HOTĂRÂRE nr. 17 din 19 octombrie 2020pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 61 alin. (2)-(6), ale art. 62 alin. (11), precum și ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare și prevederile art. 13 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 61 alin. (1),art. 104 alin. (2) și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot prin corespondență care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor și condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016, se abrogă.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 19 octombrie 2020.Nr. 17.  +  Anexa nr. 1
  Modelul*), dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot
  care vor fi folosite în secțiile de votare pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.Pagina exterioară^1) Se înscrie, după caz, sintagma „C.D.“ sau „S“.^2) Se înscrie denumirea județului; în cazul municipiului București se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREȘTI“; în cazul buletinelor de vot tipărite pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării se înscrie „STRĂINĂTATE“. ^3) Se înscrie sintagma „SENATULUI“ sau „CAMEREI DEPUTAȚILOR“, după caz.^4) Se înscrie data votării.^5) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin lege.Paginile interioarea) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“. b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere. În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c) Se înscriu prenumele și numele candidaților pentru funcția de senator sau deputat, după caz, pe două coloane, iar în cazul alianțelor și apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului politic, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine corespunzător din lista de candidați depusă de formațiunea politică. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. NOTE:1. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4, iar numărul patrulaterelor din fiecare pagină este, de regulă, 4. Pe primele două pagini interioare vor fi încadrate câte 4 patrulatere.2. Imprimarea patrulaterelor se face începând cu prima pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, de la stânga la dreapta, conform modelului, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“.3. Patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.4. Patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.5. Patrulaterele în care se înscriu candidații independenți, conform art. 61 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.6. Dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile și numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină, cu excepția celor prevăzute la pct. 1 ultima teză, se stabilesc de către biroul electoral de circumscripție, în funcție de numărul candidaturilor definitive.7. Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.8. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 10.9. Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.10. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.11. Mențiunile prevăzute pe prima pagină exterioară se tipăresc cu corp de literă 24, conform modelului.12. Denumirea integrală a partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice, a alianței electorale sau sintagma „candidat independent“, după caz, se tipărește cu litere corp 14 verzal drepte.13. Prenumele și numele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru funcția de senator sau deputat, după caz, se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.14. Prenumele și numele candidaților independenți se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.15. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 2 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.16. Pe ultima pagină exterioară, în chenarul în care este înscrisă mențiunea L.S., se va aplica ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.17. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul*), dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot
  prin corespondență care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
  ^1) Se înscrie sintagma „SENATULUI“ sau „CAMEREI DEPUTAȚILOR“, după caz.^2) Se înscrie data votării.*) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“. b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere. În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c) Se înscriu prenumele și numele candidaților pentru funcția de senator sau deputat, după caz, pe două coloane, iar în cazul alianțelor și apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului politic, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine corespunzător din lista de candidați depusă de formațiunea politică. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. NOTE:1. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4.2. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, de la stânga la dreapta, conform modelului, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul autocolantului cu mențiunea „VOTAT“.3. Patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, vor fi încadrate pe prima pagină.4. Patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.5. Patrulaterele în care se înscriu formațiunile politice prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.6. Patrulaterele în care se înscriu candidații independenți conform art. 61 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor avea aceeași mărime.7. Dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile și numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină se stabilesc de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în funcție de numărul candidaturilor definitive.8. Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.9. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.10. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.11. Mențiunile din antet se tipăresc pe fiecare pagină cu corp de literă 18, conform modelului.12. Denumirea integrală a partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice, a alianței electorale sau sintagma „candidat independent“, după caz, se tipărește cu litere corp 12 verzal drepte.13. Prenumele și numele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru funcția de senator sau deputat, după caz, se vor imprima cu litere corp 10 verzal drepte.14. Prenumele și numele candidaților independenți se vor tipări cu litere corp 10 verzal drepte.15. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 1,5 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.
  -----