ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 168 din 1 octombrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 2 octombrie 2020  Luând în considerare imperativul adoptării unor norme legale care să reglementeze situații de excepție în funcționarea organelor statutare ale asociațiilor și fundațiilor generate de instituirea stării de alertă la nivel național,având în vedere cerința constituțională a asigurării reprezentării minorităților naționale în Parlamentul României,reținându-se că neadoptarea actului normativ ar avea consecințe negative asupra funcționării asociațiilor și fundațiilor, cu efecte directe inclusiv asupra participării organizațiilor aparținând minorităților naționale la alegerile parlamentare, aspect care ar afecta funcționarea statului de drept în țara noastră,apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă punctul XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul XIX, cu următorul cuprins:XIX. Măsuri în domeniul asociațiilor și fundațiilor  +  Articolul 75Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 1 octombrie 2020.Nr. 168.-----