ORDIN nr. 2.809 din 1 octombrie 2020privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 15 octombrie 2020  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 163 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, conform anexelor nr. 1 și 2.(2) Prevederile prezentului ordin se aplică atât persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală pentru tipurile de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 1, cât și persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 1 octombrie 2020.Nr. 2.809.  +  Anexa nr. 1
  CREANȚE FISCALE
  care se plătesc de contribuabili persoane fizice
  Nr. crt.Codul de clasificațieDenumirea indicatorilorDenumirea impozitului/taxei
    IMPOZIT PE VENITIMPOZIT PE VENIT
  1.03.01.01Impozit pe venituri din activități independenteImpozit pe veniturile din activități independente
  2.03.01.02Impozit pe venituri din salariiImpozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  3.03.01.03Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilorImpozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
  4.03.01.04Impozit pe venituri din dividendeImpozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate
  5.03.01.05Impozit pe venituri din dobânziImpozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate
  6.03.01.06Impozit pe venituri din pensiiImpozit pe veniturile din pensii din străinătate
  7.03.01.07Impozit pe veniturile din premiiImpozit pe veniturile din premii
  8.03.01.09Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoareImpozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar
  9.03.01.11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualăImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
  10.03.01.13Impozit pe venituri din activități agricoleImpozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
  11.03.01.18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personalImpozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  12.03.01.22Impozit pe veniturile din jocurile de norocImpozit pe veniturile din jocuri de noroc
  13.03.01.50Impozit pe venituri din alte surseImpozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice. Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
  14.03.01.60RegularizăriRegularizări
    IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI - PERSOANELE FIZICEIMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI - PERSOANELE FIZICE
  15.05.01.01.01Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente
  16.05.01.01.02Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
  17.05.01.01.03Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente
  18.05.01.01.04Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente
  19.05.01.01.05Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertismentImpozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
  20.05.01.01.06Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice româneImpozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
  21.05.01.01.07Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente
  22.05.01.01.08Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în RomâniaImpozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
  23.05.01.01.09Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidenteImpozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
  24.05.01.01.10Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
    ACCIZEACCIZE
  25.14.01.02.01Accize încasate din vânzarea de alcool etilicAccize încasate din vânzarea de alcool etilic
  26.14.01.03.01Accize încasate din vânzarea de țigareteAccize încasate din vânzarea de țigarete
  27.14.01.12Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31.12.2006Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31.12.2006
  28.14.01.13.01Accize încasate în vamă din importul de produse de țigareteAccize încasate în vamă din importul de produse de țigarete
    CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALECONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
  29.21.03.01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurațiContribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
  30.20.03.01.01Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatoriContribuția de asigurări sociale datorată de angajator
  31.21.03.12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridicăContribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice
  3221.03.13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăContribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
    CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALECONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  33.20.03.04.01Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatoriContribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
    CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATECONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  34.21.05.03.01Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajatContribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)
  35.21.05.03.03Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asiguratContribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  36.20.05.03.01Contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariatContribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
  37.20.05.03.06Contribuția suportată de angajator pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesionalăContribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
  38.20.05.03.04Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fiziceContribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
  39.21.05.03.02Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu realizează venituriContribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală. Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  40.21.05.23Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilorContribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri
  41.21.05.24RegularizăriRegularizări
    CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJCONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ
  42.21.04.02.01Contribuții individualeContribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
  43.20.04.02.01Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatoruluiContribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
    TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂTAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  44.10.01.01.01TVA încasată pentru operațiuni interneTaxa pe valoarea adăugată
    AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRIAMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI
  45.35.01.01.01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscalăVenituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscală
  46.35.01.01.02Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitateVenituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
  47.35.01.01.03Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidenteVenituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
  48.35.01.05Amenzi judiciareAmenzi judiciare
  49.35.01.07Penalități datorate în cazul eșalonării la platăPenalități datorate în cazul eșalonării la plată
  50.35.01.08Penalități de nedeclararePenalități de nedeclarare
    CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCĂCONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCĂ
  51.47.01.03Sume în curs de distribuireSume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire
    OBLIGAȚII FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICEOBLIGAȚII FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE
  52.55.04Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice în curs de distribuireSume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice în curs de distribuire
  NOTĂ:Referitor la nr. crt. 47, cod 35.01.01.03 „Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente“, sumele vor fi plătite prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) din ordin, fiind de fapt cont al bugetului de stat codificat cu cod de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (nefiind codificat pe CNP/CNIF plătitor).
   +  Anexa nr. 2
  CREANȚE FISCALE
  care se plătesc de contribuabili persoane juridice
  Nr. crt.Codul de clasificațieDenumirea indicatorilorDenumirea impozitului/taxei
  1.16.01.04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor mineraleTaxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale
  2.30.05.01.01Redevențe miniereRedevențe miniere
  3.30.05.01.02Redevențe petroliereRedevențe petroliere
  4.30.01.05.05Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolăRedevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă
  5.16.01.01.03Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de norocRegularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
  6.16.01.01.04Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de accesSume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
  7.16.01.01.07Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de norocTaxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc
  8.16.01.01.08Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de norocTaxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc
  9.16.01.01.09Taxa specială pentru videoloterieTaxa specială pentru videoloterie
  10.16.01.01.10Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachineTaxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
  11.16.01.01.13Taxa lunară aferentă taxelor de participareTaxa lunară aferentă taxelor de participare
  -----