ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.166 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 23 decembrie 2019, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungește până la data de 31 martie 2020.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 438 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungește pe perioada stării de urgență.
  Conform art. VIII din ORDINUL nr. 438 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, prevederile prezentului ordin pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României sunt aplicabile în mod corespunzător cu reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 458 din 31.03.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2017. De la această dată se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 și 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  București, 31 martie 2017.Nr. 245.  +  ANEXĂNORME TEHNICEde realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018