ORDIN nr. 190 din 28 octombrie 2020pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 4 noiembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 65 alin. (7) pct. (iii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 28 octombrie 2020.Nr. 190.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal