ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003  Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,văzând Referatul de aprobare al Direcției politici de dezvoltare, programe Banca Mondială și privatizare nr. DB 1.759/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătății și de Colegiul Medicilor din România și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum și anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 84/1998 privind autorizația de liberă practică medicală din România își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății
  și familiei,
  Daniela Bartoș
  București, 26 februarie 2003.Nr. 153.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale  +  Anexa nr. 2
  DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE
  pentru cabinetele medicale de specialitate
  1. Alergologie și imunologie clinică Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– termometru;– cântar;– taliometru;– centimetru;– spacer (camera de expansiune);– piesa bucală;– mască facială, pentru adulți și copii;– trusă pentru farmacoterapia de urgență - adrenalina injectabilă, corticosteroizi cu Administrare p.o. și parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, soluții perfuzabile;– pulsoximetru;– nebulizator;– spirometru și/sau peakflowmetru, după caz;– reactivi pentru testare alergologică, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch, seringi și ace adecvate pentru testare intradermică, și alte materiale pentru testare alergologică, după caz.2. Anatomie patologică Dotare:a) Pentru compartiment de citotopatologie: Utilități:– instalație de apă curentă. Mijloace fixe:– centrifugă, cytospin;– balanță analitică;– microscop cu mărire x4, x10, x20, x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);– trusă pentru efectuarea puncțiilor cu ac fin și consumabile (puncții glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă, etc);– frigider;– instalație de purificare a aerului și evacuare a noxelor;– computer;– histotecă. Consumabile:– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție;– trusă pentru efectuarea puncțiilor cu ac fin și consumabile (puncții glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă, etc).b) Pentru compartiment de histopatologie: Utilități: -instalație de apă curentă și de gaz. Mijloace fixe:– microtom pentru parafină și cuțite clasice cu aparatură pentru ascuțit sau de unică folosință;– termostat pentru parafină (56°);– platină termostatată;– baie termostatată;– dispenser pentru parafină;– frigider;– balanță și trusă greutăți;– pH-metru;– hotă;– instalație de purificare a aerului și evacuare a noxelor;– histotecă;– dulap pentru păstrat blocuri de parafină;– centrifugă;– microscop cu mărire x4, x10, x20., x40 (uzual pentru diagnostic microscopic); Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare - tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.c) Pentru compartiment de imunohistochimie: Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz,– Blocurile (de parafină) se prelucrează în Compartimentul de Histopatologie,– Lamele pe care se întind secțiunile tăiate la microtom trebuie silanizate. Mijloace fixe:– aparatura enumerată anterior la dotarea compartimentului de histopatologie, la care se adaugă– micropipete de 10, 100, 1000 μl;– cameră umedă și întunecată;– cameră uscată și întunecată;– agitator magnetic;– oală sub presiune sau cuptor cu microunde. Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare - tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție;– vârfuri pentru micropipete;– microtubuli Ependor;– stative;– sticlărie de laborator (cilindri gradați de diferite volume, pahare Berzelius de diferite mărimi; recipiente de colorat lame histologice);– lame silanizate;– kit-uri;– recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 din H.G. nr. 1.121/2002).d) Pentru compartiment de microscopie electronică: Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz. Mijloace fixe:– microscop electronic de transmisie 100 Kvolți;– microscop optic x20, x40, x100;– termostat 60°C;– ultramicrotom;– knifemaker;– hotă chimică;– distilator;– laborator fotografic. Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare - tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.e) Pentru compartiment de medicină moleculară: Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz. Mijloace fixe:– microscop cu fluorescent;– hotă cu flux laminar;– ultramicrocentrifugă 16000 g;– centrifugă 6000 g/universală cu răcire (rotoare pentru tuburi de 1,5 ml, swing out, pentru plăci);– centrifugă serologie;– echipament de amplificare și detecție ale acizilor nucleici și/sau ale semnalului (PCR și RT- PCR);– frigidere;– congelatoare (-20° C, -80° C);– lampă UV;– micropipete automate pentru fiecare arie de lucru;– balanță analitică;– autoclav;– vortexuri pentru fiecare arie de lucru;– baie uscată;– sistem electroforeză și imunodetecție Western Blot);– criotom. Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100-3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi, rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare-tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.3. Anestezie și terapie intensivă Dotare: Dotare generală (pentru terapia durerii și anestezie/terapie intensivă în condiții de chirurgie de o zi - one day surgery)– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie;– sursă de oxigen;– medicamente de urgență;– catetere periferice;– perfuzie endovenoasă;– monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);– stetoscop și tensiometru. Dotare specifică Pentru terapia durerii:– truse sterile pentru tehnici loco-regionale și anestezice locale. Pentru anestezie-reanimare:– anestezice generale;– defibrilator;– capnografie (pentru laparoscopie);– aparat de anestezie.4. Boli infecțioase Dotare:– stetoscop;– specul de consultație otică, narinară (eventual otoscop);– tensiometru;– termometru;– frigider pentru produse biologice;– ciocan reflexe;– cântar pentru copii și adulți;– mănuși, măști chirurgicale, halate de unică folosință;– soluții pentru dezinfecția după pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR;– pulsoximetru;– trusă de intervenție pentru șoc anafilactic;– apăsătoare limbă de unică folosință;– eprubete sterile sau echipamente de recreare de tip Venoject;– sursă mobilă de lumină direcționabilă sau lampă frontală tip ORL. Observații - colaborare directă cu un laborator clinic.5. Cardiologie Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială;– oscilometru;– termometru;– electrocardiograf;– opțional: ecocardiograf;– echipament pentru testare de efort;– aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).6. Chirurgie generală Dotare:– pense anatomice;– pense chirurgicale;– pense hemostatice Pean și Kocher;– foarfece drepte și curbe;– bisturiu, inclusiv electrocauter;– termometre;– portace Mathieu;– ace chirurgicale;– ace de puncție;– pensa porttampon;– depărtătoare Farabeuf;– trusă traheostomie și canule;– sticlete butonate, sondă canelată;– pipă Guedell;– seringi de unică folosință;– tensiometru, stetoscop;– eprubete;– sonde uretrale;– atele Kramer;– mănuși chirurgicale;– tăvițe renale.7. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Dotare:a) Microchirurgie reconstructivă (nivel maxim de tratamente - injectări de toxină botulinică, acid hialuronic) Mijloace fixe– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie;– mobilier medical specific, canapea de consultații medicale/masa de tratamente Tehnica medicală, instrumentar, consumabile:– aparat de urgență (adrenalina minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule de diverse mărimi) Observații: Hialuronidaza este o substanță recomandată de toate ghidurile internaționale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel încât se recomandă minim 2 flacoane pe stoc și obținerea Autorizației de Punere pe Piață din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicaleb) Cabinet de consultații și tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie minim ambulatorie - mică chirurgie Mijloace fixe– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie inclusiv defibrilator;– masă intervenții chirurgicale/tratamente;– sursă de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor și accesorii, 3-5 L);– autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care se vor aplica la fiecare sterilizare, soluții de dezinfectat suprafețe și pardoseli);– Aparat UV pentru sterilizare cabinet;– Masă de instrumentar tip Mayo;– Lampă chirurgicală mobilă sau fixă;– Electrocauter; Tehnica medicală, instrumentar, consumabile:– 3 truse de mici intervenții; mâner bisturiu pentru lame de unică folosință, lame bisturiu unică folosință, foarfece minim 2, pensa anatomică, pensă chirurgicală, chiuretă, portac, fire de sutură sterile sertizate diferite mărimi, permanente și resorbabile, pense Pean 2 buc, Pense Kocher 2 buc, depărtător 1 buc.);– 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor;– câmpuri operatorii de unică folosință pentru mica chirurgie - stoc minim 10 seturi;– halate chirurgicale de unică folosință, mănuși de unică folosință diverse mărimi, capeline de unică folosință, măști chirurgicale de unică folosință - stoc minim 5 seturi;– soluții dezinfectante mâini, betadină, apa oxigenată, alcool sanitar;– termometru;– comprese sterile;– ochelari protecție medic și asistente;– seringi de unică folosință, diverse, minim 100 buc în stoc;– Aparat de Urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi) Observații: Hialuronidaza este o substanță recomandată de toate ghidurile internaționale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel încât propunem minim 2 flacoane pe stoc și obținerea Autorizației de Punere pe Piață din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;8. Chirurgie pediatrică Dotare:– trusă instrumentar sutură plăgi;– material sutură atraumatic;– comprese sterile;– pansamente;– mănuși chirurgicale;– truse anestezie locală;– feși ghipsate+vată ortopedică;– dezinfectante;– megatoscop;– termometru;– cântar;– centimetru;– lame de bisturiu.9. Chirurgie vasculară Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– oscilometru;– aparat EKG;– doppler vascular;– opțional: ecograf cord;– termometre;– trusă chirurgicală minimă.10. Dermatovenerologie Dotare:– tensiometru și stetoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– reflector;– electrocauter - dimensiuni medii sau mici;– microscop de laborator;– lupe cu mâner și cu bec de diferite dimensiuni;– apăsător limbă;– deschizător gură;– termometre;– ciocan reflexe;– instrumentar chirurgical de specialitate;– specul vaginal;– specul anal;– valvă ginecologică;– chiurete Volkmann;– extractor de comedoane;– truse pentru recoltat secreții sau alte produse palologice;– lampă de spirt;– trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluții perfuzabile, truse de perfuzie);– eprubete;– lame din sticlă, lamele;– setolonă, ață chirurgicală (nr. 5 - 10);– dermatoscop; Opțional: LASER.11. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolicea) Dotare cabinet:– tensiometru, stetoscop;– cântar de persoane și cu tijă pentru măsurarea înălțimii;– trusă de diagnostic pentru neuropatie periferică (diapazon, monofilament);– seringi de unică folosință, seturi de perfuzii;– panglică pentru măsurare talie/circumferință;– glucometru pentru aprecierea rapidă a glicemiei;– teste de urină cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoză.Opțional: aparat de determinare a hemoglobinei glicozilate, aparat cu bioimpedanță pentru aprecierea compoziției corporale, instrument pentru măsurarea indicelui gleznă-braț, electrocardiograf, oftalmoscop.b) Dotare aparat de urgență:– fiole de glucoză 33%, flacoane ser glucozat 20% și ser fiziologic;– glucagon pentru administrare sc/im.iv sau intranazal;– insulină rapidă umană;– fiole hidrocortizon hemisuccinat;– fiole furosemide;– captopril sau hipotensor pentru urgențe hipertensive. (la 20-10-2020, Punctul 11. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 12. Endocrinologie Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– cântar pentru adulți;– taliometru;– centimetru;– ciocan reflexe;– exoftalmometru;– sfingomanometru;– instrument de antropometrie.13. Epidemiologie Dotare:– stetoscop;– tensiometru;– termometru;– cântar pentru adulți;– cântar pentru copii;– apăsător de limbă;– frigider pentru produse biologice cu termometru;– geantă frigorifică;– trusă de prim ajutor alergologic (adrenalină, hemisuccinat de hidrocortizon - inclusiv preparate cu administrare rapidă, prometazină fiole, salbutamol suspensie inhalatorie);– materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, mănuși, tampoane, materiale consumabile gen vacutainere, soluții perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice);– aparat de oxigen portabil;– colectoare culturi biologice;– lampă ultraviolete/nebulizator microaerofloră;– calculator pentru baza de date a consultațiilor efectuate/conexiune la internet/imprimantă;– mobilier: pat de consultații, birou, rafturi, cuier. Observații: colaborare directă cu un laborator clinic, microbiologie și secții de boli infecțioase.14. Expertiza medicală a capacității de muncă (medici experți ai asigurărilor) Dotare:– aparat pentru măsurarea TA;– stetoscop;– ciocan pentru reflexe;– taliometru;– spirograf;– negatoscop;– oscilometru;– optotip;– cântar pentru persoane.15. Explorări funcționale - se efectuează în cadrul cabinetelor de specialitate (pneumologie, medicina muncii, medicina internă, cardiologie, neurologie, ortopedie) Dotare:– electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono);– bicicletă ergonomică;– sistem Holter;– ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal;– dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;– pulsoximetru;– spirometru;– sursă de oxygen;– trusă de urgență cu defribilator.16. Farmacologie clinică Dotare:– trusă de prim ajutor;– tensiometru;– stetoscop;– electrocardiograf;– cântar;– ciocan reflexe;– termometru;– calculator cu conexiune la internet.17. GastroenterologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– linie de dezinfecție pentru aparatură optică.Opțional: gastroscop, colonoscop, truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică. (la 20-10-2020, Punctul 17. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 18. Genetică medicală Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulți;– cântar pentru copii;– pediometru;– ștachetă pentru măsurat înălțimea;– taliometru;– specule nazale și auriculare;– apăsătoare limbă;– lupă;– vacutainere;– oglindă frontală;– reflector cu picior.19. Geriatrie și gerontologie Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– electrocardiograf20. Hematologie Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– pense (diferite);– termometru;– eprubete diverse.21. Igienă Dotare:a) Pentru desfășurarea activităților de igienă școlară (examinări de bilanț/periodice privind indici antropometrici și fiziometrici la școlari):– antropometru;– cântar de persoane;– bandă metrică plasticizată pentru măsurarea perimetrelor;– spirometru portabil;– tensiometru;– stetoscop;– aparat de măsurare a compoziției corporale (tip Omron) și calculare IMC.b) Pentru supravegherea condițiilor ambientale în spațiul interior și detectarea rapidă a abaterilor:– termohigrometru portabil;– luxmetru;– sonometru;– monitor portabil de măsurare a clorului rezidual din apa potabilă (indicator al eficienței dezinfecției acesteia). Consumabile:– trusă prim ajutor;– tampoane sterile (cotton swabs) pentru recoltări de pe suprafețe/mâinile personalului în vederea determinării încărcăturii bacteriene;– piese bucale de unică folosință pentru testele spirometrice;– ser fiziologic, apă distilată, alcool sanitar, etc. Tehnică de calcul:– calculatoare cu acces la internet;– imprimante alb-negru cu scaner. Mobilier:– pat de consultații, birou, rafturi, cuier.22. Medicină de familie Dotare:a) Pentru cabinetul de consultații:– canapea de consultații;– masă ginecologică sau canapeaua consultații să conțină suporți în vederea examinării obstetricale și ginecologice;– aparat de măsurat tensiunea arterial;– stetoscop;– cântar pentru adulți și copii;– taliometru;– apăsătoare limbă de unică folosință;– ciocan reflexe;– trusă completă de microchirurgie;– speculi vaginali de unică folosință;– centimetru de croitorie;– seringă Guyon pentru spălături auriculare;– atele Kramer;– termometre;– frigider pentru produse biologice cu termometru;– recipient pentru deșeuri biologice.b) Pentru aparatul de urgență:– Analgezice minore nemorfinice;– Adrenalină;– Atropină;– Hemisuccinat de hidrocortizon;– Antihipertensive;– Antispastice;– Aspirina;– Antipiretice;– Diazepam fiole, microclisma (5 mg);– Bronhodilatatoare inhalatorii;– Xilina 1%;– Antisecretorii gastrice;– Soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);– Hemostatice;– Nitroglicerină;– Antiemetice.23. Medicină de laborator Dotare:a) Pentru HEMATOLOGIE– analizor automat hematologie;– microscop optic;– analizor semiautomat/automat coagulare;– pipete automate;– termostat;– centrifugă;– sistem de determinare VSH;– frigider cu congelator.b) Pentru CHIMIE CLINICĂ (BIOCHIMIE)– analizor automat biochimie;– analizor semiautomat/automat examen biochimic urină;– linie semiautomată/automată electroforeza proteinelor serice;– microscop optic;– pipete automate;– centrifugă;– frigider cu congelator.c) Pentru IMUNOLOGIE– analizor automat imunologie;– pipete automate;– centrifugă;– frigider cu congelator. Observații:– instalația de apă purificată (distilată) poate însoți analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apă distilată din comerț,– nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscență, ele reprezintă doar o modalitate de a efectua determinări imunologice,– în laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot funcționa pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscență, depinzând de gama de analize pe care dorește să o efectueze laboratorul.d) Pentru MICROBIOLOGIE– termostat cu temperatură reglabilă,– hotă cu flux laminar vertical,– microscop optic,– densitometru,– frigider cu congelator,– bec de gaz/sistem echivalent,– anse bacteriologice,– lampă UV. Observații:– pentru laboratoarele care își pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanțelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă,– nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultură utilizate sau/și a produselor patologice care rezultă din activitatea de microbiologie având în vedere că deșeurile rezultate din activitatea de microbiologie sunt îndepărtate de către o firmă specializată de 2 - 3 ori/săptămână sau o dată/săptămână cu obligativitatea păstrării lor la frigider (2 - 8° C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.24. Medicină legală Dotare:– dotare minimă pentru evidența și arhivarea datelor;– nu necesită dotare medicală.25. Medicină internă Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– oscilometru (cabinetele gr. 1);– electrocardiograf (cabinetele gr. 1);– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– pense diferite;– termometru;– eprubete diverse.25^1. Medicină de fizică și de reabilitareDotare:a) Cabinet medicină fizică și reabilitare:– tensiometru;– termometru (noncontact);– stetoscop;– ciocan de reflexe;– centimetru;– cântar;– taliometru;– goniometru;– canapea pentru consultații;– trusă sanitară de urgență;– materiale sterile pentru injecții intraarticulare și periarticulare: ace, seringi, comprese, mănuși;– materiale pentru dezinfecția tegumentelor, suprafețelor și aerului;– echipamente de protecție.Observație: Chiar dacă un cabinet de medicină fizică și reabilitare poate funcționa independent, cel mai adesea este recomandat să dispună și de o bază de medicină fizică și de reabilitare, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare, ca spațiu destinat aplicării procedurilor specifice de medicină fizică și reabilitare. Baza poate să cuprindă un spațiu pentru aplicarea fizioterapiei cu dotarea menționată la lit. b) și/sau un spațiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea menționată la lit. c).b) Sală pentru fizioterapie:– aparat pentru electrostimulare neuromusculară;– aparat pentru electroterapie antalgică;– aparat pentru ultrasonoterapie;– mijloace de termoterapie, parafină sau alte metode echivalente (Hotpacks).c) Sală de kinetoterapie:– masă de kinetoterapie;– spalier;– saltea;– oglindă de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, mișcărilor etc.;– echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeți, corzi;– bicicletă ergometrică sau bandă de mers. (la 20-10-2020, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 26. Medicina muncii Dotare:– cântar pentru adulți;– taliometru;– termometru;– aparat de măsurat tensiunea arterială;– stetoscop;– ciocan reflexe;– panou pentru acuitate vizuală (optotip) sau dotare cu aparat de testare a acuității vizuale (visiotest);– tabele pentru simț cromatic sau dotare cu aparat de testare pentru vedere cromatică (visiotest);– aparat pentru determinarea în urgență a glicemiei (glucometru). Observații:– colaborare directă cu laborator clinic și microbiologic;– colaborare directă pentru investigații paraclinice sau dotare cu: electrocardiograf, spirometru, audiometru; Opțional (în afara baremului minimal): aparatură pentru determinări de noxe (agenți chimici, agenți fizici, agenți fizico-chimici) la locul de muncă; Opțional (în afara baremului minimal): centru de somnologie - nivel 1 (care efectuează doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborării cu un centru de somnologie de nivel 2.27. Medicină Nucleară Dotare:a) Pentru Cabinet Medicină Nucleară - diagnostic și/sau tratament radioizotopic– gamma camera cu sau fără sistem SPECT-CT și/sau scanner PET-CT și/sau scanner PET- RM;– hot lab (sau echivalent); Opțional: ecograf.b) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară - Osteodensitometrie:– osteodensitometru DXA;– cântar;– taliometru; Opțional: ecograf.c) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară - Consultații imagistice– nu se recomandă dotare minimală în acest caz. Opțional: ecograf Observații:– conform pregătirii profesionale a medicilor specialiști de medicină nucleară, cabinetul de Medicină Nucleară poate fi organizat în mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minimă28. Medicină sportivă Dotare:– trusă cu tensiometru, stetoscop;– cronometru;– cântar;– taliometru;– compas antropometric;– panglică metrică;– adipocentimetru;– EKG cu 12 derivații;– pulsoximetru;– cicloergometru;– optotip;– test simț cromatic;– feși gipsate;– bandaje elastice;– termometru cu mercur;– mănuși de examinare;– fișă medico-sportivă tip;– trusă sanitară tip MS pentru cabinete.29. Nefrologie Dotare:– tensiometru și stetoscop;– cântar;– bandelete reactive ("stix-uri") pentru determinări rapide ale unor componente urinare;– ultrasonograf general abdominal;– computer cu conexiune la Internet, birotică (imprimantă etc.) (pentru elaborarea actelor medicale); Opțional: modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime.30. Neonatologie Dotare:– stetoscop;– monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturației O2 în sângele periferic, a AV, a FR, a TA;– manșete pentru măsurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite mărimi (2, 3, 4);– cântar pentru sugari (0 - 10 kg);– masă de înfășat;– pediometru și centimetru;– dulap mobil pentru medicație de urgență;– aparat de testare auditivă;– nebulizator;– glucoteste;– bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic;– termometre;– apăsătoare limbă;– otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni;– sursă de oxigen medical;– aspirator mobil sau sursă fixă de aspirație;– tubulatură aferentă sursei de oxigen și aspirație;– bilirubinometru transcutanat;– laringoscop cu lamă dreaptă, Miller 0 și Miller 1;– sonde de intubație nr. 2, 2,5, 3, 4;– balon de ventilație autogonflabil (500 - 700 ml) și măscuțe;– branule de diferite dimensiuni;– soluții perfuzabile pentru situații de prim ajutor;– trusă mică de prim ajutor;– medicație de urgență;– sonde de aspirație gastrică31. Neurochirurgie Dotare– aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;– stetoscop;– oftalmoscop;– termometru;– ace chirurgicale de diferite dimensiuni;– portac Hagedon cu gura dreaptă;– agrafe Michel;– bisturiu chirurgical;– ciocan reflexe;– chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;– foarfece chirurgical drept cu vârful ascuțit și cu vârful bont;– foarfece chirurgical curb cu vârful ascuțit și cu vârful bont;– pensă anatomică de 14,5 cm lungime;– pensă anatomică de 18 cm lungime;– pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinți;– pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinți;– sondă Foley, Thiemann, Nelaton;– pensă hemostatică model Kocher;– pensă hemostatică Pean;– pensă de aplicat și scos agrafele;– centimetru;– opțional: aparat Doppler extra-intracranian;– electroencefalograf portabil.32. Neurologie Dotare:– oftalmoscop (cu sau fără transformator);– ciocan de reflexe cu perie pentru evaluarea sensibilității tactile și cu ac pentru evaluarea sensibilității dureroase, înfiletate în interiorul mânerului;– diapazoane pentru explorarea sensibilității profunde;– dinamometru pentru examinarea forței segmentare;– trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;– trusă pentru examinarea sensibilității (ace atraumatice, instrumente pentru evaluarea discriminării tactile);– optotip mobil– planșe Ishihara pentru determinarea nivelului de discriminare a culorilor.33. Neurologie pediatrică Dotare:– tensiometru;– termometru;– stetoscop;– ciocan reflexe;– oftalmoscop;– spirală pentru urmărire ocular;– lanternă mică pentru RFM;– centimetru;– cântar;– taliometru;– abeslanguri de unică folosință pentru examinarea reflexelor fundului de gât;– diapason 128 hz;– card Snellen; Opțional: optotip, dinamometru, electroencefalograf, electromiograf, butelie portabilă oxigen.34. Obstetrică-Ginecologie Dotare: Aparatură medicală:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– masă ginecologică;– reflector cu picior;– cântar pentru adulți;– taliometru;– sterilizator;– etuvă-pupinel;– ecograf cu sondă abdominală și transvaginală;– cardiograf. Instrumentar medical:– valve, specule vaginale;– pense porttampon + buton;– trusă de chiuretaj uterin;– trusă de mică chirurgie;– pelvimetru;– centimetru;– stetoscop obstetrical;– seringi diverse.35. Oftalmologie Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială și stetoscop;– optotip de distanță cu proiector sau luminat pentru distanță;– optotip pentru aproape;– trusă de lentile sau foropter;– teste pentru simț chromatic;– autokeratorefractometru (dioptron);– biomicroscop;– oftalmoscop direct;– lentilă Volk pentru biomicroscopia segmentului posterior;– aplanotometru sau noncontract tonometru.36. Oncologie medicală Dotare:– chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);– colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamograf), laborator de investigații biochimice și hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă și curieterapie; Opțional: ecograf (în funcție de competență).37. Ortopedie pediatrică Dotare:– trusă de instrumente compusă din:– pense Kocher;– pense Pean;– foarfece;– pense anatomice;– pense chirurgicale;– raci Bachaus;– portac;– ace curbe triunghiulare;– material sutură atraumatic;– comprese sterile;– feși;– stetoscop;– negatoscop;– tensiometru;– feși gipsate;– trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);– cântar;– centimetru;– ciocan reflexe.38. Ortopedie și traumatologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– goniometru;– negatoscop;– ciocan de reflexe;– centimetru/instrument de măsurare a lungimii.Opțional (pentru efectuarea de manopere chirurgicale/ortopedice): pense anatomice, pense chirurgicale, pense hemostatice Pean și Kocher, foarfeci chirurgicale, bisturiu, portac, fire de sutură/ace chirurgicale, ace de puncție, seringi de unică folosință, chiurete de diferite mărimi, tăvițe renale, gipsotom (manual sau motorizat), foarfeci de pansamente, feși gipsate, pansamente sterile, feși de diferite mărimi, mănuși chirurgicale sterile și nesterile. (la 20-10-2020, Punctul 38. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 39. OtorinolaringologieDotare:– scaun ORL reglabil în înălțime și rabatabil;– set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apăsător de limbă, oglinzi laringiene și pentru rinofaringe, lampă clar);– endoscop - tijă rigidă sau flexibilă și sursă de lumină;– sursă de aspirație (aspirator chirurgical);– canule de aspitație nazală și auriculară;– pense de diverse tipuri (pensă baionetă, tip Pean, pense de drenaj colecții faringiene);– bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni;– pipă și balon Ruben (eventual sursă de oxigen);– audiometru de screening;– lampă de spirt;– termometru;– substanțe anestezice, vasoconstrictoare;– sterilizator;– aparat de măsurat tensiunea arterială. (la 20-10-2020, Punctul 39. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 40. Pediatrie Dotare:– stetoscop;– tensiometru + manșete de toate dimensiunile;– apăsător de limbă;– otoscop;– termometru;– cântar pentru sugari, cântar pentru adulți;– taliometru, pediometru, centimetru;– canapea pentru consultații;– rolă cearșaf de hârtie;– lampă de examinare;– mănuși de examinare + mănuși sterile;– mască chirurgicală simplă;– șorț impermeabil;– butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen;– mască fără reinhalare, toate dimensiunile + tubulatură de oxigen;– nebulizator, spacer cu mască pentru administrarea medicației inhalatorii;– frigider;– comprese sterile;– betadină soluție;– clorhexidină soluție tegumentară/dermobacter;– rivanol;– lamă bisturiu;– pensă de unică folosință, foarfecă de unică folosință;– fașă de 10, 20 cm;– atelă membru superior și inferior;– spray pentru arsuri;– sonde urinare dimensiuni 8-18 Fr;– lampă pentru dezinfecție cu lumină ultraviolet; Medicație:– antipiretice;– antialgice;– bronhodilatatoare;– corticosteroizi;– antihistaminice; Acces rapid (în mai puțin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu:– sonde de aspirație Yankauer și sonde flexibile, toate dimensiunile;– pulsoximetru;– aspirator portabil;– set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile;– pensa de limbă;– pensa McGill;– balon autogonflabil pentru resuscitare adult + copil;– set măști de resuscitare, toate dimensiunile;– canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18G;– garou;– materiale pentru fixare canulă intravenoasă (bandă adezivă);– materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare);– trusă de perfuzie + ser fiziologic - flacon perfuzabil;– glucoză 10%;– seringi de diferite dimensiuni + robinet cu 3 căi;– defibrillator automat extern;– glucometru; Medicație de urgență:– adrenalină fiole;– Epipen 150 μg și 300 μg;– adenozină;– amiodaronă;– diazepam (intrarectal + intravenos).41. Pneumologie Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– termometru;– spirometru;– negatoscop;– opțional: trusă de puncție pleurală, ace pentru biopsie;– colaborare directă cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic și microbiologic;– acces la investigație bronhoscopică.– pulsoximetru– computer cu cititor de CD și program de citire DICOM– trusă de urgență; Opțional: aspirator. Observații:– colaborare cu un serviciu de urgență.42. Psihiatrie Dotare:– tensiometru;– ciocan reflexe;– termometru;– centimetru;– eprubete diverse.43. Psihiatrie pediatrică Dotare:– trusă de intervenție de urgență;– ciocan reflexe;– negatoscop;– oftalmoscop;– tensiometru;– stetoscop;– diapazon;– dinamometru; Opțional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.44. Radiologie Dotare:a) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie Convențională– aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau– aparat de mamografie sau– aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau– aparat de radioscopie și radiografie digitală;– obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast iodată): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrillator cardiac; Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.b) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Ecografie– ecograf cu specificații minime: Doppler pulsat și color;– Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvență minim între 3 și 5 MHz;– Transductor de țesuturi moi superficiale cu bandă de frecvență minim între 6 și 10 