ORDIN nr. 2.854/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 25 noiembrie 2009  Notă
  Conform art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:
  "Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă."
  În temeiul art. 8, 13, 14, 24 și 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică cu data intrării în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor.(2) Cu aceeași dată prevăzută la alin. (1) se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 967/C/2003 referitor la organizarea concursurilor de încadrare directă a posturilor vacante din sistemul penitenciar.  +  Articolul 3Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția organizare a instanțelor, resurse umane și statistică judiciară din Ministerul Justiției vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare.
  Ministrul justiției,
  Cristian Diaconescu
  București, 29 octombrie 2004.Nr. 2.854/C.  +  AnexăREGULAMENTprivind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocupareaposturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilorde serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare