NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR din 29 decembrie 2004privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 bis din 17 februarie 2005  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 147 din 29 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 143 din 17 februarie 2005.

  CODIFICAREA
  produselor de origine animala susceptibile sa conțină reziduuri de pesticide
  N.C. (pozitiatarifaravamala) Denumirea
  0201 Carne de bovine proaspăta sau refrigerata
  0202 Carne de bovine congelata
  0203 Carne de porc proaspăta, refrigerata sau congelata
  0204 Carne de oaie sau capra proaspăta, refrigerata sau congelata
  0205 00 Carne de cal, magar, catar și asin proaspăta, refrigerata sau congelată
  0206 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine și caprine, cal, măgar, catâr și asin, proaspete, refrigerate sau congelate
  0207 Carne și organe comestibile de pasare (păsări de curte din specia Gallus domesticus, rate, gaste, curcani, păsări guienea), proaspete, refrigerate sau congelate
  ex. 0208Alta carne sau organe consumabile de porumbei domestici, iepuri de casă și vânat, proaspete, refrigerate sau congelate
  0209 00 Slănină, grăsime de porc și pasăre proaspăta, refrigerata, congelata, sărată, în saramură, uscată sau afumată
  0210 Carne și organe comestibile sarate, în saramura, uscate sau afumate
  0401 Lapte și smântână din lapte, proaspete, neconcentrate sau neconținând zahăr sau alți îndulcitori
  0402 Lapte și smântână din lapte, concentrate sau conținând zahăr sau alți îndulcitori
  0405 00 Unt sau alte grăsimi și uleiuri derivate din lapte
  0406 Brânză și caș
  0407 00 Ouă în coajă, proaspete, conservate sau fierte
  0408 Ouă fără coajă și gălbenuș de ou, proaspete, deshidratate gătite în abur sau prin fierbere în apă, turnate în forme, congelate sau conservate pe altă cale, îndulcite sau nu prin adăugare de zahăr sau alte materii îndulcitoare
  1601 00 Salamuri și alte produse asemanatoare din carne, organe comestibile sau sange, preparate alimentare bazate pe aceste produse
  1602 Alte preparate din carne, organe comestibile sau sange, conservate
  Pește și produse de pescărie
  0301 Pește viu
  0302 Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția peștelui filetat și altă carne de pește prevăzute la codul 0304
  0303 Pește congelat, cu excepția peștelui filetat și altă carne de pește prevăzute la codul 0304
  0304 Pește filetat și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspăt, refrigerat sau congelat
  0305 Pește uscat, sărat sau în saramură, pește afumat
  0306 Crustacee cu carcas sau fără, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate sau sărate
  0307 Moluste cu carcasa sau fără, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate sau sărate, nevertebrate acvatice altele decât crustacee și moluste
  1604 Preparate sau conserve de pește, caviar și preparate din icre
  1605 Preparate sau conserve de crustacee, moluste și alte nevertebrate acvatice
   +  Anexa nr. 1.1.
  LIMITE MAXIME
  de reziduuri de pesticide, stabilite pentru produsele de origine animala
   +  Partea A
  Reziduuri de pesticide Limite maxime în mg/kg (ppm)
  Din grasimea continuta în carne, preparate din carne organe comestibile și grasime animala listate în Anexa 1 la pozitiile NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 și 1602, - peste și produse de pescarie listate la pozitiile 0301-0307, 1604 și 1605(1)(4) Pentru lapte de vaca crud și smantana listate în Anexa 1 la pozitia NC 0401; pentru alte alimente listate la pozitiile NC: 0401, 0402, 0405 00 și 0406(2)(4) Pentru oua proaspete în coaja, oua și galbenus de ou listate în Anexa 1 la pozitiile NC: 0407 00 și 0408(3)(4)
  1. Aldrin singur sau combinat exprimat 2. Dieldrin (HEOD) în dieldrin (HEOD) 0,2 0,006 0,02
  3. Chlordan (suma de izomeri cis și trans și oxichlordan exprimata în chlordan) 0,05 0,002 0,005
  4. DDT (suma de izomeri DDT, DDE și DDD exprimata în DDT) 1,0 0,04 0,05
  5. Endrin 0,05 0,0008 0,005
  6. Heptaclor (suma de heptaclor și heptaclor-epoxid exprimate în heptaclor) 0,2 0,004 0,02
  7. Hexaclorbenzen (HCB) 0,2 0,01 0,02
  8. Hexaclorciclohexan (HCH) 8.1. izomer alfa 0,2 0,004 0,02
  8.2. izomer beta 0,1 0,003 0,01
  8.3. izomer gama (Lindan) 2,0 ex. 0204 carne de ovine 1.0 pentru alte produse 0,008 0,1
  9. Clorpirifos 0,05*) 0207 Carne de pasare 0,01*) 0,01*)
  10. Clorpirifos-metil 0,05*) 0,01*) 0,01*)
  11. Cipermetrin incluzând și alte amestecuri ale isomerilor constituienti (suma de izomeri) 0,05*) 0207 Carne de pasare 0,2 pentru alte produse 0,02 0,05*)
  12. Deltametrin 0,05 0207 Carne de pasare 0,05*)
  13.1. Fenvalerat (suma de izomeri RR și SS) 0,02*) 0207 Carne de pasare 0,2 pentru alte produse 0,02*) 0,02*)
  13.2. Esfenvalerat (suma de izomeri RR și SS) 0,02*) 0207 Carne de pasare 0,05 pentru alte produse 0,02*) 0,02*)
  14. Permetrin (suma de izomeri) 0,5 0,05 0,05
  15. Cyfluthrin incluzând și alte amestecuri ale isomerilor constituienti (suma de izomeri) 0,05 0,02*) 0,02*)
  16. Lambda-Cyhalothrin incluzând și alte amestecuri ale isomerilor constituienti (suma de izomeri) 0,5 (excepție 0207 carne de pasare) 0,02*) pentru 0207 carne de pasare 0,05 0,02*)
  17. Methidathion 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  18. Pirimiphos-methyl 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  19. Endosulfan (suma de alfa și beta endosulfan sulfat exprimata în endosulfan) 0,1 0,004 0,1*)
  20. Fentin (reziduu de fentin exprimat ca cation de triphyltin) 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  21. Fenbutatin oxid 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  22. Triazaphos 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  23. Diazinon 0,05*) carne de porc și pasare 0,01*) 0,01*)
  24. Disulfoton (suma de disulfoton și sulfoxidul și sulfona sa exprimata în disulfoton) 0,02*) 0,02 0,02*)
  25. Dicofol (suma de izomeri p.p' și o.p') 0,5 carne de bovine, oi și capre 0,1 carne de pasare 0,05*) alte produse 0,02 0,05*)
  26. Aramite 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  27. Chlorfenson 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  28. Chloroxuron 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  29. Chlorbenside 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  30. Methoxychlore 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  31. 1,1-dichloro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-) ethan 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  32. Barbane 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  33. Chlorbenzilate 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  34. Azinphos-ethyl 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  35. Pyrazophos 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  36. Tecnazene 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  37. Lindan 0,7(5) pentru carne de pasare 0,02*) pentru alte produse 0,001(6) 0,1(5)
  38. Quintozene 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  39. Parathion 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  40. Abamectin (suma de avermectin B1a, B1b și izomerul delta-8,9 a avermectinei B1a) 0,02 ficat bovina 0,01*) alte produse 0,005*) 0,01*)
  41. Bifentrin 0,1 grasime bovina 0,05*) alte produse 0,01*) 0,01*)
  42. Bitertanol 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  43. Bromoprzlate 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  44. Flucythrine (suma de izomeri exprimata ca flucythrine) 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  45. Methacrifos 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  46. Penconazole 0,05*) 0,01*) 0,05*)
  47. Prochloraz (suma de prochloraz și metabolitii săi conținând 2,4,6-triclorfenol, exprimata ca prochloraz) 0,2 grasime bovina 2,0 ficat bovina 0,5 rinichi bovina 0,01*) alte produse 0,02*) 0,1*)
  48. Profenofos 0,05*) 0,01*) 0,05*)
  49. Resmethrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituienti (suma de izomeri) 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  50. Tridemorph 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  51. Triadimenol și Triadimefon (suma de Triadimenol și Triadimefon) 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  52. Cyclanide 0,01*)(p) 0,01*)(p) 0,01*)(p)
  53. Pendimethalin 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  54. Nitrofen 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  55. Suma de compusi cu mercur 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  56. Camphechlor (suma a compusilor indicatori Parlar no. 26, 50 și 62) Parlar no. 26 = 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane Parlar no. 50 = 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane Parlar no. 62 = 2,2,5,5,8,9,9,10,10- nonachlorobornane 0,05*) excepție carnea de pasare 0,01*)
  57. 1,2-dicloretan 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  58. Binapacryl 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  59. Ethylen oxid (suma de ethylen oxid și 2-chloro-etanol exprimata ca ethylen oxid) 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  60. Captafol 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  *) Indică limita minimă la determinarea analitică(p) Indica limita maxima provizorie.(1) În cazul alimentelor cu continut de grasime de 10% sau mai mic, reziduul este raportat la greutatea totala a alimentului. În acest caz limita maxima este de 10 ori mai mica decat valoarea raportata la conținutul de grasime, dar trebuie să nu fie mai mica de 0,01 mg/kg.(2) La determinarea reziduurilor din laptele crud de vaca și smantana se ia ca baza un continut de grasime de 4%. Pentru laptele crud și smantana provenite de la alte animale, reziduurile se exprima în mg/kg raportat la grasime.Pentru alte alimente listate în anexa 1 sub numerele 0401, 0402, 0405 00 sau 0406:- cu un continut de grasime mai mic de 2%, limita maxima se ia la jumătate din cea pentru lapte crud și smantana:- cu un continut de grasime de 2% sau mai mare, limita maxima este exprimata în mg/kg raportata la grasime. În acest caz limita maxima este de 25 ori mai mare decat cea pentru laptele crud și smantana.(3) Pentru oua și produse din oua cu un continut de grasime mai mare de 10% limita maxima este exprimata în mg/kg raportata la grasime. În acest caz limita maxima este de 10 ori mai mare decat limita pentru oua proaspete.(4) Adnotarile (1), (2) și (3) nu se aplică în cazul în care este indicată limita minima la determinarea analitica.(5) Aceasta limita maxima se bazeaza pe limitele Codex (continut maxim de reziduuri de origine străină) și nu reziduuri rezultate din utilizarea produselor fitosanitare.(6) Bazate pe date de monitorizare.
   +  Partea B
  Reziduuri de pesticide Limite maxime în mg/kg (ppm)
  Din carne inclusiv grasime, preparate din carne organe comestibile și grasime animala listate în Anexa 1 la pozitiile NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 și 1602, - pește și produse de pescărie listate la pozitiile 0301-0307, 1604 și 1605 Pentru lapte și produse din lapte listate în Anexa 1 la pozitia NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406 Pentru oua proaspete în coaja, oua și galbenus de ou listate în Anexa 1 la pozitiile NC: 0407 00 și 0408
  1. Acephate 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  2. Benomil 3. Carbendazim 4. Thiophanate methyl(sumaexprimataîn carbendazim) 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  5. Chlorothalonil 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  6. Glyphosate 0,5 pentru 0206 rinichi porc2,0 pentru 0206 rinichi bovine, ovine și caprine 0,1*) alte produse 0,1*) 0,1*)
  7. Imazalil 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  8. Mancozeb 9. Maneb 10. Metiram 11. Propineb 12. Zineb (suma exprimataîn CS2)0,05*) 0,05*) 0,05*)
  13. Methamidofhos 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  14. Iprodione 15. Procymidone 16. Vinclozolin (suma de compusi șimetaboliti conținând 3,5-dicloranilina, exprimatăîn 3,5-dicloranilina)0,05*) 0,05*) 0,05*)
  17. Fenarimol 0,02*) 0208 ficat + rinichi 0,02*) alte produse 0,02*) 0,02*)
  18. Metalaxyl 0,5*) 0,05*) 0,05*)
  19. Benalaxyl 0,5*) 0,05*) 0,05*)
  20. Daminozide (suma de daminozide și 1,1-di-methylhydrazine exprimata în daminozide) 0,5*) 0,05*) 0,05*)
  21. Ethephon 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  22. Propiconazole 0,1 - 0206 ficat de rumegatoare 0,05*) alte produse 0,1*) 0,05*)
  23. Carbofuran (suma de carbofuran și 3-hydroxycarbofuran exprimata în carbofuran) 0,1*) 0,1*) 0,1*)
  24. Carbosulfan 0,5*) 0,05*) 0,05*)
  25. Benfuracarb 26. Furathiocarb 0,5*) 0,5*) 0,05*) 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  27. Methomyl 28. Thiodicarb (suma de methomyl șithiodicarb exprimata în methomyl)0,02*) 0,02*) 0,02*)
  29. Amitraz (suma de amitraz și metabolitii conținând 2,4-dimetilanilina exprimata ca amitraz) 0,02*) Carne de pasare 0,02*)
  30. Aldicarb (suma de aldicarb, sulfoxidul și sulfona sa exprimate ca aldicarb) 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  31. Thiabendazole (suma de thiabendazol și 5-hydroxythiabendazol) 0,1 (Cu excepția carnii și altor produse de ovine, bovine și caprine) 0,1*)
  32. Triforine 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  33. Propoxur 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  34. Propyzamide (suma de propyzamide și toți metabolitii conținând fractiuni de acid 3,5-dichloro-benzoic exprimata în propyzamide) 0,05 grasime, ficat, rinichi 0,02*) alte produse 0,01*) 0,02*)
  35. Phorate (suma de phorate și oxigen analog și sulfoxidul și sulfona sa exprimata în phorate) 0,05*) 0,02*) 0,05*)
  36. Chlormequat 0,05 ficat pasare 0,2 rinichi bovine 0,1 ficat bovine 0,05*) alte produse 0,05 0,05*)
  37. Dicofol [1,1-bis-(parachlorophenol)- 2,2-di-chloroetanol (p,p'-FW 152), exprimat în dicofol] 1,0 ficat de bovine, oi și capre
  38. Azoxustrobib 0,05*) 0,01*) 0,05*)
  39. Chlorbufam 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  40. Diallte 0,2*) 0,2*) 0,2*)
  41. Kresoxym methyl [acid 2-methoxy- imino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl] acetic] exprimat în kresoxym methyl 0,02*)(p) carne, ficat, grasime 0,05(p) rinichi
  42. Kresoxym methyl [acid 2-[2-(4- hydroxy-2-methylphenoxymethyl)phenyl]-2- methoxy-iminoacetic] exprimat în kresoxym methyl 0,05*)(p)
  43. Kresoxym methyl 0,02*)(p)
  44. Spiroxamine acid carboxilic (exprimat în spiroxamina) 0,2(p) 0206 rinichi și ficat 0,05*)(p) alte produse 0,02(p) 0,05*)(p)
  45. Prohexadione (Prohexadione și sarurile sale exprimate ca prohexadione) 0,05*)(p) 0,01*)(p) 0,05*)(p)
  46. Floroxypyr 0,5(p) 0206 rinichi 0,05*)(p) alte produse 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  47. Dinoterb 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  48. DNOC 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  49. Propham 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  50. Monolinuron 0,05*) 0,05*) 0,05*)
  51. Pymetrozine 0,01*)(p) 0,01*)(p) 0,01*)(p)
  52. Bentazone 0,05*)(p) 0,02*)(p) 0,05*)(p)
  53. Pyridate (suma de pyridate și produsul de hidroliza CL9673 6-cloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin exprimata ca pyridarte) 0,4(p) Rinichi cu excepția pasarilor Alte produse*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  54. Oxydemetonmethyl (suma de oxydemetonmethyl și demeton-S-methylsulfona exprimat ca oxydemetonmethyl) 0,02*) 0,02*) 0,02*)
  55. Azocyclotin și Cyhexatin (suma de Azocyclotin și Cyhexatin exprimata ca Cyhexatin) 0,2 carne de bovine 0,05*) alte produse 0,05*) 0,05*)
  56. Fenpropimorph carboxilic acid (BF 421-2) exprimat ca Fenpropimorph 0,3 ficat de bovine, capre, porci și oi 0,05 rinichi de bovine, capre, porci și oi 0,01*) carne, grasime și organe de pasare 0,02 carne de bovine, capre, porci și oi 0,01 0,01*)
  57. Citomazine 0,05*) toate speciile cu excepția ovinelor 0,02*) 0,2
  58. Clofentezine (suma tuturor compusilor conținând 2-chlorobenzoyl exprimata ca Clofentezine) 0,1 ficat de bovine, ovine și caprine 0,05*) alte produse 0,05*) 0,02*)
  59. Alpha-(3-hydroxybutil)-alpha-(4- chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1- propanenitrile (RH9090) exprimat ca Myclobutanil 0,01*) 0,01*) 0,01*)
  60. 2,4-D 1(p) rinichi (cu excepția pasarilor) 0,05*)(p) alte produse
  61. Famoxdone 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  62. Sulfosulfuron 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  63. Fenhexamid 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  64. Acibenzolar-S-methyl 0,02*)(p) 0,02*)(p) 0,02*)(p)
  65. Diquat 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  66. Isoproturon 0,05*)(p) 0,05*)(p) 0,05*)(p)
  67. Ethofumesate (suma de Ethofumesate și metabolitul 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo- benzofuran-5-yl methane sulphonate exprimat ca Ethofumesate) 0,1*)(p) 0,1*)(p) 0,1*)(p)
  68. 2,4-D.B. 0,05*)(p) carne 0,1(p) ficat, rinichi 0,01*)(p) 0,05*)(p)
  69. Oxasulfuron 0,05*)(p)
  70. Fenamiphos (suma de fenamiphos și sulfoxidul și sulfona sa exprimate ca fenamiphos) 0,01*) 0,005*) 0,01*)
  71. Dinoseb 0,01*) 0,005*) 0,01*)
  *) Indică limita minimă la determinarea analitică.(p) Indica limita maxima provizorie.
  ------