HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.
    PRIM-MINISTRU
    DACIAN JULIEN CIOLOȘ
    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
    Vasile Dîncu
    Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
    Costin Grigore Borc
    Ministrul afacerilor interne,
    Petre Tobă
    Ministrul apărării naționale,
    Mihnea Ioan Motoc
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Achim Irimescu
    Ministrul sănătății,
    Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
    Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
    Claudia-Ana Costea
    Ministrul energiei,
    Victor Vlad Grigorescu
    Ministrul transporturilor,
    Dan Marian Costescu
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Adrian Curaj
    Ministrul tineretului și sportului,
    Elisabeta Lipă
    Ministrul culturii,
    Vlad Tudor Alexandrescu
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Cristiana Pașca Palmer
    Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
    Marius-Raul Bostan
    Ministrul afacerilor externe,
    Lazăr Comănescu
    București, 6 ianuarie 2016Nr. 1.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal