ANEXE din 15 iunie 20041-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 bis din 5 august 2004  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 970 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 710 din 5 august 2004.
   +  Anexa nr. 1
  Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea specifică a medicului generalist
  Suisse: - diplome de medecin praticien– Diplom als praktischer Arzt/praktische Arztin– diploma di medico genericoTitluri profesionale cu care se exercită profesia de medic generalistSuisse: - medecin praticien– praktischer Arzt/praktische Arztin– medico genericoDiplome, certificate și alte titluri care atestă formarea universitară a medicului
  Țara Titlul calificării Organismul care a emis diploma Certificatul care însoțește diploma
  Suisse1. Diplome federal de medecin 2. Eidgenossisches Arztdiplom 3. Diploma federale di medico Departement federal de l'interieur Eidgențssisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 2
  Diplome, certificate și titluri care atestă formarea de medic specialist
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează diploma Certificatul care însoțește diploma
  SuisseDiplome de medecin specialiste Diplom als Facharzt Diploma di medico specialista Departement federal de l'interieur et Federation des medecins suisses Eidgențssisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 3Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul
  Anesteziologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseAnesthesiologie Anasthesiologie Anestesiologia
  Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie Chirurgie Chirurgia
  Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseNeurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia
  SuisseObstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Gynecologie et obstetrique Gynakologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia
  Medicină internă Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseMedecine interne Innere Medizin Medicina interna
  Oftalmologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseOphtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia
  Oto-rino-laringologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseOto-mino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria
  Pediatrie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePediatrie Kinder-und Jugendmedizin Pediatria
  Medicină respiratorie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePneumologie Pneumologie Pneumologia
  Urologie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseUrologie Urologie Urologia
  Ortopedie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie orthopedique et traumatologie de l'appareil locomoteur; Orthopadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-apparates; Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
  Anatomie patologică Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePathologie Pathologie Patologia
  Neurologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseNeurologie Neurologie Neurologia
  Psihiatrie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePsychiatrie et psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia
  Radio-diagnostic Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseRadiologie Radiologie Radiologia
  Radioterapie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseRadio-oncologie/radiotherapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia
  Chirurgie plastică Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie plastique, reconstructive et esthetique; Plastische, rekonstruktive und asthetische Chirurgie; Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;
  Chirurgie toracică Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie cardiaque et vasculaire thoracique; Herz-und thorakale Gefasschirurgie; Chirurgia del cuore e dei vasi toracici;
  Chirurgie pediatrică Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie pediatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica
  Cardiologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseCardiologie Kardiologie Cardiologia
  Gastro-enterologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseGastro-enterologie Gastroenterologie Gastroenterologia
  Reumatologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseRhumatologie Rheumatologie Reumatologia
  Hematologie generală Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseHematologie Hamatologie Ematologia
  Endocrinologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseEndocrinologie-diabetologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia
  Medicină fizică și de readaptare Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseMedecine physique et readaptation; Physikalische Medizin und Rehabilitation; Medicina fisica e riabilitatzione;
  Dermato-venerologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseDermatologie et venereologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia
  Medicină tropicală Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseMedecine tropicale et medecine des voyages; Tropen-und Reisemedizin; Medicina tropicale e medicina di viaggio;
  Psihiatrie infantilă Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePsychiatrie et psychotherapie d'enfants et d'adolescents; Kinder-und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie; Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza;
  Boli renale Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseNephrologie Nephrologie Nefrologia
  Sănătate publică și medicină socială Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePrevention et sante publique Pravention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica
  Farmacologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePharmacologie clinique et toxicology; Klinische Pharmakologie und Toxikologie; Farmacologia clinica e tossicologia
  Medicina muncii Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseMedecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro
  Alergologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseAllergologie et immunologie clinique; Allergologie und klinische Immunologie; Allergologia e immunologia clinica
  Medicină nucleară Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseMedecine nucleaire Nuklearmedizin Medicina nucleare
  Chirurgie maxilo-facială (formare de bază de medic) Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie maxillo-faciale Kiefer-und Gesichtschirurgie Chirurgia mascello-facciale
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 4
  Titlurile profesionale cu care se exercită profesia de medic dentist
  Suisse - medecin dentiste;– Zahnarzt– medico-dentistaDiplome, certificate și titluri care atestă formarea universitară a medicilor dentiști
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează diploma Certificatul care însoțește diploma
  SuisseDiplome federal de medecin-dentiste Eidgențssisches Zahnarztdiplom Diploma federale di medico-dentista Departement federal de l'interieur Eidgențssisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 5
  Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea medicului dentist specialist
  1. OrtodonțieDurata minimă de pregătire: 3 ani
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
  SuisseDiplome federal d'orthodontiste Diplom fur Kie-ferorthopadie Diploma di Ortodontista Departement federal de l'interieur et Societe Suisse d'OdontostomatologieEidgențssisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia
  2. Chirurgie bucalăDurata minimă de pregătire: 3 ani
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
  SuisseDiplome federal de chirurgie orale Diplom fur OralchirurgieDiploma di chirurgia orale Departement federal de l'interieur et Societe Suisse d'OdontostomatologieEidgențssisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 6
  Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea universitară a farmacistului
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul
  SuisseDiplome de pharmacien Eidgențssisches Apothekerdiplom Diploma federale di farmacista Dipartimento federale dell'interno Departement federal de l'interieur Eidgențssisches Departement des Innern
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 7
  Titluri profesionale cu care se exercită profesia de asistent medical generalist
  Suisse: - infirmiere, infirmier– Pflegefachfrau, Pflegefachmann– infermiera, infermiereDiplome, certificate și alte titluri care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
  SuisseInfirmiere diplomee et infirmier diplome diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann infermiera diplomata e infermiere diplomato Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
   +  Anexa nr. 8
  Titluri profesionale cu care se exercită profesia de moașă
  Suisse: - sage-femme;– Hebamme– levatriceDiplome, certificate și alte titluri care atestă formarea în profesia de moașă
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
  SuisseSage-femme diplomee Diplomierte Hebamme Levatrice diplomata Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
  (la 30-10-2007, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 55, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.282 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007 )
  -------