLegea română
  JurisdicțiaInstanțele judecătorești din România
  ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
  ListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
  Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 decembrie 2020
  TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
  Revocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
  Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
  Data alocării27 noiembrie 2020
  Data tranzacției2 decembrie 2020
  Data decontării4 decembrie 2020
   +  Anexa nr. 2
  TERMENI FINALI
  Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative,
  denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
  („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de
  titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
  Perioada ofertei:9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
  Preț de emisiune:100% din valoarea nominală
  Data emisiunii:4 decembrie 2020
  ISIN:RONWZGUDF7S5
  Cod CFI:DBFUFR
  Simbol:R2312A
  NOTĂ IMPORTANTĂ:Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“). Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.rod) pe website-ul BCR - www.bcr.roe) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfpInformații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.TERMENI ȘI CONDIȚIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
  VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
  Valutalei
  Valoarea nominală a unui titlu de stat100 lei
  Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
  TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)
  Rata dobânzii (rata cuponului)4% pe an
  Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Perioada de dobândăDe la, inclusivpână la, inclusiv
  4 decembrie 2020 4 decembrie 2021 4 decembrie 20223 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023
  Plata dobânzii (cuponului)anuală
  Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Data de înregistrare23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, respectiv 21 noiembrie 2023
  Datele de plată a dobânzii (cuponului)4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, respectiv 4 decembrie 2023
  RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
  Rambursare la scadență (data scadenței)4 decembrie 2023
  AGENT DE PLATĂ (§ 7)
  Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
  Banca TransilvaniaStr. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
  LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)
  Legea aplicabilăLegea română
  JurisdicțiaInstanțele judecătorești din România
  ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
  ListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
  Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 decembrie 2020
  TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
  Revocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
  Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
  Data alocării27 noiembrie 2020
  Data tranzacției2 decembrie 2020
  Data decontării4 decembrie 2020
   +  Anexa nr. 3
  TERMENI FINALI
  Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
  denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
  („Emisiunea“) emise în baza Programului de emisiuni de
  titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
  Perioada ofertei:9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
  Preț de emisiune:100% din valoarea nominală
  Data emisiunii:4 decembrie 2020
  ISIN:ROV1AN91PRA1
  Cod CFI:DBFUFR
  Simbol:R2512AE
  NOTĂ IMPORTANTĂAcești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“). Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.rod) pe website-ul BCR - www.bcr.roe) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfpInformații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.TERMENI ȘI CONDIȚIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
  VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
  Valutaeuro
  Valoarea nominală a unui titlu de stat100 euro
  Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
  TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
  Rata dobânzii (rata cuponului)1,85% pe an
  Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Perioada de dobândăDe la, inclusivpână la, inclusiv
  4 decembrie 2020 4 decembrie 2021 4 decembrie 2022 4 decembrie 2023 4 decembrie 20243 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023 3 decembrie 2024 3 decembrie 2025
  Plata dobânzii (cuponului)Anuală
  Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)4 decembrie 2020
  Data de înregistrare23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, 21 noiembrie 2023, 25 noiembrie 2024, respectiv 24 noiembrie 2025
  Datele de plată a dobânzii (cuponului)4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, 4 decembrie 2023, 4 decembrie 2024, respectiv 4 decembrie 2025
  RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
  Rambursare la scadență (data scadenței)4 decembrie 2025
  AGENT DE PLATĂ
  Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
  LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
  Legea aplicabilăLegea română
  JurisdicțiaInstanțele judecătorești din România
  ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
  ListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
  Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 decembrie 2020
  TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
  Revocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
  Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
  Data alocării27 noiembrie 2020
  Data tranzacției2 decembrie 2020
  Data decontării4 decembrie 2020
  -----