MHz;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor.c) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Computertomografie (CT)– aparat de computertomografie (CT);– seringă automată de injectare a substanței de contrast cu dublă cale;– obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– trusă de intubație;– sursă de oxygen;– defibrilator cardiac; Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.d) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM)– aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM);– seringă automată de injectare a substanței de contrast (doar pentru unitățile care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de contrast);– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac; Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.e) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Osteodensitometrie– Osteodensitometru DXA;– cântar;– taliometru.f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Consultații Imagistice:– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor, Observație:– nu necesită dotare medicală de specialitate;– consultațiile imagistice (a doua opinie și teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală.g) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii complexe - reprezintă cabinetul care oferă servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f) de mai sus. Observație: dotarea minimă a unui cabinet de radiologie - imagistică medicală cu servicii complexe constă din îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de mai sus), iar în această situație, este necesară îndeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerințe de dotare:– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor.45. Abrogat. (la 20-10-2020, Punctul 45. din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 46. Reumatologie Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– goniometru;– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– centimetru.47. Sănătate publică Dotare:– scaun, birou;– calculator sau laptop;– imprimantă multifuncțională;– acces la internet;– program de analiză statistică;– masă pentru întâlniri și scaune aferente;– dulap pentru depozitare documente;– stetoscop și tensiometru;– cântar adulți;– taliometru;– optotip.48. Stomatologie Dotare:– unit dentar cu cel puțin două piese terminale;– truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) - minim 10 truse;– canule pentru aspirație;– freze pentru turbine și pentru pisele de mână;– instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;– instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.);– seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;– instrumentar/aparatură de detartraj;– substanțe anestezice injectabile și topice;– linguri pentru amprentare;– echipament de protective (halat, mască, mănuși și ochelari);– echipament/aparatură pentru sterilizare; Observație: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.49. Sală de fizioterapie (activitate conexă actului medical):Dotare:Condiții de spațiu:– suprafața utilă a sălii va asigura cel puțin 4,5-5 m^2 pentru fiecare pacient;– sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;– pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;– cabină de duș (cu apă caldă permanentă) și WC;– spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.Dotări specifice:– 1 spalier;– 2 saltele;– 1 oglindă de perete;– 1 masă kineto simplă;– 1 bancă;– 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți;– greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;– minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa «dispozitive ajutătoare» (de exemplu: pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.);– cântar pentru persoane;– aparat de măsurat tensiunea arterială;– trusă de urgență. (la 20-10-2020, Punctul 49. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) 50. Urologie Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– citoscop de diferite mărimi;– seringi Govon;– portace Mathieu;– trusă de benique;– trusă de mică chirurgie;– dilatator anal;– sonde uretrale;– sonde uretro-vezicale;– irigator;– pungi colectoare de urină;– bujii fuliforme de la nr. 1 - 8, câte 5 bucăți din fiecare;– bujii olivare exploratorii, 5 bucăți;– bujii pentru dilatare de la nr. 10 - 20, câte 5 bucăți din fiecare;– negatoscop;– sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăți din fiecare;– ecograf cu transductor abdominal și transrectal (în funcție de competență);– uretroscop cu element lucrativ și pense de extracție (la 05-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2. din Articolul I , ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )