ORDIN nr. 1.818 din 2 octombrie 2020privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 20 octombrie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției evaluare impact și controlul poluării nr. DEICP/120.232 din 20.07.2020,luând în considerare prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă indicii de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.  +  Articolul 2Datele de calitate a aerului pentru calcularea indicilor sunt furnizate de stațiile automate din cadrul Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, denumită în continuare RNMCA.  +  Articolul 3(1) Indicele de calitate a aerului reprezintă un număr de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), care arată calitatea aerului în aria de reprezentativitate a stațiilor automate din cadrul RNMCA și poate fi indice specific de calitate a aerului și indice general de calitate a aerului.(2) Indicele specific și indicele general se actualizează orar.(3) Sistemul calificativelor și codul culorilor asociate celor șase valori ale indicilor generali și ale indicilor specifici sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Indicele specific de calitate a aerului, denumit în continuare indice specific, se calculează pe baza datelor brute din RNMCA pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:a) dioxid de sulf (SO_2) - medii orare;b) dioxid de azot (NO_2) - medii orare;c) ozon (O_3) - medii orare;d) particule în suspensie (fracțiile PM_10 și PM_2,5) - medie mobilă pe 24 de ore.(2) Indicele general de calitate a aerului, denumit în continuare indice general, reprezintă un instrument de comunicare către public, ce permite descrierea periodică sub o formă simplă a informațiilor privind starea globală a calității aerului.  +  Articolul 5(1) Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.(2) Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibil cel puțin 1 indice specific corespunzător poluanților monitorizați.  +  Articolul 6Indicii specifici corespunzători următorilor poluanți sunt stabiliți după cum urmează:a) pentru dioxidul de sulf, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;b) pentru dioxidul de azot, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;c) pentru ozon, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;d) pentru particulele în suspensie (fracțiile PM_10 și PM_2,5) în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.  +  Articolul 7(1) La stabilirea indicelui general în cazul stațiilor de tip trafic se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10 și NO_2.(2) La stabilirea indicelui general în cazul stațiilor de tip industrial amplasate în arii urbane se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10, PM_2,5, NO_2 și SO_2.(3) La stabilirea indicelui general în cazul stațiilor de fond și de tip industrial, altele decât cele de la alin. (2), se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10, PM_2,5, NO_2, SO_2 și O_3.  +  Articolul 8Informările zilnice/lunare postate pe pagina de internet a agențiilor județene pentru protecția mediului se elaborează de către acestea pe baza datelor validate de calitatea aerului provenite de la stațiile automate din cadrul RNMCA.  +  Articolul 9Monitorizarea poluanților luați în calcul pentru stabilirea indicilor specifici este efectuată conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Informațiile privind indicii specifici, stabiliți pentru aria de reprezentativitate a stației automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate publicului prin afișarea orară pe pagina de internet www.calitateaer.ro(2) Informațiile privind indicele general, stabilit pentru aria de reprezentativitate a stației automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate publicului prin afișarea orară pe panourile exterioare de informare a publicului cu date privind calitatea aerului, precum și pe pagina de internet www.calitateaer.ro  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, se abrogă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 2 octombrie 2020.Nr. 1.818.  +  Anexa nr. 1
  Sistemul calificativelor și codul culorilor asociate celor șase valori ale indicilor generali și ale indicilor specifici
  Indice general/Indice specificCalificativCuloare
  1Bunroșu - 80% verde - 240% albastru - 230%
  2Acceptabilroșu - 80% verde - 204% albastru - 170%
  3Moderatroșu - 240% verde - 230% albastru - 65%
  4Răuroșu - 255% verde - 80% albastru - 80%
  5Foarte răuroșu - 150% verde - 0% albastru - 50%
  6Extrem de răuroșu - 125% verde - 33% albastru - 129%
   +  Anexa nr. 2
  Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de sulf
  A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de sulf înregistrate în ora respectivă.B. Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:
  Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf (µg/mc)Indice specific
  0-1001
  100-2002
  200-3503
  350-5004
  500-7505
  750-1.2506
   +  Anexa nr. 3
  Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de azot
  A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de azot înregistrate în ora respectivă.B. Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:
  Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot (µg/mc)Indice specific
  0-401
  40-902
  90-1203
  120-2304
  230-3405
  340-1.0006
   +  Anexa nr. 4
  Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător ozonului
  A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de ozon înregistrate în ora respectivă.B. Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:
  Domeniu de concentrații pentru ozon (µg/mc)Indice specific
  0-501
  50-1002
  100-1303
  130-2404
  240-3805
  380-8006
   +  Anexa nr. 5
  Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător particulelor în suspensie (fracțiile PM_10 și PM_2,5)
  A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, pentru particulele în suspensie.B. Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabilește prin încadrarea acestei medii aritmetice în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:
  Domeniu de concentrații pentru PM_10 (µg/mc)Domeniu de concentrații pentru PM_2,5 (µg/mc)Indice specific
  0-200-101
  20-4010-202
  40-5020-253
  50-10025-504
  100-15050-755
  150-1.20075-8006
  ----