MĂSURI din 14 octombrie 2020pentru asigurarea rezilienței comunităților
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 14 octombrie 2020    Notă
    Aprobate prin HORĂRÂREA nr. 856 din 14 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 14 octombrie 2020.
     +  Articolul 1În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7,8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise. (la 09-11-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 5 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 09-11-2020, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 5 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile.  +  Articolul 7(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 și 5 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.(2) Măsura prevăzută la art. 6 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.-----