HOTĂRÂRE nr. 525 din 22 iunie 2000privind instituirea Zilei inginerului român
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 29 iunie 2000    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se instituie Ziua inginerului român, care se sarbatoreste în ziua de 14 septembrie a fiecărui an.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia de Ştiinţe Tehnice şi asociaţiile profesionale ale inginerilor din România sunt autorizate sa organizeze manifestări ştiinţifice cu caracter simbolic, prilejuite de acest eveniment.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul educaţieinaţionale,Andrei Marga-------------