LEGE Nr. 77 din 18 iulie 1992privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintelui României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 25 iulie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe stabileşte data de 27 septembrie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi a Preşedintelui României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) în Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN--------------