PLAN din 3 septembrie 2020privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și de medicii de familie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 septembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.513 din 3 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020.
  A. Identificarea pacienților cu COVID-191. La nivelul unităților sanitare, diagnosticarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se realizează conform metodologiei Institutului Național de Sănătate Publică prin recoltarea exsudatului nazofaringian și/sau orofaringian pentru detecție, prin metoda RT-PCR, a ARN SARS-CoV-2, respectând algoritmul de testare.2. Persoanele cu simptomatologie specifică pentru COVID-19 (conform definiției de caz elaborate și actualizate de Institutul Național de Sănătate Publică), ce contactează sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 sau medicul de familie vor fi transportate cu ambulanța, respectând protocolul de transport al pacientului suspect COVID-19, la o unitate sanitară desemnată prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului sănătății pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. După evaluarea clinică și paraclinică, în condițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, medicul care a examinat bolnavul va decide, în funcție de statusul confirmării, de rezultatele consultului clinic și de rezultatele examenelor paraclinice, internarea bolnavului în secție de spital, în spații special desemnate sau în locații alternative atașate unităților sanitare sau izolarea la domiciliu, în conformitate cu algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifică COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul plan.3. Internarea într-un spital, pentru oricare simptomatologie și/sau procedură/intervenție medico-chirurgicală, nu poate fi condiționată de prezentarea unui buletin cu rezultatul unui test pentru SARS-CoV-2. Evaluarea clinică și paraclinică a tuturor pacienților, în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, se va face în condiții de precauții pentru boli cu transmitere aeriană, prin secreții respiratorii.4. În așteptarea confirmării sau infirmării diagnosticului de COVID-19, pacienții suspecți vor fi izolați în zone-tampon ale unității sanitare unde s-a ridicat suspiciunea de COVID-19 și au fost recoltate probele biologice (spital, secție de spital) sau în spații special desemnate sau locații alternative atașate unităților sanitare, desemnate la nivel local, după caz. Pacienții vor fi izolați în cameră individuală cu grup sanitar propriu, în condiții de precauții pentru infecții cu transmitere prin secreții respiratorii sau prin aerosolizare (dacă se practică manopere generatoare de aerosoli: intubație oro-traheală, bronhoscopie, ventilație noninvazivă, gastroscopie, manevre de resuscitare), și vor primi asistența medicală necesară pentru a nu li se agrava starea clinică. Personalul medical care efectuează manevre cu risc de aerosolizare, cu expunere crescută la infecție, va fi echipat corespunzător, conform recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică, referitoare la îngrijirea în secțiile de terapie intensivă a pacienților pozitivi SARS-CoV-2.5. Pacienții cu suspiciune înaltă de COVID-19 (imagine radiologică sau tomografie computerizată sugestivă, simptomatologie și probe biologice sugestive, tendința la desaturare fără altă cauză, context epidemiologic), în special cei ce dezvoltă o formă severă, dar cu test negativ/neconcludent sau rezultat indisponibil, pot fi asimilați pacientului cu COVID-19 și trimiși spitalelor de faza I și a II-a, astfel cum sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea criteriilor de izolare până la clarificarea definitivă a diagnosticului.6. Dacă rezultatul testului RT-PCR este negativ, iar medicul curant exclude, după consultul clinic și interpretarea examenelor paraclinice efectuate, diagnosticul de COVID-19, pacienții vor fi transferați către unități sanitare non-COVID-19 pentru a beneficia de îngrijiri medicale. Prin excepție, pacienții simptomatici cu radiografie pulmonară sau tomografie computerizată toracică sugestivă pentru infecția cu SARS-CoV-2, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și considerați suspecți de COVID-19. Acestor pacienți li se va asigura asistența medicală necesară, urmând a se efectua al doilea test pentru detecția ARN SARS-CoV-2 la interval de 48 de ore de la primul test.7. Pacienții cărora li se recoltează exsudatul nazofaringian și/sau orofaringian în condiții de spitalizare de zi, în ambulatoriu sau în alte locații (centre de dializă, cămine, domiciliu sau altele) vor respecta măsura carantinei, vor fi izolați de restul membrilor familiei/persoanelor din locație și vor respecta regulile igienice și îndrumările pentru persoanele carantinate/izolate, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul plan, sau deciziile primite de la direcțiile de sănătate publică/medicul de familie/medicul curant până la primirea rezultatelor.8. Pacientul pozitiv nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuși se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. (la 27-10-2020, Litera A. a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) 9. Pentru triajul simptomaticilor, conform definiției de caz, în UPU/CPU, având în vedere necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar în siguranță, aceste zone se pot utiliza teste de detecție a antigenelor SARS-CoV-2. Concomitent cu testul rapid se va face și recoltare pentru RT-PCR. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolați imediat în zonele Covid; pacienții cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menținuți în zona-tampon dacă prezintă simptome care necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, acești pacienți vor fi lăsați la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea testelor rapide. (la 27-10-2020, Litera A. a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) 10. Parametrii pentru selecția testelor de detecție a antigenelor SARS-CoV-2: a) criteriile minime de performanță: specificitatea înaltă: > 97% (optim > 99%, pentru evitarea falselor pozitivități), sensibilitatea > 90% în comparație cu un test de referință (RTPCR); b) calitatea datelor științifice care au condus la validarea testului;c) capacitatea de furnizare, distribuție și suport tehnic, condiții de transport și stocare; d) testele trebuie să fie obligatoriu autorizate/aprobate de către organismele de reglementare națională și/sau să fie aprobate pentru utilizare în caz de urgență de către OMS în momentul achiziției. (la 27-10-2020, Litera A. a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) 11. Până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne și simptome sugestive specifice definiției de caz se izolează la domiciliu sau la o altă locație aleasă de aceasta. În acest caz, persoanele aflate în această situație au obligația de a contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate pe baza fișei de monitorizare prevăzute în anexa la prezentul ordin. (la 27-10-2020, Litera A. a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) B. Traseul pacienților pozitivi SARS-CoV-21. Toți pacienții depistați la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligația de a contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate.2. În urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fișa de monitorizare din anexa nr. 3 la prezentul plan, pacienții vor fi încadrați în următoarele categorii clinice:a) pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare, care nu necesită internare - se pot izola la domiciliu sau la locația declarată, în situația în care declară că au condiții de izolare, sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, ori în spații special desemnate în cazul în care nu au condiții de izolare; în cazul izolării la domiciliu sau în locația declarată de pacient, medicii de familie vor monitoriza zilnic starea de sănătate. Acești pacienți asimptomatici/simptomatici cu forme ușoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declarați vindecați fără al doilea test de control, își pot relua activitățile curente și profesionale cu păstrarea distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) pacienții simptomatici cu factori de risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea și cu acordul lor, vor fi transportați prin intermediul SAJ/SABIF la spitalele prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020, cu modificările și completările ulterioare, unde vor fi evaluați clinic, prin teste de laborator, și, dacă se consideră necesar, examinare radiologică pulmonară sau examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare de zi, sau fără internarea pacientului (consult și examene paraclinice la camera de gardă/UPU/CPU); c) pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internați, cu acordul lor, în spitale de faza I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă, perioada de internare fiind stabilită de medicul curant. (la 27-10-2020, Litera B. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) C. Criterii de internare și externare pentru pacienții cu COVID-19Internarea și externarea pacienților se realizează în funcție de următoarele criterii de severitate a cazului și de prezența/absența factorilor de risc pentru COVID-19:a) pacienții asimptomatici cu factori de risc pot fi izolați în spitale de faza I, faza a II-a sau spitale-suport la recomandarea medicului de familie, la solicitarea și cu acordul lor. Pacienții asimptomatici cu factori de risc care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați și mai devreme de 10 zile, după cel puțin 72 de ore de absență a oricărui simptom COVID-19, dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice și paraclinice, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de pacient până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare, care se calculează de la data recoltării primului test pozitiv, fără a fi obligatorie o a doua testare de control. Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultație medicală la distanță. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultația medicală la distanță, considerând drept criterii de vindecare absența manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanță direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, care are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.Pacienții cu afecțiune renală care necesită dializă și care sunt pozitivi la proba de control pot fi menținuți internați până la 14 zile, în vederea asigurării accesului la dializă (procedură care nu poate fi efectuată în condiții de izolare la domiciliu).b) pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internați în spitale de faza I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: cel puțin 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv și lipsa febrei pentru cel puțin 72 de ore și ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control RT-PCR se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menționate.Pacienții cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externați dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice și paraclinice, cu indicații de izolare la domiciliu sau la locația declarată de persoană pentru o perioadă stabilită de medicul curant. Pacienții cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declarați vindecați la externare de către unitatea sanitară, iar cei cărora li s-a recomandat izolarea sunt declarați vindecați de către medicul de familie, la încheierea perioadei de izolare recomandate. În situația în care acești pacienți nu au medic de familie, vindecarea va fi declarată la terminarea perioadei de izolare de către medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitară unde a fost tratat pacientul are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la externare.Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, prin consultație medicală la distanță. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București.Pacienții care prezintă sechele post-COVID-19 după externare (dispnee, fatigabilitate, tulburări neurologice și altele) vor trebui monitorizați în continuare atât de medicul de familie, cât și în servicii de specialitate, cu controale regulate ale funcției pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigații considerate necesare de medicul curant.După 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv, pentru pacienții declarați vindecați de COVID-19, la reintrarea în colectivitate (loc de muncă, unitate de învățământ etc.) nu este necesar aviz epidemiologic și nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2. (la 27-10-2020, Litera C. a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) D. Confirmarea afecțiunii COVID-19 a) Confirmarea afecțiunii COVID-19 se face prin identificarea prin RT-PCR a ARN SARS-CoV-2 din produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), așa cum este precizat în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.Pentru pacienții simptomatici cu un test cu ARN SARS-CoV-2 nedetectabil se infirmă afecțiunea COVID-19.Pacienții simptomatici și cu imagine radiologică/CT sugestivă, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și li se va efectua al doilea test pentru detecția ARN SARS-CoV-2 la interval de circa 48 de ore de la primul test.b) Cazurile confirmate COVID-19 la testul RT-PCR din exsudat nazal/faringian soldate cu deces la care testele RT-PCR în dinamică din spută/aspirat bronșic sunt negative (2 teste) pot fi considerate decese datorate infecției cu SARS-CoV-2 dacă clinicianul a consemnat semne și simptome înalt sugestive și decesul este corelat cu evoluția clinică determinată de COVID-19. În situația în care apare necesitatea clarificării cauzei decesului, se indică examene RT-PCR din țesut pulmonar recoltat de către medicul specialist de anatomie patologică/medicină legală fără a fi necesară necropsia.E. Criterii de transfer pentru pacienții cu COVID-19 1. Pacienții internați în spitalele de faza I, a II-a sau suport, atunci când devin afebrili, cu ameliorare semnificativă clinică, fără a mai aștepta ca testarea ARN SARS-CoV-2 să fie nedetectabilă în exsudatul nazofaringian, pot fi transferați în unitățile de izolare și tratament sau în locații alternative atașate unității sanitare, pot fi externați la domiciliu sau la o locație alternativă declarată, în condițiile izolării persoanei față de ceilalți membri ai familiei.2. Pacienții internați în spitalele-suport sau în unități de izolare și tratament vor fi transferați în spitale de faza I sau faza a II-a ce au în structură secții/compartimente de terapie intensivă, dacă apar simptome de alarmă cum ar fi dispnee, durere/presiune toracică, tulburarea stării de conștiență, scăderea saturației de oxigen sub 93%.  +  Anexa nr. 1*)la plan*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifică COVID-19
   +  Anexa nr. 2la plan
  Reguli igienice și îndrumări pentru persoanele carantinate/izolate
  Persoanele aflate în carantină/izolare, precum și familiile/persoanele din aceeași locuință sau gospodărie trebuie să respecte următoarele reguli igienice și îndrumări:– Persoana carantinată/izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer condiționat sau aerisirea cu geamurile deschise).– Persoana carantinată/izolată își limitează deplasările prin casă, evitând să circule prin spațiile comune (de exemplu: bucătărie, baie), spații ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor; – Este necesar ca membrii familiei să stea în alte camere sau, dacă acest lucru nu este posibil, să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de persoana izolată (de exemplu, să doarmă într-un pat separat).– Igiena mâinilor trebuie să fie riguroasă, înainte și după prepararea mâncării, înainte de a mânca, după folosirea toaletei și ori de câte ori mâinile par murdare. Dacă mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi un dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Pentru mâini vizibil murdare, se recomandă apă și săpun.– Când se efectuează spălarea pe mâini cu apă și săpun, se folosesc, de preferat, prosoape de hârtie de unică folosință pentru a usca mâinile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se utilizează prosoape obișnuite curate și vor fi înlocuite atunci când se udă sau cât mai des posibil.– Lenjeria și ustensile de masă dedicate se folosesc doar de către persoanele izolate; aceste articole trebuie curățate cu apă și detergenți obișnuiți după utilizare și pot fi reutilizate.– Suprafețele care sunt frecvent atinse în camera în care este izolată persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul patului și alte piese de mobilier pentru dormitor, se curăță și se dezinfectează zilnic.– Suprafețele băilor și toaletelor se curăță și se dezinfectează cu un dezinfectant obișnuit pe bază de clor cel puțin o dată pe zi.– Hainele, lenjeria de pat și prosoapele de baie și de mâini ale persoanei izolate se curăță cu detergent obișnuit, folosind mașina de spălat la 60-90°C, și vor fi uscate bine. – Atunci când strănută sau tușesc, persoanele izolate/carantinate își acoperă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau strănută/tușesc în plica cotului. Șervețelul de unică folosință se aruncă imediat la gunoi, în sac de plastic, urmat de spălarea imediată a mâinilor cu apă și săpun.În cazul în care apare cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât, se va contacta sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.
   +  Anexa nr. 3
  FIȘĂ
  de monitorizare, de către medicul de familie, a pacienților cu COVID-19 izolați la domiciliu
  Numele și prenumele pacientului ....................................................................Data recoltării _ _ / _ _ / _ _ _ _
  Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ziua _ _ / _ _ / _ _ _ _
  1. De câte zile ați fost confirmat (prin test RT-PCR)?
  2. Prezentați simptome/semne de boală? DA/NU
  3. Pe care dintre următoarele simptome/semne le aveți? (Se bifează cu DA toate cele prezente.)a) Respirație cu dificultate/senzație de lipsă de aer
  b) Tuse intensă
  c) Febră
  d) Dureri de cap
  e) Dureri musculare
  f) Dureri în gât
  g) Lipsa gustului
  h) Lipsa mirosului
  i) Diaree
  j) Oboseală
  4. Simptomatologia este mai accentuată față de zilele anterioare? DA/NU
  5. Aveți și alte afecțiuni cronice (boli cardiovasculare, diabet, obezitate, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, cancer)? DA/NU
  Semnătura medicului de familie
  (la 27-10-2020, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 )
  -----