HOTĂRÂRE nr. 804 din 24 septembrie 2020privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina), ca urmare a înregistrării în contabilitate a unor amenajări la terenuri și a reevaluării acestora în condițiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a două construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 804.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
  (UM 0746 Slatina) a căror valoare de inventar se actualizează,
  ca urmare a reevaluării acestora
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  62.0718.19.0145-179Județul Olt Localitatea ScorniceștiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) CUI 10458367935.162,81 lei
  101.2968.19.0145-180Județul Olt Localitatea BalșMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) CUI 104583671.204.536,95 lei
  101.2978.19.0145-191Județul Olt Localitatea CaracalMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) CUI 10458367 1.492.928,18 lei
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
  - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina),
  care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
  în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
  Numărul MFPCodul de clasificațieDenumireaAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul CUIValoarea de inventar actualizată (lei)Datele de identificare a construcțiilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea de inventar a construcțiilor care trec în domeniul privat al statului (lei)Valoarea de inventar a părții de imobil care rămâne în domeniul public al statului (lei)
  101296 parțial8.19.0145-180Județul Olt Localitatea BalșMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) CUI 104583671.204.536,9545-180-01 Suprafața construită: 261,28 mp Suprafața desfășurată: 261,28 mp750.929,57177.033,88
  45-180-02 Suprafața construită: 33,62 mp Suprafața desfășurată: 33,62 mp276.573, 50
  Total: 1.027.503,07
  -----