ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 31 martie 2017  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 540 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020, se prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020.
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.888 din 30 martie 2017 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2017 din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective și sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică pentru anul 2017.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017. Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 1.942 din 24 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019, prevede:
  Articolul II
  Se prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2020.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 30 martie 2017.Nr. 377.  +  ANEXĂNORME TEHNICEde realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018